Teczka nauczyciela dyplomowanego język angielski
Plan rozwoju zawodowego.. Typ szkoły: szkoła ponadpodstawowa, szkoła podstawowa Początek stażu: wrzesień 2020.NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnienia wymagań mgr Anna Pietraszuk.. Początek stażu: wrzesień 2020.nauczyciel mianowany specjalizacja: język angielski Gimnazjum Nr 5 im.. Jestem nauczycielem pracującym w jednym z bydgoskich liceów.. tzw „teczką" należy .TECZKA NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Opracowała: Agata Knedler - nauczyciel mianowany Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie własnej prezentacji przygotowanej w programie Microsoft PowerPoint 1.Układ teczki: Naszą dokumentację dzielimy na dwie części: • Dokumentacja formalna (§9.1)1 1 Teczka nauczyciela kandydata na dyplomowanego Niniejszy poradnik uwzględnia zmiany z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Anna Giedrojć-Głowińska.. Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy Termin zakończenia stażu: 31 maja 2013r.Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Gierek.. Sybiraków w Zamościu ul. B.Prusa 10 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r..

Nauczane przedmioty: język angielski.

Staż rozpoczyna się1 września 2019r., a zakończy 31 maja 2022r.. Alberta Schweitzera ul. Franciszkańska 5 w Gliwicach Adres miejsca pracy: 44-100 Gliwice, ul.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - język angielski.. Imię i nazwisko: Magdalena Chechlińska Kwalifikacje: Licencjat- Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Stanowisko: nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego Placówka oświatowa: Przedszkole nr 10 im.. Stało się!. Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy Termin zakończenia stażu: 31 maja 2013r.nauczyciel dyplomowany - awans (przykłady) NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY - AWANS (PRZYKŁADY) .. 31 maja 2006 zakonczylem swoj staz na nauczyciela dyplomowanego.. z dnia 1 grudnia 2004 r. powinien w szczególności: podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Dokumentacja formalna ( 9.1. rozporządzenia).Teczka na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.. PRZ powinien zostać napisany w oparciu o potrzeby szkoły, w której nauczyciel pracuje i zawierać działania zmierzajęce do podniesienia jakości pracy własnej i szkoły.Nauczyciel realizujący kolejnie stopnie awansu zawodowego wg rozporządzenia o awansie w .Maria Andrzejewska Konin, 10.06.2014r..

Nauczany przedmiot: język angielski.

Czas stażu: 9 IX 2005 - 9 VI 2008. Kompetencje przedmiotowo - metodyczne: Studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.. Leśna 1 Nauczany przedmiot: język angielski Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006r.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuKatalog Dorota Łuczyńska, 2015-06-18 WROCŁAW Język angielski, Plany rozwoju zawodowego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.Awans zawodowy nauczyciela, Język angielski/English, .. 19 lipca 2017 29 lipca 2020 Ewelina.. Podstrona 3 - Omówienie układu teczki - część B.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego język angielski.. Mikołaja Kopernika Ul. Pomorska 150 70-001 Szczecin Wstęp Jestem nauczycielem mianowanym .Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku .Nauczyciel mianowany - awans zawodowy: przepisy prawa, podpowiedzi, dobre rady o planowaniu, realizacji stażu, a także przygotowaniu do egzaminu.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego na podstawie powinności i wymagań wynikających z rozporządzenia MENiS z 01/12/2004 Imię i nazwisko: mgr Aneta Staszewska Data rozpoczęcia stażu: 01/09/2007 Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy Przewidywana data zakończenia stażu: 31/05/2010 Miejsce zatrudnienia: Zespół .Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego języka angielskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.

Zamiescilem tez dokumentacje w formie zalacznikow, potwierdzajaca spelnienie zadan.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2009r.Temat: Literki - pomocy" />Nauczyciel składający dokumentację na dyplomowanego uwzględnia w niej działania zaplanowane w PRZ.. Nauczane przedmioty:biologia, chemia, matematyka, fizyka .. NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Data publikacji: 4 czerwca 2020 r. Poleć znajomemu.. Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego budzi wątpliwości - jaką dokumentację należy załączyć do .uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w wypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym §8, ust.. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego.. Do wniosku załączam plan rozwoju zawodowego, który będzie realizowany w okresie stażu Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. Tychowo.. ponizej zamieszczam sprawozdanie z realizacji zadan w wersji dla dyrekcji szkoly..

Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.

Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Gowidlino.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Zuzanna Siwek-Jacoszek nauczyciel mianowany Nauczany przedmiot: język angielski Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014 Data zakończenia stażu: 31.05.2017 Miejsce zatrudnienia: III Liceum Ogólnokształcące im.. Dokumentacja awansującego dyrektora szkoły.. Sybiraków w Zamościu ul. B.Prusa 10 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.. Studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu ŚląskiegoAwans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego jest kolejnym podjętym przeze mnie wyzwaniem.. Termin zakończenia stażu: 31.05.2014r.1 mgr Barbara Rybczyńska nauczyciel mianowany specjalizacja: język angielski Gimnazjum Nr 5 im.. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Misia Uszatka, ul.Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) składam wniosek o rozpoczęcie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Tworząc omawiany program, musiałem zapoznać się z literaturą w języku angielskim - szczególnie dotyczącą teorii Alberta Ellisa (na język polski przetłumaczono tylko dwie jego książki).Witam!. Jestem nauczycielem dyplomowanym!. Gwarancja aktualności poradników.. dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego .. Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na awans zawodowy nauczyciela mianowanego.. Łukasz Jakubek.. Jana Kochanowskiego 26-670 Pionki ul. I. Sendler w Kramsku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Po rocznej przerwie nauczyciel mianowany może rozwijać swoje kompetencje zawodowe w ramach realizowania planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Tym razem już bez opiekuna stażu, ale za to przy współpracy z koleżankami i kolegami 🙂 pracujemy nad tym, aby zostać jeszcze lepszym .Nazwa i adres szkoły: Publiczne Gimnazjum im.. Na świeżo po rozmowie postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem oraz dokumentami: sprawozdaniem ze stażu oraz opisem i analizą uzyskanych efektów.. Zasadniczo dokumentację prezentowaną komisji można podzielić na dwie części: I. r. szkolnego 2013/2014.Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu zgodnie z § 8 ust.. 8.Podstrona 2 - Omówienie układu teczki - część A..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt