Aan some any ćwiczenia klasa 5 pdf
10 have got / has got w zdaniach pytających Uzupełnij pytania.. - Nie ma żadnych książek.. zgłoś błąd w ćwiczeniu.. Następnie wciśnij "Check", aby sprawdzić swoje odpowiedzi.. 'How much ' oraz 'How many ' znajdują się na początku zdania pytającegoRozwiąż test Pobierz test w wersji do druku (pdf) 1.. - Nie ma ż adnego mleka.. Tagi: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, countable and uncountable nouns.. Wybierz some, any, a lub an.. Uzupełnij zdania wstawiając przedimki a, an, some lub any.. Następnie wciśnij "Check", aby sprawdzić swoje odpowiedzi.. 1.Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego.. 5.1 Ćwiczenia utrwalaj Ące zagadnienia gramatyczne dla uczniÓw szkoŁy podstawowej opracowała: anna kargul2.. Wybierz a, an, some lub any.. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne - some, any, a, an.. 7.Wybierz: a, an, some lub any.. 'How much ' oraz 'How many ' są zaimkami pytającymi o znaczeniu 'Ile '..Komentarze

Brak komentarzy.