Badanie silnika indukcyjnego klatkowego sprawozdanie
Pomiary miały na celu wyznaczenia charakterystyk biegu jałowego .Ćwiczenie 6 - Badanie 3-fazowego silnika indukcyjnego klatkowego 1.. Wstęp W maszynach elektrycznych, podobnie jak w transformatorze, wykorzystane jest prawo indukcji elektromagnetycznej .. 2 .Opracowanie - PTS lab Techniki wytwarzania - notatki PKM - Projekt - Prasa introligatorska z napędzaną nakrętką Oznaczenia analityczne Egzamin 1 czerwiec 2019, pytania i odpowiedzi Badanie trójfazowego silnika klatkowego-sprawozdanieBudowa silnika indukcyjnego klatkowego W silniku indukcyjnym klatkowym obwód elektryczny wirnika jest wykonany z nieizolowanych prętów, połączonych po obu stronach wirnika pierścieniami zwierającymi.. BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO KLATKOWEGO TRÓJFAZOWEGO.. Cześć, mam takie zagadnienie do opracowania w sprawozdaniu z badania przemiennika częstotliwości.. (1) Modelem silnika indukcyjnego może być zwój wirujący ze stałą prędkością kątową w kierunku zależnym od kierunku przepływającego przez niego prądu.badanie silnika klatkowego opis stanowiska silnik indukcyjny tonel sa sg tabela dane znamionowe badanego silnika na podstawie tabliczki znamionowej parametr.. W sprawozdaniu po obliczeniach wyszła mi sprawność n=(0,76 do 0,85).Rozruch silnika indukcyjnego za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt Włączenie do sieci za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt może być stosowane tylko dla silników niskiego napięcia, w wykonaniu zgodnym z PN-EN 60034-12:2004, których uzwojenia fazowe stojana są połączone w trójkąt, przy napięciu znamionowym.Rys..

Budowa i zasada działania silnika indukcyjnego klatkowego.

Wyznaczanie parametrów schematu zastępczego a.. Sposoby sterowania pracą silnika indukcyjnego.Celem ćwiczenia jest badanie silnika indukcyjnego klatkowego oraz wyznaczenie jego podstawowych parametrów PRZEBIEG ĆWICZENIA Schemat układu pomiarowego AT Do badania wykorzystano silnik indukcyjny klatkowy o następujących parametrach: Typ - SZJe 34b Pn=4,0 kW Un=380 V In=8,5 A nn=1430 obr/min λn=2,7 cos φn=0,85 ηn=84,5 %Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego Warszawa 2013r.. W celu wyznaczenia ww.. Bardziej szczegółowo1 Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego.. Wewnętrzną stronę stojana tworzy pakiet z blach o wyciętych żłobkach, w których są umieszczone fazy uzwojenia.Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora .. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania silnika indukcyjnego jednofazowego.. Widok rozłożonego silnika indukcyjnego klatkowego a) b) Rys.4.2 Wirnik silnika indukcyjnego klatkowego a) i pierścieniowego b) Stojan silnika indukcyjnego składa się z jarzma w który wtłoczony jest rdzeń spakietowany z izolowanych blach ze stali elektrotechnicznej..

2 ... Rozruch bezpo średni silnika klatkowego 10 1.4.2.

Przedmiotem ćwiczenia był silnik indukcyjny klatkowy.. J. Guziński, M. Włas : Badanie układu napędowego silnika klatkowego z bezpośrednią regulacją momentu 2008 ver.. 3łagodnego startu właciwoci ruchowe silników klatkowych zwartych stały si porównywalne do właciwoci ruchowych silników prdu stałego.. 4 Opracowanie powstało na bazie instrukcji lab.. Przeprowadzone badania laboratoryjne umożliwią analizę wpływu napięcia .. osiągnięcia tego stosuje się dwa rozwiązania silników jednofazowych klatkowych: a) silniki z .Plik Badanie obwodów prądu stałego zawierających elementy liniowe i nieliniowe2003.doc na koncie użytkownika Physics • folder Sprawozdania • Data dodania: 8 sty 2010Silnik indukcyjny 3~ - dlaczego jest skojarzony w gwiazdę?. 36E (1) Data wykonania ćwiczenia: 95 10 20 Data oddania sprawozdania: Ocena: Cel ćwiczenia.. Konstrukcja to wyglądem przypomina klatkę o kształcie walca (stąd wzięłasięnazwategosilnika).. Otóż mam silnik, który nominalnie jest skojarzony w gwiazdę, ale nam profesor powiedział, żeby pracować w skojarzeniu na trójkącie.Nie wyjaśnił dlaczego i mamy się tego domyślić.Temat: Badanie 3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego - część II 1.. Rok akad, 2006/2007Tematy o badanie silnika indukcyjnego, Pytanie zwiazen o badanie silnika indukcyjnego jednofazowego, KDSF35 -> uszkodzony silnik indukcyjny szczotkowy kręci za szybko., Silnik indukcyjny- wpływ skosu żłobków wirnika, Tabele silników indukcyjnychSilnik klatkowy - rodzaj silnika elektrycznego asynchronicznego, w którym wirnik jest walcem zbudowanym z pakietu blach ferromagnetycznych ze żłobkami wypełnionymi aluminiowymi lub miedzianymi prętami przyłączonymi z pierścieniami czołowymi z tego samego metalu..

Uproszczony schemat zastpczy jednej fazy silnika indukcyjnego klatkowego dla biegu jałowego.

Wprowadzenie Jednofazowy silnik klatkowy zbudowany jest podobnie jak silnik trójfazowy, tzn. składa się ze stojana i wirnika klatkowego.Badanie klatkowego silnika indukcyjnego 1) Aneta Gliwińska 2) Magdalena Gaweł 3) Konrad Kuśmierski 4) Tomasz Wójtowicz.. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego w uzwojeniu głównym i rozruchowym.. Na ogół części aluminiowe tworzące klatkę są .Badanie układu napędowego silnika klatkowego z bezpośrednią regulacją momentu Politechnika Gdańska 2009 ver.. Metody rozruchu silników indukcyjnych.. parametrów należy przeprowadzić próbę zwarcia przy obniżonym napięciu zasilającym.. W sprawozdaniu po obliczeniach wyszła mi sprawność n=(0,76 do 0,85).. Oznaczenia analityczne Egzamin 1 czerwiec 2019, pytania i odpowiedzi Badanie stanów pracy silnika jednofazowego indukcyjnego-sprawozdanie.Badanie silnika indukcyjnego klatkowego Opracował: Grzegorz Wiśniewski Ćwiczenie 4 .. Obwód magnetyczny wirnikaBadanie obwodów prądu stałego zawierających elementy l.doc Sprawozadnie 1 .rar Sprawozdanie, temat: "Badanie silnika indukcyjnego trójfazowego klatkowego".Witam, Jaka jest mniej więcej sprawność silników elektrycznych, chodzi dokładniej o silnik indukcyjny klatkowy..

2.Temat: Badanie trójfazowego silnika klatkowego z przełącznikiem gwiazda trójkąt.

Blachy te po obwodzie zewnętrznym mają wykrawane żłobki.SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1.. Pomiar rezystancji uzwojeń R 1 i R 2 prądem stałym; b. Wyznaczenie przekładni napięciowej; c.. X S1 R 1 I 10 I 0 X ' S2 I ' 20 R' 2 P m0 P m I Fe I µ P Fe U 10f R Fe X µ 0 ' 0 2 1 s s R-• Rys.1.Moment elektromagnetyczny wytwarzany przez silnik asynchroniczny klatkowy określony jest zależnością: rd sq IM r sq r m e i k i L L m (13) gdziekIM Lm Lr Wzór na moment silnika indukcyjnego (13) jest podobny do wzoru na moment silnika obcowzbudnego (1).. Wyznaczanie wartości momentów i prądów rozruchowych przy bezpośrednich rozruchach w układach gwiazdy i trójkąta oraz przy zastosowaniu przełącznika Y/'.. Próba zwarcia pomiarowego - wyznaczenie parametrów: Z Z, R Z, X Z, R 2', X r1, X r2'; d.Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego.. Silnik asynchroniczny, w szczególności klatkowy jest tani, prosty w budowie i obsłudze a zarazem wysoce niezawodny.Wirnik trójfazowy silnika indukcyjnego mo że by ć wykonany jako klatkowy lub pier ście-niowy; od rodzaju wirnika silnik przyjmuje nazw ę klatkowego lub pier .. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik.. Wáodzimierz OGULEWICZ.. Wynika z tego, że stosując metodę sterowania, w której reguluje sięBadanie żarówek, świetlówek kompaktowych, lamp rtęciowo-żarowych i LED Badanie sprawności źródeł światła Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego zasilanego falownikiem Badanie jednofazowych silników indukcyjnych Badanie transformatora trojfazowego Badanie układów prostowników sterowalnych przy pomocy programu ElektrosymSilnik ten ma, więc w wirniku dwa uzwojenia: wzbudzające i klatki rozruchowej.SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1.. Pręty razem z pierścieniem tworzą rodzaj metalowej klatki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt