Alkohole monohydroksylowe prezentacja
Najbardziej znanymi ich przedstawicielami są glikol etylenowy (1,2-etandiol) i glicerol czyli gliceryna (1,2,3-propantriol):1.. Prezentacja multimedialna : AlkoholAmidy kwasów kraboksylowych i mocznik - budowa, nazewnictwo, rzędowość, - otrzymywanie amidów, - właściwości fizyczne amidów, - właściwości chemiczne amidówAlkohole polihydroksylowe ulegają w większości takim samym reakcjom jak alkohole monohydroksylowe (z metalami aktywnymi, z fluorowcowodorami).. W przypadku monohydroksylowych alkoholi nasyconych (alkanoli) szereg ten można zapisać wzorem .Nazewnictwo alkoholi tworzy się od łańcucha węglowodorowego przez dodanie końcówki - ol poprzedzonej numerem atomu węgla, przy którym znajduje się grupa hydroksylowa.. Alkohole tworzą szereg homologiczny związków.. Kaloryczność wybranych rodzajów alkoholu:Animowany film edukacyjny zrealizowany przez To Do Media dla Centrum Edukacji Ekologicznej Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.. Szybkie odpowiedzi Ogólna zasada barroom kciuka jest, że przeciętny człowiek może przetwarzać około jednego piwa lub jeden strzał z alkoholem każda godzina.. Etap edukacyjny II etap edukacji.. Najbardziej rozpowszechnione alkohole jednowodorotlenowe (inaczej monohydroksylowe) tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym CnH2n 1 OH.. zadanie dodane 6 listopada 2010 w Chemia przez użytkownika xyz..

Alkohol ten znalazł zastosowanieAlkohole monohydroksylowe.

Alkohole polihydroksylowe reagują w charakterystyczny sposób z wodorotlenkiem miedzi(II).3.1 Alkohole monohydroksylowe.. Jednowodorotlenowe alkohole można opisać wzorem ogólnym ROH, gdzie R - grupa alkilowa (węglowodorowa C n H 2n+1), a -OH grupa hydroksylowa.. Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody Dzień dobry • Wszystkie elementy przyrody, które są wykorzystywane przez człowieka, nazywamy .Last activity .. ( -3,150 ) [Szkoła podstawowa]Najbardziej rozpowszechnione alifatyczne alkohole jednowodorotlenowe (monohydroksylowe) tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym CnH2n+OH.. Większość z nich jest promotorami przejścia i ułatwia przenikanie substancji aktywnych.. Szereg homologiczny alkoholi monohydroksynowych-pochodnych alkanów.Postepy Hig Med Dosw.. Grupa funkcyjna - to określona grupa atomów, która nadaje charakterystyczne właściwości całej grupie związków.. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.. Saved flashcardsStart studying Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.. Alkohol metylowy to najprostszy z alkoholi.. multimedialna Lasy Państwowe - Prezentacja filmowa PowerPoint [cały film] by Prezentika - profesjonalne prezentacje.. Jest cieczą bezbarwną, palną o charakterystycznym zapachu, rozpuszczalna w wodzie oraz jest to SILNA TRUCIZNA.. Ogólny WZÓR ALKOHOLI: C n H 2n+1 OH grupa alkilowa grupa hydroksylowa.Przybij pione i zostaw SUBA Materiały dodatkowe i blog: Fanpage: In.Alkohole są to związki organiczne oraz pochodne węglowodorów, w których atomy wodoru są zastąpione grupą wodorotlenową..

Alkohole monohydroksylowe - zawierają jedną grupę hydroksylową (jeden tlen i jeden wodór).

Adresat Uczeń klasy VIII w ośmioletniej szkole podstawowej.. Więcej niż zbiera i alkoholu we krwi i zatrucia wynika.. Alkohole należące do tego szeregu homologicznego zmieniają swoje właściwości fizyczne wraz ze wzrostem wielkości cząsteczki.. Działają konserwująco i pełnią funkcję rozpuszczalnika.Alkohole to takie pochodne węglowodorów, które zawierają grupę hydroksylową (wodorotlenową) - OH.. Ale uwaga, jeżeli ktoś myśli, że może uczyć się od dowolnej lekcji .Transcript Prezentacja 1 Alkohole Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1 JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW: ALKOHOLE 2 Budowa alkoholi ALKOHOLE - pochodne węglowodorów, zawierające w swej cząsteczce grupę hydroksylową -OH 3 Grupa funkcyjna GRUPA HYDROKSYLOWA (wodorotlenowa) OH 4 Grupa .Gdzie mają zastosowanie alkohole monohydroksylowe?. Cel ogólny lekcji Zapoznanie uczniów z zastosowaniem metanolu i etanolu oraz ich negatywnymNapisz reakcje, dzięki którymi można otrzymać alkohole oraz fenole.. W alkoholach występują jedynie wiązania pojedyncze.Alkohol spala się w naszym organizmie z szybkością około 60 mg na 1 kg masy ciała, na 1 godzinę.Spalanie alkoholu nie podlega w zasadzie regulacji neurohormonalnej, dlatego jest mało energetyczne..

Alkohole zawierające dwie lub więcej grup hydroksylowych to alkohole polihydroksylowe.

Najprostsze i najczęściej spotykane w życiu codziennym alkohole to zawierające jedną grupę hydroksylową w cząsteczce pochodne alkanów o wzorze ogólnym C n H 2n+1 OH, czyli alkohole monohydroksylowe, na przykład metylowy, etylowy, propylowy.Alkohole mogą być monohydroksylowe (zawierają jedną grupę OH) lub polihydroksylowe (zawierają dwie i więcej grup OH).. Mam nadzieję że pomogą.. Saved flashcardsZe względu na ilość grup wodorotlenowych w cząsteczce, alkohole dzielimy na: jednowodorotlenowe (monohydroksylowe) - alkanole etanol - alkohol etylowyCH3 - CH 2- OH dwuwodorotlenowe (dihydroksylowe) - alkanodiole 1 etano-1,2 -diol glikol etylenowy 2 CH2 - CH 2 OH OH trójwodorotlenowe (trihydroksylowe) - alkanotriole 1 propano-1,2,3-triol .Alkohole to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce grupę hydroksylową tzw. funkcyjną.. Miejsce i czas realizacji klasa szkolna - laboratorium chemiczne, czas realizacji - 45 minut.. Wzór ogólny szeregu homologicznego alkoholi ⇒ R-OH R - grupa alkilowa, -OH - grupa hydroksylowa (grupa funkcyjna alkoholi) Alkohole ⇒ pochodne węglowodorów, w których niektóre atomy wodoru zostały zastąpione grupami hydroksylowymi.Omawiam, dla opornych uczniów z klasy 8, kolejne lekcje z chemii..

Niższe alkohole mają charakterystyczny alkoholowy zapach i ostry ...Prezentacja w załączniku.

8-10 gram powoduje ślepotę, większa ilość - śmierć..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt