Wojny starożytnej grecji prezentacja
Obszar Grecji zamieszkiwały dwa ludy: Minojczcy(na Krecie) i Mykenowie(Mykeny).. Wojny w starożytnej Grecji I. Zamieszkiwali w miastach‑państwach zwanych poleis (w liczbie pojedynczej: polis).Polis to miasto wraz z otaczającymi je wsiami, ale także forma organizacji politycznej i wspólnota zamieszkujących je obywateli.Symmachia - w starożytnej Grecji związek kilku poleis, sojusz polityczno -wojskowy, który powstał by walczyc przeciw wspólnemu wrogowi.. Ważniejsze bitwy: Bitwa pod Maratonem (490 r. p.n.e.)o klasyczny zwany attyckim (V-IV w. p.n.e) okres w dziejach starożytnej Grecji od wojen perskich do śmierci Aleksandra Wielkiego w 323 p.n.e. Wojny starożytnej Grecji W 486 roku p.n.e. zmarł Dariusz, jego syn Kserkses nie zrezygnował z planów podboju Grecji.. 1989-1993 r. - rządy Nowej Demokracji.. Wojny grecko - perskie: Wojny grecko - perskie - notatka; Wojny grecko - perskie - prezentacja; Polecam film: Wojny grecko - perskie (youtube.com) Temat 6.. Grecja właściwa składała się z części północnej, czyli Macedonii, Epiru i Tesalii; środkowej w skład, której wchodziły Eolia, Beocja (Teby) i Attyka oraz części południowej, na którą składały się półwysep Peloponez, Lakonia i Sparta.Właściwa sztuka starożytnej Grecji powstała między XI w. a I w. p.n.e. Okres XI - X w. p.n.e. to faza przejściowa do sztuki archaicznej..

3.Środowisko naturalne starożytnej Grecji.

Powstanie państwa polskiego - od Mieszka I do Bolesława Krzywustego (1109) O stronie.. W skład artylerii wchodzi także sprzęt i służby umożliwiające skuteczne wykonywanie zadań ogniowych np: systemy kierowania ogniem, systemy rozpoznania i wykrywania celów służby pomiarowe i inne.. Przyczyny wojny z Persją: Bunt Miletu przeciw panowaniu perskiemu, poparty przez Ateny Sprzeczność między gospodarczymi interesami Greków i Fenicjan sprzymierzonych z Persją Nieakceptowanie przez Greków monarchi despotycznej.. Klasyczny od VI w. do połowy IV w. p.n.e. 3.. 1967 r. - przewrót wojskowy w Grecji.. W 486 roku p.n.e. zmarł Dariusz, jego syn Kserkses nie zrezygnował z planów podboju Grecji.. Syn Kronosa i Rei, naczelne bóstwo nieba i ziemi, bóg światłości, zsyłał deszcze, grzmoty i pioruny.. Objaśnij jego związki z religią.. 1975 r. - na mocy Konstytucji Grecja staje się republiką parlamentarną z prezydentem jako głową państwa i zwierzchnikiem sił zbrojnych.. Budowle są idealnie zrównoważone.. Rozkwit w okresie klasycznym przeżywała literatura szczególnie poezja i dramat (Ajschylos, Eurypides, Sofokles), także historiografia (Herodot, Tukidydes, Ksenofont).Nieco później od Homera tworzył Hezjod, który użył tej samej epickiej formy do przedstawienia problematyki kosmo- i teogonicznej (Theogonia) oraz tematyki współczesnej, dając początek poezji dydaktycznej (Prace i dnie).W VII i VI w. nastąpiła prawdziwa eksplozja gatunków poetyckich, wszystkich ściśle powiązanych z ustnym wykonaniem: obok epickich hymnów (hymny homeryckie .Miasta - państwa greckie [ agora, życie codzienne, struktura społeczna] ; legenda o wojnie trojańskiej, Iliada Homera, Wojny Greków z Persami [ Maraton, Sala.Plik Bogowie starożytnych Greków.pps na koncie użytkownika michael967 • folder prezentacje • Data dodania: 28 lis 2011 wersja po angielsku..

Kultura antycznej Grecji: Kultura starożytnej Grecji - notatka; Temat 7.

Obywatele greckich poleis byli zobowiązani do służby wojskowej, którą pełnili na własny koszt.. Stał na straży porządku świata, sprawiedliwości, był opiekunem wszystkich plemion greckich, patronem każdego gospodarstwa rolnego.Jeżeli podobał Ci się film, a chcesz mi pomóc odwiedź moją stronę, ŚREDNIOWIECZNE MIASTO.pptx na koncie użytkownika Groszek99 • folder Historia • Data dodania: 14 lut 2012Starożytna Grecja.. Posiłki urozmaicano owocami, których w słonecznej Grecji również było pod dostatkiem.. Widownia w teatrze greckim, czyli theatron, była zazwyczaj sytuowana na stoku wzgórza, i wyglądała podobnie .1944-1949 - wybucha wojna domowa w Grecji.. W zależności od stanu majątkowego Grecy służyli w: - kawalerii - ciężkozbrojnej piechocie - hoplici - lekkozbrojnej piechocie - flocie.. Rzadko spożywano mięso.. System społeczny Sparty .. Delfach, dowodzili armią podczas wojny (tylko 1 król mógł opuścid Spartę), posiadali ziemięJedzenie Najważniejszymi daniami i składnikami posiłków były - ze względu na położenie kraju - ryby, oraz owoce morza.. Porządek kolumn, fryzów i innych elementów architektonicznych zmierza do tego, by zjednoczyć i pogodzić ze sobą elegancję i godność.II.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy .Teatr Grecki PREZENTACJA..

Wytłumacz, w jaki sposób powstał teatr w starożytnej Grecji.

Uczty Picie Jak powszechnie wiadomo, najczęściejGeograficznie Grecja dzieliła się na Grecję właściwą i Grecję wyspiarsko - azjatycką.. Współ istnieją one od ok. 2000r.. p.n.e. Minojczycy stworzyli pismo linarne A i do dziś nie jest odczytane.Wyjaśnij, jaką funkcję w kulturze starożytnej Grecji pełniły mity.. W drugiej połowie V w. p.n.e. zaostrzyły się stosunki między dwoma najpotężniejszymi państwami Grecji - Spartą .Dzieje starożytnej Grecji to historia kilku następujących po sobie wysokich kultur oddzielonych „ciemnymi wiekami" i wielkimi migracjami.O najstarszej z tych kultur (jeszcze przedhelleńskiej) zwanej od mitycznego króla Minosa kulturą minojską, która rozwinęła się w III tysiącleciu p.n.e. na Krecie, wiadomo stosunkowo najmniej.Jej świadectwem są ruiny wielkich pałaców .Architektura starożytnej Grecji Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej .POKÓJ KRÓLEWSKI (387/386 r.p.n.e) Wojny, które toczyły ze sobą państwa greckie o dominację w Grecji (np. wojna peloponeska między Spartą a Atenami w II poł. V w.p.n.e) umożliwiły Persji ponowne opanowanie miast jońskich, Grecy zaakceptowali ten stan rzeczy zawierając z Persją tzn. pokój królewski.Starożytna Grecja Dzielimy na trzy okresy: 1..

Opowiedz o festiwalach teatralnych w starożytnej Grecji.Wersja na telefon.

Tymczasem w Atenach Temistokles (jeden z ojców demokracji) przekonał polityków, aby dochody z nowo odkrytych złóż srebra w górach Laurion przeznaczyć na rozbudowę floty wojennej .1.. Aleksander Wielki: Aleksander .Wojny o hegemonię w starożytnej Grecji Sytuacja polityczna w Grecji przed wybuchem wojny peloponeskiej.. Styl archaiczny (IX - połowa VI w. p.n.e.): to rozwój rzeźby dwóch stylów (dorycki - surowy i joński o bardziej miękkim modelunku), oraz malarstwa wazowegoStarożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia, nauka zostały za .Temat 5.. Starożytni Grecy żyli początkowo w południowej części Półwyspu Bałkańskiego.. 1981 r.Do dziś artyleria w czasie wojny może działać samodzielnie lub służyć jako wsparcie dla innych rodzajów wojsk.. Organizacja armii greckich.. Zagrożenie perskie zmusiło państwa greckie do współpracy, ale nie doprowadziło do zjednoczenia całej Hellady.. Hellenistyczny od połowy IV w. do II w. p.n.e.. Panuje w nich ład oraz umiłowanie proporcji.. Starożytna Grecja , Klasa 5 , Wczoraj i dziś , Historia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plWojny Starożytnej Grecji z Persją.. 1952 r. - Grecja zostaje członkiem NATO.. Wojna polsko - bolszewicka Wojna polsko - bolszewicka..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt