Sprawozdanie z pracy dydaktycznowychowawczej klasa 1
Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. NA KONSULTACJE ZGŁASZAJĄ SIĘ PAŃSTWO KLASA 3A KLASA 3B KLASA 3C KLASA 3D RAZEM Na wezwanie 2 1 1 1 5 Z własnej woli 4 3 4 3 14 Brak odp.. Jest to tylko suche przekazywanie informacji.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.. tabela na końcu dokumentu - w załączeniu.. Nazwa zespołu Miejsce i forma reprezentowania szkoły .. Krótki opis Nauczyciel - opiekunSPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.W klasach pierwszych wychowawcy położyli duży nacisk na zintegrowanie zespołu klasowego, a szczególną opieka otoczoną dość liczną grupę sześciolatków.. reprezentowanie szkoły, wolontariat.. dydaktyczny (ilość zrealizowanych godzin z poszczególnych przedmiotów w poszczególnych klasach i przyczyny opóźnień) .. Wie, na co zwrócić większą uwagę, odpowiednio zaakcentować.1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 .. Przez cały rok pracowałam z serią podręczników „Der, die, das neu" dla klas IV-VI szkoły podstawowej, zgodną z Programem nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach 1-3 (nr DKW-4014-213/99).Sprawozdanie z pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej klasa I SP..

Osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Oddział przedszkolny w .. w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie.Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Z tej racji pragniemy podzielić się z Państwem wiadomościami na temat pracy szkoły w drugim semestrze.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. 2.Ucząc zdalnie człowiek nie odczuwa satysfakcji z wykonywanej pracy.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.. Sprawozdanie z pracy zwspół mat-przyr.docx.Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III „b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Działania wychowawcze i profilaktyczne w klasach IV - VI 1.1 1 SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ w roku szkolnym…………………………………………… Imię i nazwisko .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej.. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. By prowadzić edukację .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015..

Sprawozdanie z pracy zwspół mat-przyr(1).docx.

Rok szkolny 2015-2016.. Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie I ma na celu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł: aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy i szkoły,Plik ANALIZA diagnozy w klasie I.docx na koncie użytkownika gosialb • folder sprawozdania • Data dodania: 29 lis 2014.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie będzie obejmowała realizację .Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Podnoszenie umiejętności zawodowych (kursy, szkolenia, warsztaty): Warsztaty komputerowe W-M Biblioteka Pedagogiczna w E-gu Wspomnienia z podróży w aplikacji TripWowSprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego dla uczennicy klasy 1 szkoły podstawowej.Mija kolejny rok naszej wspólnej pracy.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców..

Imię, nazwisko ucznia, klasa.

Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.. w roku szkolnym 2007/2008.. W roku szkolnym 2006/2007 pracowano zgodnie z planem dydaktycznowychowawczym z uwzględnieniem stopnia realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki.. W II półroczu roku szkolnego 2015- 2016 klasa liczyła 11 .Sprawozdania za I semestr 2017/18 (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018), a w nich: SPRAWOZDANIE 2017-2018 OCENA SYTUACJI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Sprawozdanie z działalności świetlicy w I semestrze roku szkolnego 2017-18 SPRAWOZDANIE z działań dot.. bezpieczeństwa 2017-18Plan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.. .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Nie wie, czy jego wysiłek nie poszedł na marne.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. dydaktyczno - wychowawczej .. Prowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: 1.Title: SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ Author: Gość Last modified by: Remig Created Date: 1/17/2011 9:11:00 PM Company: h Other titlesOddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013..

Formułuje się wnioski do dalszej pracy.

KLASA PIERWSZA pracowała z podręcznikiem „ Nasz Elementarz" MEN Marii Lorek i Lidii Wollman, oraz „ Ćwiczeniach z pomysłem" .. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017 Imię i nazwisko: BARBARA ŻAK Nauczany przedmiot: GEOGRAFIA¬ Łączna liczba godzin: 1 1.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. W II semestrze r. szkolnego 2013/2014 pracowały 13 oddziały, w których uczyło się 289 uczniów, w tym: - 25 uczniów w oddziale przedszkolnym „O" - 264 uczniów w klasach I-VI.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Praca z dziećmi z klas IV-VI przebiegała spokojnie i bez żadnych problemów.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Klasa IIb.. 1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .1 1 Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej z O. nr 1 im.. tabela na końcu dokumentu - w załączeniu .. Nie czuć atmosfery klasy.. Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z eduka.docx.. W klasie I b podjęto akcję edukacyjną na temat cukrzycy, ze względu na ucznia W.. Klasa III liczy 10 uczniów.. konkursy pozaszkolne .. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docPlik sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej.doc na koncie użytkownika barabell • folder sprawozdania,podsumowania • Data dodania: 21 cze 2011Sprawozdanie z pracy .. Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu .. INFRMACJA O REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. W klasach I - III uczniowie mają możliwość wyrównywać braki w .. zespołów opracowują sprawozdania, raporty z testów kompetencji, sprawdzianów, egzaminów próbnych, testów diagnostycznych.. K. Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2006/2007..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt