Wzory i nazwy związków chemicznych sprawdzian
Dzieje się to na skutek ciągle zmieniających się norm w tej dziedzinie ustalanych przez IUPAC - Union of Pure and Applied Chemistry, czyli tłumacząc na język polski Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Ustal wzory sumaryczne związków chemicznych, składających się z podanych niżej pierwiastków.. Sprawdź, co potrafisz!. Co to jest wzór strukturalny cząsteczki?Duża różnorodność związków nieorganicznych spowodowała, że zostały podzielone na kilka typów.. Alkany tworzą szereg homologiczny (grupa związków, w której każdy następny .Określ typy reakcji chemicznych, których równania zapisano poniżej.. Wartościowość pierwiastka względem wodoru odczytuje się z numeru grupy, w której znajduje się .Wiesz na pewno (albo i nie), że związek możesz zapisać w postaci wzoru sumarycznego lub wzoru strukturalnego.. Odczytaj symbole i wzory: a) 2 O2 - b) 3 P - c) MgO - GRUPA II 1.Utwórz wzory chemiczne, podaj nazwy związków chemicznych:Napisz nazwy soli i wzory soli.. Nadal pozostajemy przy I klasie gimnazjum ;) Powodzenia.Narysuj wzory strukturalne związków o poniższych nazwach: a) bicyklo[2.. Udostępnij.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. W materiale znajdują się m.in. zagadnienia związane z układem okresowym i budową atomu, wzorami sumarycznymi i strukturalnymi związków chemicznych, związkami organicznymi, polimerami i polimeryzacją, pochodnymi węglowodorów.wzór elektronowy kreskowy podaj typ wiązania..

Wzory i nazwy związków chemicznych Połącz w pary.

Jako uzupełnienie wiedzy dotyczącej chemii polecamy Memory chemiczne.. WODORKI - związki wodoru z innymi pierwiastkami.. Klasa 7 Chemia.ALKANY (PARAFINY) Alkany są to nasycone węglowodory acykliczne (związki składające się z atomów węgla i wodoru), które mają wzór ogólny: C n H 2n+2 (n - oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce węglowodoru).. Podział ten wynika zarówno z ich składu, budowy, jak i charakteru chemicznego.. Odpowiedzi B i C są poprawne 10. .. Już wiem, co zrobiłam źle, wodorek sodu mnie zagiął, nieuważnie przeczytałam nazwę :P.Przybij pione i zostaw SUBA Materiały dodatkowe i blog: Fanpage: In.Znając symbole pierwiastków chemicznych, można zapisać wzory związków chemicznych wzory związków chemicznych, np.: MgO to tlenek magnezu, CaO - tlenek wapnia, CO - tlenek węgla(II)*.. Klasa 7 Chemia.. Sprawdzian Liceum/Technikum Przyroda-biologia 1 za.Chemia, Sprawdziany i testy Systematyka związków nieorganicznych - sprawdzian sumujący wiadomości i umiejętności w klasie I liceum profilowanego i technikum napisany w oparciu o program DKW-4015-43/01..

wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych Połącz w pary.

Podczas ustalania wzorów bardzo ważną rolę spełnia wartościowość pierwiastka.. Odczytaj symbole i wzory: a) 2 O2 - b) 3 P - c) MgO - GRUPA II 1.Utwórz wzory chemiczne, podaj nazwy związków chemicznych:Test z nazw związków chemicznych Zawiera 10 pytań.. Zad.6 8 pkt.. 1]heptan, Termin pierwszorządowy atom wodoru oznacza atom wodoru związany z pierwszorzędo- wym atomem węgla itp. 11Pomoc w powtórce z chemii dla uczniów klas trzecich gimnazjum przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego.. Na dzień dzisiejszy mamy ściśle określone zasady postępowania podczas .Kwasy Są to substancje, których roztwory wodne zawierają charakterystyczne kationy wodorowe H+, niektóre z nich: HCl - kwas solny (chlorowodorowy) H2S - kwas siarkowodorowy HNO3 - kwas azotowy H2CO3 - kwas węglowy H2SiO3 - kwas krzemowy H2SO4 - kwas siarkowy H3PO4 - kwas fosforowy CH3CO2H - kwas octowy Dysocjacja kwasów Kwasy w roztworach wodnych dysocjują na kationy .wodorotlenki- wzory i nazwy - Kopia wodorotlenki- wzory i nazwy - Sole - nazwy i wzory - Tlenki- nazwy i wzory - wzory i nazwy wodorotlenków .. NAZEWNICTWO Wzór tlenku Nazwa tradycyjna Nazwa obowiązująca (wg.. *Aby dowiedzieć się, co oznacza cyfra (II) przy nazwie tlenku węgla, przejdź do działu II.Nazewnictwo systematyczne związków nieorganicznych jak i organicznych ciągle się zmienia..

TLENKIKwasy i sole - wzory chemiczne i nazwy.

Rozpocznij quiz .zapisywać wzór sumaryczny tlenku, znając jego nazwę; rysować wzory strukturalne dwupierwiastkowych związków chemicznych, wiedząc, jaka jest wartościowość pierwiastków, które je tworzą.. np.: Nazwa tych wodorków składa się z wyrazu wodorek i nazwy pierwiastka łączącego się z atomem wodoru.. Wzór ogólny: gdzie: E - symbol pierwiastka z grup od 1 do 15. n - wartościowość.. Rozpocznij quiz .. Odczytaj wartościowość pierwiastków w związkach, zapisz wzory strukturalne: a) Al2O3 b) CaO c)NH3 3.. Narysuj wzory strukturalne i napisz nazwy tych związków.TLENKI: związki pierwiastków z tlenem o ogólnym wzorze: EnOm gdzie: E - dowolny pierwiastek, n, m - współczynniki.. Między atomami węgla w cząsteczkach alkanów występują jedynie wiązania pojedyncze.. 302 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0. wg Alokucjewska.. Przykłady: - topnienie lodu; podczas ogrzewania następuje zmiana stanu skupienia z ciała stałego w ciecz (jest to cały czas ten sam .Związek chemiczny to zbiór takich samych cząsteczek składających się z różnych atomów.. Nazwa ta pochodzi stąd, iż żadnym zabiegiem chemicznym nie można z nich otrzymać substancji prostszych.. Ten quiz sprawdzi, jak dobrze znasz pierwiastki chemiczne!. MotoryzacjAnna 2 lata temu..

Na jutro ...Równania reakcji chemicznych.

Związek chemiczny przedstawia się za pomocą wzoru sumarycznego lub strukturalnego.. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny następujących związków chemicznych: tlenek żelaza(III) siarczek sodu chlorek ołowiu(II) tlenek chloru(VII) Zad.7 5 pkt.. 8 .Kanał chemiczny chichot jest kanałem, który tłumaczy zasady chemii w bardzo prosty i nieprofesjonalny sposób.. Czy dopasujesz nazwę do symbolu pierwiastka chemicznego w 5 sekund?. Na etapie szkoły podstawowej uczniowie nie musz.Czy znasz symbole pierwiastków i wzory związków chemicznych?. Jak już masz podane wszystkie nazwy reszt kwasowych to sobie utwórz wszystkie inne sole.. Pomyśl troche ;/ Praca świetna bardzo się przydała jako powtórzenie do testów gimnazjalnych wielkie dzięki^^ "była bym" .. pozdrawiam.Pierwiastki w stanie wolnym, czyli nie połączone z innego rodzaju pierwiastkami, nazywane są substancjami prostymi.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Sprawdzian wiadomości dla klasy I gimnazjum, obejmujący następujące zagadnienia: znaczenie wartościowości przy ustalaniu wzorów związków chemicznych, prawo stałości składu związku chemicznego, prawo zachowania masy, stechiometria i obliczenia stechiometryczne.pisanie wzorów chemicznych Zawiera 18 pytań.. systemu Stocka) H2O K2O N2O NO N2O3 NO2 N2O5 Al2O3 CaO CuO CrO Cr2O3 CrO3 FeO Fe2O3 Fe3O4 (Fe2O3.FeO) CO CO2 wodaCzy znasz symbole pierwiastków i wzory związków chemicznych?. Jest to liczba wiązań chemicznych utworzonych przez atomy tego pierwiastka w cząsteczce związku chemicznego.Zasady nazewnictwa związków nieorganicznych.. Kwasem cynkowym B. Tlenkiem cynku C. Wodorotlenkiem cynku D.. (tlen zawsze na -II stopniu utlenienia).. Zjawisko fizyczne (przemiana fizyczna) - przemiana, w czasie której nie ulega zmianie rodzaj substancji, następuje jedynie zmiana właściwości fizycznych takich jak stan skupienia, gęstość, stan rozdrobnienia.. Natomiast substancje, z których można metodami chemicznymi otrzymać substancje prostsze, nazywane są substancjami złożonymi.Ustal wzory i nazwy soli, które zawierają w cząsteczce: 2009-02-01 15:48:20; Podacie mi nazwy i wzory KWASÓW, ZASAD, SOLI?prosze 2012-03-21 15:41:23; Napisz wzory sumaryczne tych soli i podaj ich nazwy ( ) 2013-03-18 21:15:17; podaj nazwy podanych soli (a) i ich wzory (b) 2010-10-06 18:11:05; Podaj nazwy i wzory strukturalne soli!. Skomentuj..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt