Koło plastyczne dla klas 13 sprawozdanie
Origami to tradycyjna sztuka składania papieru.. „Podstawa programowa" dla I etapu edukacji nie zawiera treści informatycznych.KOŁO PLASTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020. odbywa się w każdy piątek od godz. 12.55-14.35 w sali numer 14.. Zobaczyć to, co ukryte głęboko w nas…" SPIS TREŚCI.. Tak więc, by nie zaprzepaścić wrodzonej wrażliwości i zdolności twórczych dzieci, postanowiłam poprowadzić zajęcia koła plastycznego dla uczniów klas II-III.Z sercem do ludzi są też oni.. Na zajęcia zapisało się 18 uczniów, frekwencja - około 80%.3 Koło Plastyczne czwartek 12.45-13.30 Katarzyna Czwartek 4 Chór poniedziałek 13.40-14.25 Małgorzata Tomczak Banachowicz 5 Koło dziennikarskie czwartek 13.40-14.25 Michalska Magdalena 6 Koło matematyczne dla klas 5 czwartek 13.40-14.25 Ewa Witecka 7 Koło teatralne poniedziałek 14.30-15.20 Ewa Głodowska 8 Koło matematyczne klas 6 .Sprawozdanie z pracy kółka plastycznego; .. Celem zajęć prowadzonych w ramach kółka plastycznego było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, wzbogacić kontakt ze sztuką i jej twórcami.. Wprowadzenie.. Centrum Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Zespół Szkół Plastycznych w Kole, - REPREZENTOWANIE SZKOŁY - Abigail Frączek - IV B LP - I gr..

„Techniki plastyczne dla dzieci", KDC 2004.

Wykonuje rekwizyty i stroje.]3.. W drugim półroczu na zajęcia przychodziło około 11 uczniów ( 5 z klas IV - V SP i 6 z klas I- III gimnazjum ).Zajęcia koła plastycznego prowadzone przeze mnie odbywały się raz w tygodniu - w poniedziałek, o godzinie 11.30-12.15 lub 11.30 - 13.05 w salce nr 8 a.. Szkolne koło teatralne SZKOT (2013-2016).. „ZABAWY PLASTYCZNE" - PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO DLA KLAS MŁODSZYCH „Sztuka dziecka wci na nowo siąż ę tworzy i nie przestanie by sztukćą żywą i twórczą tak długo, jak dugo błdąę istniay dzieci lubił ące i umiejące po swojemu, a pięknie rysować i malować".. H. Read Program pozalekcyjnych zajęć koła plastycznego w edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I-III „Mały artysta" opracowanie: mgr Dorota Szendlermajer-Grudzińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Lipianach Spis treści I Wstęp.s.3 II Założenia ogólne.s.4 III Cele programu.s.6-ogólne .Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI.. Program powstał w wyniku mojej 20-letniej praktyki pedagogicznej w prowadzeniu zajęć koła plastycznego w szkole podstawowej.Program koła ortograficznego "Z ortografią na Ty" dla uczniów klas I - III Wstęp Nieodzownym składnikiem wykształcenia współczesnego człowieka jest wysoki poziom umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie..

]]Samodzielnie tworzy prace plastyczne.

Projektuje dekoracje do występów artystycznych.]2.. S. Szuman, S. Zagała-„Malujemy" Nasza Księgarnia, Warszawa 1961Program koła plastycznego przeznaczony jest dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, którzy wykazują zainteresowanie tą dziedziną aktywności, .. 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat, Kraków 2006.. Treści podstawy programowej.. Zajęcia koła plastycznego odbywają się jeden raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych, czasami dłużej w miarę potrzeb.. C Jabłońska A., Zabawy plastyczne dla małych i dużych, Warszawa 2005.Nie sprzyja to rozwojowi zdolności i zainteresowań plastycznych dzieci, które bardzo chętnie poddają się pasji twórczej w dziedzinie plastyki.. Tematyka zajęć koła artystycznego.. ProgramDziałalność plastyczna.. klas IV-VI wtorek 13.40-14.25 .. 8 Wspaniałych z Powiatu Białostockiego.To dnia 01.10.2020 r odbyła się gala wręczenia nagród.SPRAWOZDANIE.. Przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wykazujących chęć .PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO „PLASTUŚ" DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKLONYM Urszula Nowak Przedszkole Nr 1 Koniecpol Poszerzając ofertę edukacyjną naszego przedszkola, postanowiłam zorganizować dla zainteresowanych dzieci zajęcia plastyczne.. Projektuje i wykonuje ogłoszenia i plakaty informacyjne..

Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.]4.

Zmierzyć się z tym, co niemierzalne.. Uczestniczy w nim młodzież klas gimnazjalnych.Szanowni Państwo, Mija kolejny rok naszej wspólnej pracy.. Zajęcia odbywały się na ósmej i dziewiątej godzinie lekcyjnej w piątki.. dla klas 1-3, opartych na „Podstawie programowej".. GIMNAZJUM SALEZJAŃSKIE 0STRÓDA ROK SZKOLNY 2008/2009.. Zajęcia koła plastycznego odbywały się 1 raz w tygodniu i były prowadzone w ramach godzin wychowawczych w internacie zgodnie z autorskim programem pt. ,,Cztery pory roku''.Popek St. „Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych", , Warszawa 1987.. Serdecznie zapraszam!. Jest to ciekawa metoda wspierająca rozwój dziecka.Program zajęć kółka historycznego przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Bierze udział w konkursach plastycznych.]5.. Jana Kochanowskiego w Lublinie zainteresowanych poznawaniem przeszłości, którzy zadeklarują chęć uczestniczenia w zajęciach.. Procedury osiągania celów .Program przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.. Z tej racji pragniemy podzielić się z Państwem wiadomościami na temat pracy szkoły w drugim semestrze.. Z PRACY KOŁA PLASTYCZNEGO ,, CZTERY PORY ROKU'' W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO .. Liczba uczniów uczęszczających w zajęciach wynosiła 11 osób( 7 dziewczynek i 4 chłopców)..

Spotkania kółka plastycznego odbywały się raz w tygodniu po godzinie.

i jeden 8 pkt., co stanowi .. -koło plastyczne-koło informatyczne-koło języka niemieckiego-koło języka polskiego .. zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne dla uczniów klas I - III, zajęcia przygotowujące do trzecioteściku, zajęcia wspomagające umiejętności .Sprawozdanie z działalność koła plastycznego za II semestr roku szkolnego 20010/2011.. Dlatego jednym z podstawowych zadań szkoły jest nauczenie dzieci poprawnego mówienia i pisania.Program realizowany będzie w ramach koła plastycznego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 30-45 min tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego.. KOŁO PLASTYCZNE.. Równocześnie wspomaga realizację różnych programów.. Uczestnicy zajęć będą zdobywać wiedzę z zakresu podstawowych pojęć plastycznych i poznają róŜne warsztaty plastyczne - dzięki temu zdobędą niezbędną wiedzę umoŜliwiającą1 Plan pracy koła plastycznego w klasach I-III Opracowała i wdraża mgr Barbara Kachniarz nauczyciel Zespołu Oświatowego w Jedlance.. Obecnie na zajęcia uczęszcza 27 uczennic.Dwoje uczniów zdobyło 13 pkt., jeden uczeń 12 pkt.. Uczęszcza na nie uczniów.„ Każdy człowiek jest na swój sposób artystą.". Wezmą w nich udział dzieci; nie tylko szczególnie uzdolnione ale te, które wykazują zainteresowania plastyczne.Program zajęć koła plastyczno - technicznego „Moja przygoda z origami" „Origami to czarodziejski świat, w którym każdy odkryje dla siebie radość tworzenia" (Zulal Ayture - Sheele) Wstęp.. Jabłońska A.. Pomysł mój zrodził się już rok temu z obserwacji moich podopiecznych.Sprawozdanie z realizacji zadań podjętych przez szkołę w celu zapobiegania zjawisku przemocy i agresji oraz poprawie stanu bezpieczeństwa w latach 2013-2016.. DYPLOMYKOŁO TANECZNE - "RYTM" Sprawozdanie z zajęć koła tanecznego (I półrocze 2016/2017) - Jadwiga Stasiak.. Przewiduje poszerzenie wiedzy uczniów o treści i umiejętności informatyczne.. Zajęcia dla klas IV, V i VI odbywają się według programu autorskiego Aliny Kajta - Bożek pt. „Twórcze spotkania z plastyką" opracowanym wyłączne dla potrzeb koła.. Wetzel - Maesmanns S. „Każde dziecko ta potrafi", Delta, Kielce 2000. .. Realizując cele programu koła plastycznego .Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI.. Założenia teoretyczne programu.. Kształci wyobraźnię plastyczną.. Realizowany będzie na zajęciach koła plastycznego - 4 godziny tygodniowo, z podziałem na 2 grupy po maksymalnie 10 -15 uczniów.. 2.Opublikowano: 13 marca 2017 roku „Sztuka pozwala dotknąć tego, co niedotykalne.. Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny.. „Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnie", Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁKA PLASTYCZNEGO ..Komentarze

Brak komentarzy.