Sprawozdanie z pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie w przedszkolu
Biorąc pod uwagę założenia i wyznaczone przez nas cele pracy wyrównawczej prowadziłyśmy z dziećmi różne formy i metody pracy dostosowując je do wieku i rodzaju stopnia zaburzenia.Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze - czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące.. Gdy dziecko słucha np. wykładu, wyjaśnień, może po cichu manipulować przedmiotami lub wykonywać tzw. rysunki konferencyjne.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Dziecko powinno pracować przy pustym stoliku.. Jak rozwijać uzdolnienia w grupie 6 - latków dziecka zdolnego.. Dlatego też konieczna jest wzajemna współpraca i wspieranie dziecka zdolnego oraz poszukiwanie optymalnych form opieki nad jego rozwojem.Wieloletnia praca w przedszkolu pozwala mi stwierdzić że liczba dzieci zdolnych stale wzrasta, stąd też moim zdaniem zaistniała potrzeba stworzenia programu pracy z dzieckiem zdolnym.. Uważam, że dzieciom tym powinno się stworzyć jak najlepsze warunki, możliwości rozwijania swych różnorodnych zdolności.Uczeń zdolny jest dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymaga od szkoły i nauczycieli indywidualizacji nauczania, innych form i metod pracy dydaktycznej.. Warsztaty dla nauczycieli „Zdolny przedszkolak i jego nauczyciel" dwa razy w roku..

Następnie organizuje wspólne z dzieckiem najbliższą przestrzeń.

Dobiera istotne pytania i treści, które mogą być interesujące dla dziecka.. Poniżej przedstawiam propozycje zabaw i ćwiczeń, które można wykorzystać w pracy z dziećmi zdolnymi.. Coraz rzadziej wychodzi poza kontur podczas kolorowania.. Ze wsparciem nauczyciela podejmuje próby stosowania różnych technik plastycznych.. Wokół nie powinno być jaskrawych kolorów.. Prowadząc obserwacje grupy musimy pamiętać, że dziecko zdolne: Powinniśmy jednak pamiętać, że nawet bardzo zdolne dziecko jest przede wszystkim dzieckiem i potrzebuje dużo .Organizując pracę z dzieckiem zdolnym nauczyciel musi opracować problem, który chce uczynić przedmiotem procesu dydaktyczno - wychowawczego.. Pracując z nim doskonaliły się jego umiejętności plastyczne lepienie, wycinanie, rysowanie, malowanie - rozkładanie i składanie różnych obiektów.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Nie każ mu robić kilku rzeczy na raz.W swojej pracy staram się zawsze zwracać szczególną uwagę na te dzieci, które są zdolne lub uzdolnione w jakimś kierunku oraz takie, które mają problemy.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców..

... 2.Opis i analiza programu pracy z uczniem zdolnym .

Zatem celem wychowania przedszkolnego jest udzielanie pomocy dziecku, jest ono, bowiem nierozerwalną częścią społeczności przedszkolnej i już od pierwszych dni pobytu w oddziale przedszkolnym można .W mojej grupie do pracy z dzieckiem zdolnym wytypowany był Dawid D. Bielsko - BiałaSPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxWszelkie działania przedszkola czy szkoły w promowaniu, nauczaniu i wychowaniu dzieci zdolnych, są w pełni skuteczne, jeżeli są zintegrowane z pracą wychowawczą w domu.. Zdolności z zakresu mowy i myśleniaPraca plastyczna z odpadów (reklamówki jednorazowe, szary papier, rolki po papierze toaletowym) - „Jesień" .. Uważam, że czas należy poświęcać zarówno dzieciom z trudnościami, jak i tym zdolnym.Z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne.. Edukacja w zakresie mowy i myśleniaSprawozdanie z opracowania i wdrożenia programu pracy z uczniem zdolnym.. Dziecko zdolne - terminologia.Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu.. nauczyciele .. Identyfikacja problemu Przypadek, którym się zajęłam, dotyczy pracy z dzieckiem zdolnym.Zasadniczą rolę w pracy z dzieckiem zdolnym odgrywa nauczyciel, który przy wykorzystaniu odpowiednich metod pomaga dziecku w rozwoju jego uzdolnień..

...W przedszkolu wydziel miejsce do pracy.

Wbrew pozorom nie jest to wcale takie proste.. nauczyciele .. Nauczyciel traktuje dziecko jako partnera, pomaga mu w indywidualnym rozwoju.. Rozpoznaje i nazywa kolory.. Dużo rysował nanosząc wiele szczegółów, uwzględniając różne kolory i proporcje.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Wskazuje, w jakim kierunku rozwój ten może i powinien zmierzać.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Przypadek którym się zajęłam, dotyczy pracy z dzieckiem zdolnym.. Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości.Najważniejsza sprawą w pracy z dzieckiem zdolnym jest dostrzeżenie go, czyli wyłonienie z grupy innych dzieci.. 6.Opis i analiza § 8 ust.. Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb, predyspozycji i uzdolnień Cele pracy z uczniem zdolnym: Rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci..

Współczesna edukacja przedszkolna kładzie nacisk na nowy styl pracy z dzieckiem.

Charakterystyka programu.. Może być to miejsce doDzieci w wieku przedszkolnym stosunkowo łatwo poddają się działaniom wspomagającym ich rozwój.. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony Przypadek I - Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu.. Przedszkole ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz .PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 W GRUPIE „SŁONECZKA" Grupa „SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. Przypadek moich działań wychowawczych które opisuje dotyczy mojej pracy dydaktyczno- wychowawczej w przedszkolu.. Tak naprawdę większość dzieci jest uzdolniona, różnią się one między sobą rodzajami zdolności oraz wielkością potencjałów, które w późniejszym czasie .Najważniejsza sprawą w pracy z dzieckiem zdolnym jest w ogóle dostrzeżenie go, czyli wyłonienie z grupy innych dzieci.. Zapoznanie z historią zdobnictwa zagród w barwne motywy kwiatowe, pokaz malowania na papierze i ceramice.Małgorzata Bucior Przedszkole nr2 Podsumowanie półrocznej pracy wyrównawczej z dziećmi pięcioletnimi.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Rada Pedagogiczna Szkoleniowa „Dziecko uzdolnione w przedszkolu" październik .. Program pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie Opracowała: mgr Katarzyna Soborska Wprowadzenie Każde dziecko rodzi się z wieloma możliwościami, do grupy których zaliczane są także zdolności.. METODY I FORMY PRACY Każde dziecko jest inne, różniące się potrzebami i możliwościami rozwojowymi od rówieśników.. Z "Gawędy Mateusza" C. Freinet Spis treści WSTĘP 1.. Cele i założenia programu.. nauczyciele .. Warsztaty plastyczne w Domu Malarek w Zalipiu.. • plastycznej.. Edukacja techniczna: udzielanie dziecku wsparcia w czynnościach precyzyjnych, z którymi samodzielnie sobie nie radziOpis i analiza przypadku: Dziecko z deficytami rozwojowymi - dziecko zdolne w przedszkolu, rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego dziecka 6-letniego Jolanta Rekowska.. Zdolności dziewczynki zauważyłam podczas pierwszych zajęć dydaktycznych.. dzieci.. 1.INDYWIDUALIZACJA PRACY Z DZIECKIEM W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH.. Według wyników badań dobiera on metody pracy adekwatnie do zainteresowań dziecka, są one zróżnicowane, zarówno pod względem jakościowym, jak i częstości ich stosowania.Praca z dzieckiem zdolnym ukierunkowana jest na rozwijanie jego zdolności indywidualnych oraz zainteresowań a także: Stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach.. Namysłów, IX.2010r.. Program realizowany będzie w trakcie zajęć zintegrowanych w ciągu dnia pobytu dziecka w przedszkolu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt