Sztuka starożytnego rzymu notatka

sztuka starożytnego rzymu notatka.pdf

Termin "klasycyzm": Sztuka antyku na długi czas określiła europejskie .Część 1.. Spadkobiercami i w dużym stopniu kontynuatorami sztuki rzymskiej były sztuka okres wczesnego chrześcijaństwa, a następnie sztuka Bizancjum.. Później znalazła się pod przemożnym wpływem kultury greckiej.. Geograficzne położenie Rzymu i rzymskie plemiona.. Greccy nauczyciele uczyli młodych Rzymian.Sztuka rzym., niemal całkowicie anonimowa, wniosła do późniejszej sztuki eur.. Skupiłam się na omówieniu podstawowych zagadnień z historii sztuki Rzymu.. - była uważana za jej schyłkową fazę.. Przez stulecia świątynie pozostawały zasypane przez pustynię.. 07.Terminem sztuka starożytnego Rzymu określa się zazwyczaj sztukę tworzoną w Rzymie - mieście nad Tybrem oraz całym państwie złożonym z wielu prowincji i nie wykazującą żadnych ścisłych związków kulturowych z sztuką rodzimą konkretnego rejonu pozostającego pod panowaniem imperium, powstałą w okresie od VI w. p.n.e. do końca IV w., czyli momentu podziału cesarstwa na .Informacje wstępne Nazwa Funkcjonują dwa określenia epoki poprzedzającej w dziejach kultury średniowiecze.. Rozwinął się ruch kolekcjonerski i muzealny.7.. Są to terminy: antyk (od łac. słowa antiquus - dawny) i starożytność.W dawniejszej literaturze przedmiotu zwykło się przyjmować, że antyk oznacza historię i kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego, a w szczególności Grecji i Rzymu.Sztuka rzymska wniosła wiele trwałych wartości do europejskiej sztuki zarówno pod względem technicznym, jak i artystycznym..

Początki starożytnego Rzymu: a).

chciano czytad dzieła starożytne w oryginale - pochodziły one głównie z izancjumHistoria Sztuki Starożytnego Rzymu V w. p.n.e - IV w. n.e. .. Informacje przygotowałam w oparciu o własne notatki zgromadzone na zajęciach z liceum oraz na studiach.. Naturalne warunki Rzymu.. Wierzono w bezosobowe bóstwa (numina), które pojawiały się w każdym działaniu (kiełkowanie ziarna, błysk gromu, stan bydła) określane jedynie nazwą czynności.2 b) zainteresowanie antykiem - od XIV w. we Włoszech pojawiło się zainteresowanie architekturą, literaturą i sztuką antyczną - starożytnej Grecji i Rzymu.. Tak przetrwała ponad 3 tysiące lat.. Dzięki podbojom jego zasięg objął niemal całą Europę Zachodnią, Bałkany, Grecję, Azję Mniejszą, Syrię, Palestynę i Afrykę Północną.Stopniowy rozwój tej architektury następuje od VI w. p.n.e. do V wieku i ogólnie dzielony jest na kilka .Kultura starożytnego Rzymu początkowo dużo czerpała z dorobku sztuki etruskiej.. Rzymianie rabowali greckie i hellenistyczne dzieła sztuki i przywozili do Rzymu.. Ekspansja rzymska na południowe tereny i podbój Grecji wywarło duży wpływ na sztukę.. KULTURA STAROŻYTNEJ GREJI - NOTATKA _____ 1.. Starożytność.. ;)) aż po rzemiosło (wazy).…Sztuka wczesnochrześcijańska Sztuka wczesnochrześcijańska / starochrześcijańska - sztuka pierwszych chrześcijan, wyrażająca ich przynależność religijną, powstająca w basenie Morza Śródziemnego..

Kultura antycznego Rzymu - notatka _____ 1.

Przyjmowany zasięg czasowy jest różny.. W najszerszym rozumieniu sztuka wczesnochrześcijańska obejmuje okres od II do VII wieku n.e.; w węższym, stosowanym m.in. przez André .. Pierwsze utwory w języku łacińskim zaczęły powstawać w III wieku p.n.e., wówczas przetłumaczono Odyseję Homera, która stała się wzorcem dla rozwoju twórczości literackiej Rzymian aż do czasów Augusta.Dzieje literatury rzymskiej można podzielić na cztery okresy tj.:Sztuka antyczna Sztuka starożytnej Grecji była tworzona już od XII w. p.n.e.. Średniowiecze.. A. SADURSKA Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1-2, Warszawa 1975-80.Za Oktawiana Augusta: Wergiliusz - Georgiki, Eneida Owidiusz - Sztuka kochana i Przemiany Horacy - poeta liryczny Marek Aureliusz - filozof na tronie Religia Janus - opiekun bram Paweł z Tarsu - zaczął organizować gminy chrześcijańskie synod - zgromadzenie biskupów w danym terenie sobór - zgromadzenie biskupów z całego .Opisz ulubione rozrywki mieszkańców starożytnego Rzymu oraz wyjaśnij cytat "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu" .. Literatura i religia starożytnego Rzymusakralnych starożytnego Egiptu, świątynia wykuta w skale u brzegu Nilu.. Tak więc stworzony w Grecji antycznej wzorzec sztuki obowiązywał w Rzymie do V w. n.e. Pierwsza faza bezpośrednich kontaktów Rzymu z ośrodkami artystycznymi świata greckiego naznaczona jest licznymi grabieżami..

Sztuka starożytnego Rzymu Wszystkie Rzymskie dzieła przejawiają silne wpływy sztuki greckiej.

Jej dalsze losy musiały się rozstrzygnąć przed dwudziestuHistoria - notatki z lekcji.. i bizantyńska.. ANTYCZNY RZYM .. 2010-01-24 09:46:21 na plastykę, sztuka starożytnego rzymu 2010-05-29 19:40:13 Plastyka- sztuka starożytnego Rzymu .1.. Sztuka starożytnego Rzymu Wszystkie Rzymskie dzieła przejawiają silne wpływy sztuki greckiej.. Pierwsza faza bezpośrednich kontaktów Rzymu z ośrodkami artystycznymi świata greckiego naznaczona jest licznymi grabieżami.. Kształtowanie się kultury rzymskiej Kształtowała się przez kilka stuleci.. ROZDZIAŁ III.. Według opowieści jej początki sięgają aż do upadku Troi, z której to uciekinierzy osiedlili się właśnie na tej ziemi.Literatura rzymska zawdzięcza swój rozwój wzorcom zaczerpniętym z Grecji.. Rzymianie przejęli od Greków pałeczkę pierwszeństwa, również w dziedzinie sztuki, jednak nie zmienili podstawowych jej założeń.. Mają one Wam pomóc, ale nie zwalniają z obowiązku notowania czy czytania podręcznika.Religia Rzymianie byli politeistami, ich wierzenia wywodziły się kultów indoeuropejskich (kult nieba i zjawisk atmosferycznych - Jupiter, kult ogniska domowego - Westa)..

wiele trwałych wartości; jej bezpośrednimi następcami były: sztuka wczesnochrześc.

Początkowo dominowały w niej wpływy etruskie, a od III i II w. p.n.e. greckie.. Stare Liceum .. Tę zależność najwyraźniej widać w rzeźbie, w której powszechnym zjawiskiem stało się kopiowanie dzieł mistrzów greckich.6.. Dzieła z tego okresu są wałkowane na prawie każdej maturze, trzeba znać je dość dokładnie - od rzeźb, poprzez architekturę (ach te kapitele, bazy, żłobkowania i fryzy!. Odkryto je i odkopano w początkach XIX w. Etruskowie i początki Rzymu : ; Etruskowie i początek Rzymu - notatkaArchitektura starożytnego Rzymu - charakterystyczne budownictwo związane z kulturą starożytnego Rzymu i rzymską cywilizacją.. Rzym to miasto położone w południowej części Europy, niedaleko Morza Śródziemnego, na Półwyspie Apenińskim.Notatka: Ramy czasowe - Sztuka starożytnego Rzymu rozwijała się od V w. p.n.e - V. w n.e Cechy: architektura - wynaleziono zaprawę murarską; półkoliste łuki z kamiennych klinów; rozwijały się miasta, w których wznoszono budowle użyteczności publicznej, pomniki i łuki triumfalne;Terminem sztuka starożytnego Rzymu określa się zazwyczaj sztukę tworzoną w Rzymie - mieście nad Tybrem oraz całym państwie złożonym z wielu prowincji i nie wykazującą żadnych ścisłych związków kulturowych z sztuką rodzimą konkretnego rejonu pozostającego pod panowaniem imperium, powstałą w okresie od VI w. p.n.e. do końca IV w., czyli momentu podziału cesarstwa na .Rzeźba rzymska, jak cała sztuka rzymska, rodziła się dwukrotnie.Pierwszy okres to wpływy etruskie a drugi, to czas związany z przejęciem wielu cennych dzieł greckich po podbojach dokonanych w II w. p.n.e. Badania archeologiczne pozwoliły na początku XX w. zrewidować ten pogląd i wyodrębniły oryginalne cechy sztuki rzymskiej.Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI Nareszcie dochodzimy do konkretów.. Początki rozwoju rzeźby rzymskiej przyjmowane są zazwyczaj na koniec II w. p.n.e. Wytworzone zostały na zapotrzebowanie możnych kolekcjonujących dzieła sztuki.KULTURA STARORZYTNEGO RZYMU I WYNALAZKI RZYMIAN Z KTÓRYCH KORZYSTAMY DO DZIŚ Kultura starożytnego Rzymu - fascynuje, zachwyca, budzi podziw.. Ekspansja rzymska na południowe tereny i podbój Grecji wywarło duży wpływ na sztukę.Strona zawiera materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie: (notatki, podręcznik, źródła, quizy) oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki" 3.. Zamieściłam tu krótkie notatki z lekcji..Komentarze

Brak komentarzy.