Wniosek o interpretację przepisów prawa
Karta usługi - uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.pdf ( 837 KB ) Informacje o publikacji dokumentu Data utworzenia: 27.02.2017W razie zaniechania przez podmiot składający wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego obowiązku uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku (art. 14f § 1 OP) organ powinien wezwać wnioskodawcę do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni (art. 169 § 1 w zw. z art. 14h OP).Wniosek o interpretację przepisów przedsiębiorca może złożyć pod warunkiem, że w sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo skarbowa.. Prawo przedsiębiorców - 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika .Złożenie wniosku przez pełnomocnika.. NIP: 599-001-01-01 Gorzów Wlkp., dnia 4.02.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.. Wniosek o wydanie interpretacji podatkowejWniosek o interpretację przepisów prawa Artykuł omawia instytucję wniosku o interpretację przepisów prawa.. Nie wymaga się więc dokonania zapłaty wraz z wniesieniem wniosku.Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)..

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego można złożyć przez pełnomocnika.

1. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wraz z zawarciem wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego;Ireneusz Nowakowski ul. Miła 11 66-400 Gorzów Wlkp.. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć do wniosku.Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji.. Wyszukiwarka.. Prawo to obszerna dziedzina, która często ulega zmianie.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .Gdzie, kiedy i o interpretację jakich przepisów może zwrócić się przedsiębiorca.. System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Wniosek o indywidualną interpretację przepisów prawa złożysz także do ZUS Monika Markisz 28 sierpnia 2019 Komentarze (0) We wpisie poświęconym skutkom przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie składki wypadkowej wspomniałam o wydanej przez ZUS interpretacji z dnia 19 marca 2019 roku .Jeżeli podatnik ma wątpliwości co do prawidłowości stosowania przepisów podatkowych w istniejącym stanie faktycznym lub odnośnie możliwego zdarzenia przyszłego, może wystąpić do właściwego organu o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego..

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia .Wniosek o wydanie interpretacji musi zawierać wszystkie wymagane informacje: treść żądania, oznaczenie wnioskodawcy i jego adresu zamieszkania albo siedziby/miejsca prowadzenia działalności, podpis na wniosku.. Niekiedy nawet wykwalifikowani prawnicy mają wątpliwości co do interpretacji przepisów prawnych, a także różne stanowiska w tym przedmiocie.wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie.Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku,Podatnik może złożyć wniosek w zwykłej pisemnej formie, byle by pamiętał o zawarciu w nim wszystkich niezbędnych elementów, które ORD-IN zawiera..

Wnioskodawca musi zaprezentować własne stanowisko w sprawie (dokonać interpretacji przepisów z ich wskazaniem).Tak.

Zobacz druki- wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego ORD-IN oraz ORD-IN/A14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 5a, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i rozpatruje wniosek o interpretację indywidualną.Przepis art. 14f 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku..

S. zwraca się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie: 31 ...Wnioski o interpretacje przepisów.

Pełnomocnictwo powinno być przygotowane na specjalnym formularzu i co do zasady podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,- złotych.. Przedmiot opodatkowania opłatą skarbową Autor przybliża przedmiot opodatkowania opłatą skarbową i dotyczące jej zasady ogólne w oparciu o uregulowania zawarte w ustawie o opłacie skarbowej.. Opis działania formularza.. Oczywiście wygodniej jest skorzystać z tego wzoru.. Interpretacja, o której mowa, może dotyczyć stanu faktycznego mogącego zaistnieć w przyszłości, ale także takiego, który zaistniał wprawdzie w przeszłości, ale nadal wywiera skutki .Art.. Wniosek o interpretację przepisów podlega opłacie w wysokości 75 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.Skoro podatnik ‒ mimo wezwania ‒ nie uzupełnił wniosku o wydanie interpretacji i nie wskazał przepisów prawa podatkowego, to organ interpretacyjny miał prawo pozostawić jego wniosek bez rozpatrzenia.. Urzędnicy muszą bowiem wiedzieć, do czego mają się ustosunkować ‒ uznał NSA i oddalił skargę kasacyjną.Ogólna interpretacja podatkowa.. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów 30 kwietnia 2018 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach.Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. Uzyskanie interpretacji indywidualnej może okazać się dla podatnika bardzo korzystne, ponieważ zabezpiecza ona jego interes .1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).Wymagane dokumenty ..Komentarze

Brak komentarzy.