Zaznacz skutki rewolucji francuskiej
Umożliwienie kilku milionom ludzi udziału w życiu politycznym?. Dnia 20 kwietnia 1792 r. legislatywa wypowiedziała wojnę Austrii.. W latach siedemdziesiątych XVIII wieku nastąpiła ekonomiczna stagnacja, w końcu zaś lat osiemdziesiątych .Zainteresowanych niniejszą tematyką dotyczącą Wielkich odkryć geograficznych na świecie zachęcam do zobaczenia mapy myśli odkrycia geograficzne, która przedstawia ten proces.. Z Reformacji i kontrreformacji opracowaliśmy tematy:.. Tworzyły je działacze partii lewicowych i uznały się one za organy władzy rewolucyjnej.. Rosja stała się republiką.. Doprowadzenie do wzrostu religijności w społeczeństwie.. Po latach starań władzę mogła w końcu sprawować także burżuazja.Skutki rewolucji francuskiej:-powstało państwo nowego typu zwane republiką-zrównanie w prawach wszystkich obywateli-likwidacja ustroju feudalnego-zniesienie przywilejów szlachty i duchowieństwa-wprowadzenie zasady wolności słowa,sumienia,wyznania,druku-upowszechnienie oświaty-wprowadzono powszechna i obowiązkową służbę wojskową-wzrost znaczenia burżuazjiPolecenie 2 ( 3 poprawne odpowiedzi) Polecenie 2.. Przemarsz armii francuskiej przez Europę przyspieszył burzenie porządku feudalnego i zapoczątkował proces .Zniesienie stosunkow feudalnych, a wprowadzenie kapitalistycznych Wpływ na Polskę Skutki rewolucji Rozpoczęły się rozruchy na terenach: Rzeszy Niemieckiej Wielkiego Księstwa Toskanii Utworzenie: Zjednoczonych Stanów Belgijskich Rewolucja wszędzie zmierzała do tego celu, jaki3..

Zaznacz skutki rewolucji francuskiej.

Umożliwienie kilku milionom ludzi udziału w życiu politycznym.. Utrzymanie starego ładu.. Skutki rewolucji francuskiej: Rewolucja, która wybuchła w 1789 roku we Francji doprowadziła do obalenia monarchii i wpłynęła na przebudowę francuskiego społeczeństwa; Idee rewolucyjne: wolność, równość, braterstwo - stały się podstawą tworzenia nowoczesnego, demokratycznego państwa oraz wielu zmian zachodzących w pozostałych .Skutki rewolucji francuskiej: Rewolucja, która wybuchła w 1789 roku we Francji doprowadziła do obalenia monarchii i wpłynęła na przebudowę francuskiego społeczeństwa; Idee rewolucyjne: wolność, równość, braterstwo - stały się podstawą14 lipca 1789 roku początkiem wielkiej rewolucji francuskiej.. Generał i uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Marie Joseph de La Fayette dowódcą Gwardii Narodowej.Francuskie rewolucje i kryzysy polityczne w XIX i XX wieku.. B. Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela?. E. Zapoczątkowanie krwawych prześladowań „wrogów rewolucji".Napoléon Bonaparte (wym.fr.. 83% Przyczyny i skutki Powstania Listopadowego - w punktach; 85% Przedstaw i oceń wpływ Unii polskiej z Litwą na polityczną, gospodarczą i kulturalną pozycję Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej .Rewolucja francuska (nazywana też wielką rewolucją francuską lub wielką rewolucją) - okres w historii Francji w latach 1789-1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów..

(4 punkty)Zaznacz skutki rewolucji francuskiej.

(3 punkty) Zaznacz skutki rewolucji francuskiej.. B. Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela.. Doprowadzenie do wzrostu religijności w społeczeństwie.. Przyczyny Wielkiej Rewolucji Francuskiej: - nieudolna polityka Ludwika XV, a potem Ludwika XVI - kryzys gospodarczy i głód - wzrost podatków, które obciążały stan trzeci (96% ludności), gdyż stan pierwszy i trzeci były nieopodatkowane - stan trzeci oskarżył dwór o nadmierne wydatki (Wersal-rezydencja królewska) - myśli rewolucyjne wśród ludności, które pojawiły się we .Skutki Rewolucji Francuskiej możemy podzielić na cztery dziedziny to jest : skutki polityczne, skutki ekonomiczne, skutki społeczne, skutki kulturowe (ideologiczne) Na samym początku rozpoczniemy od skutków politycznych.. Umożliwienie kilku milionom ludzi udziału w życiu politycznym.. [napoleˈɔ̃ bɔnɑˈpaʁt], wł. Napoleone Buonaparte, ur.15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce, zm. 5 maja 1821 w Longwood na Wyspie Św. Heleny) - francuski mąż stanu, dowódca wojskowy i przywódca polityczny, jako Napoleon I cesarz Francuzów i głowa I Cesarstwa Francuskiego w latach 1804-1814 oraz w roku 1815, wcześniej Pierwszy Konsul Republiki .Zaznacz skutki rewolucji francuskiej..

Wydarzenia po rewolucji lutowej.

Poddanie się króla, który dalej spiskował przeciw rewolucjonistom, próbował uciekać, za co został skazany na szafot.. Francja, w wyniku przystąpienia do Świętego Przymierza, była strażnikiem status quo w ponapoleońskiej Europie.. Utrzymanie starego ładu.. Zaznacz skutki rewolucji francuskiej.. Umożliwienie kilku milionom ludzi udziału w życiu politycznym.. Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.. B. Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela.. Doprowadzenie do wzrostu religijności w społeczeństwie.. Utrzymanie starego ładu.. Umożliwienie kilku milionom ludzi udziału w życiu politycznym.. monarchia absolutna i władza króla z Bożej łaski została zastąpiona ustrojem republikańskim.. E. Zapoczątkowanie krwawych prześladowań „wrogów rewolucji".. Utrzymanie starego ładu.. E. Zapoczątkowanie krwawych prześladowań „wrogów rewolucji".Zaznacz skutki rewolucji francuskiej.. Rząd Tymczasowy:Republikanie natomiast uważali, że wygrany konflikt zintegruje Francje i wzmocni rewolucję.. Utrzymanie starego ładu?. Nadal miała status mocarstwa, więc mogła rywalizować z pozostałymi silnymi państwami o afrykańskie terytoria, by poszerzać swoje imperium.Liczba ofiar rewolucji francuskiej to bardzo problematyczna kwestia i szacunki są tu niezwykle rozstrzelone.. Reformacja; Doprowadzenie do wzrostu religijności w społeczeństwie?.

E. Zapoczątkowanie krwawych prześladowań „wrogów rewolucji".

Utrzymanie starego ładu.. B. Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela.. B. Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela.. Doprowadzenie do wzrostu religijności w społeczeństwie.. Utrzymanie starego ładu.. Historyk Réné Sédillot domniemywał przykładowo, że w ciągu całej rewolucji (w latach 1789-1799) zgilotynowano co najmniej 35 tys. ludzi.. E. Zapoczątkowanie krwawych prześladowań „wrogów rewolucji".Zaznacz przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej ( poprawnych jest 8 odpowiedzi , zaznaczone źle liczą się ujemnie, więc nie zaznaczajcie odpowiedzi, których nie jesteście pewni) 1) klęski żywiołowe - zaraza, która zdziesiątkowała bydło, nieurodzaj i głód w latach 1788/1789Rewolucja francuska (1789-1799) Praeceptor 3 września 2016 20 września 2016 Możliwość komentowania Rewolucja francuska (1789-1799) została wyłączona U schyłku XVIII w. we Francji obalono rządy dynastii Burbonów i wprowadzono ustrój republikański.Przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej i wydarzenia do roku 1792.. B. Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela.. E. Zapoczątkowanie krwawych prześladowań „wrogów rewolucji".. Pod czas wojny jeden z francuskich oficerów Joseph Rouget de Lisle napisał „Pieśń armii Renu", która w 1795 r., jako „Marsylianka", stała się hymnem narodowym Francji.Zaznacz skutki rewolucji francuskiej.. B. Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela.. Doprowadzenie do wzrostu religijności w społeczeństwie.. E. Zapoczątkowanie krwawych prześladowań ,,wrogów .Zaznacz skutki rewolucji francuskiej.. Zaznacz właściwą odpowiedź We Francji Ludwika XVI panował podział ludności na: dworzan, niższą szlachtę, kler i chłopów duchowieostwo, szlachtę i stan trzeci magnaterię, mieszczan i chłopów W życiu politycznym Francji do czasów rewolucji, brały udział stany: duchowieostwa i szlachtyRewolucja francuska stała się wzorem dla wielu ruchów rewolucyjnych w Europie i w Ameryce Łacińskiej w końcu XVIII i w XIX w.; do demokratycznych haseł rewolucji francuskiej nawiązywało także powstanie kościuszkowskie 1794.. E. Zapoczątkowanie krwawych prześladowań „wrogów rewolucji".. Umożliwienie kilku milionom ludzi udziału w życiu politycznym.. A to tylko jedna metoda uśmiercania…Karta pracy- WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA 1.. Doprowadzenie do wzrostu religijności w społeczeństwie.. 22 IX 1792 roku nastąpiła zmiana ustroju politycznego z monarchii absolutnej- władza absolutnego monarchy „z łaski .Najważniejszym skutkiem rewolucji francuskiej był skutek polityczny, ponieważ doszło do całkowitej zmiany ustroju politycznego we Francji.. Umożliwienie kilku milionom ludzi udziału w życiu politycznym.. Utrzymanie starego ładu.. (4 punkty)Rewolucja francuska (nazywana też Wielką Rewolucją Francuską lub Wielką Rewolucją) - rewolucja burżuazyjna we Francji trwająca w latach 1789-1794, w której doszło m.in. do obalenia monarchii Burbunów.. Doprowadzenie do wzrostu religijności w społeczeństwie.. Polecenie 3.. Przede wszystkim do jednych z takich tragicznych osiągnięć francuskiej rewolucji jest wynalezienie wynalazku jakim jest gilotyna.c) Skutki: Rewolucja doprowadziła do obalenia caratu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt