Ubezpieczenia podstawy przedsiębiorczości prezentacja
Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe dzielimy na:Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego; Materiały dla nauczyciela.. Nieszczęśliwy wypadek przyprzy ubezpieczeniu musi być zdarzeniem przyszłym i niepewnym.. Składkę ubezpieczeniową płaci na rzecz instytucji ubezpieczeniowej ubezpieczony lub .obydwie ściągi znajdują się w załączniku oddzielnie podatki i oddzielnie są ubezpieczenia ściągi są pisane na podstawie książki "Podstawy przedsiębiorczości wyd.. Zamieszczone materiały są wykorzystywane tylko w celu edukacyjnym, który nie przynosi żadnych korzyści majątkowych.. Zgodnie z reformą oświaty kształcenie w zakresie podstaw przedsiębiorczości w liceum ogólnokształcącym oraz technikum rozpocznie się w klasie 2, a zakończy w klasie 3.. Wpływy z dotychczasowej działalności nie zapewniły środków finansowych, które pozwoliłyby prowadzić firmę w przyszłości.PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Program nauczania w liceach i technikach Zakres podstawowy i rozszerzony .. - kszta³towanie umiejêtnoœci prezentacji (wizualizacji) danych statystycznych .2. wyjaśnią podstawowe kategorie związane z ubezpieczeniami-ubezpieczenia społeczne -ubezpieczenia gospodarcze -polisa ubezpieczeniowa-ubezpieczający, ubezpieczony, ubezpieczyciel 3.wskażą wiodące instytucje ubezpieczeń społecznych i gospodarczych 4.scharakteryzują system ubezpieczeń w Polsce 5.wynegocjują formę graficzną plakatu 2013/14, 2014/15 Nr lekcji Temat lekcji Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych Treści nauczania Zapis w nowej podstawie programowej Proponowane środki dydaktyczne i sposoby osiągania celów I. Ubezpieczenia.pdf..

nr 3)./ Podstawy przedsiębiorczości / Ściągi.

Przyjmuje się, że na dział I należy przeznaczyć minimum 8 godz., na dział II - 13 godz., dział III - 12 godz., dział IV - 19 godz., czyli łącznie 52 godz., co stanowi ok. 80% godz., które ma do dyspozycji nauczyciel.4.. Umowa o dzieło jest zawierana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wykonanie określonego dzieła, czyli rezultatu pracy pracownika.. WYMAGANIA programowe z przedmiotu określone są według .Misją serwisu Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce, przekazywanie informacji na temat mechanizmów rynkowych, prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania banków i rynków finansowych.. pracownicze.. zeszyt dla nauczyciela - lekcja 2 (pdf 3,9mb) prezentacja do lekcji 2 (pptx 5,5 mb) film "Co Ci się należy, kiedy płacisz składki" (link do You Tube) .. Poprawna odpowiedź:Podstawy przedsiębiorczości 2.0 ćwiczenia - część I Materiały dodatkowe Informację o materiałach dodatkowych (np. testach, prezentacjach, przewodniku multimedialnym), jakie mogą otrzymać nauczyciele korzystający z naszego podręcznika, można znaleźć w zakładce Materiały dodatkowe .1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONTROLA, OCENA I POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Kontrola i ocena osiągnięć ucznia jest jednym z ważniejszych elementów procesu dydaktyczno-wychowawczego..

Scenariusz lekcji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

rozważają możliwość dodatkowego ubezpieczenia się na wypadek utraty pracy.. ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ Cykliczność rozwoju gospodarki Gospodarka Rozwój gospodarki Budżet państwa i podatki Gospodarstwo domowe Mierniki wzrostu gospodarczego i fazy podziału .Prezentacja zawiera najważniejsze informacje na temat ubezpieczeń i ich podziałów ze względu na różne kryteria.Ubezpieczenie osobowe może być też ubezpieczeniem na życie, które w sytuacji śmierci osoby ubezpieczonej gwarantuje pewną kwotę dla najbliższych osób.. Nabycie tej wiedzy ułatwi szybsze i łatwiejsze poznawanie konkretnych produktów ubezpieczeniowych.Proszę zwrócić uwagę na: pojęcie ubezpieczeń, rodzaje ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne oraz ubezpieczenia osobowe i majątkowe (ważny schemat na str. 119) a także ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, UFG.. Uznajemy, że jeżeli .Misją serwisu Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce, przekazywanie informacji na temat mechanizmów rynkowych, prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania banków i rynków finansowych.. Oferta edukacyjna NBPortal.pl jest projektowana i budowana głównie z myślą o potrzebach i oczekiwaniach młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej .Mgr inż.Michał Młodawski - Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych im..

Są to ubezpieczenia połączone z oszczędzaniem.

O praktyce funkcjonowania ubezpieczeń od podstaw; O ubezpieczeniach najprościej jak się da; Podstawy ubezpieczeń O szkoleniu.. Oferta edukacyjna NBPortal.pl jest projektowana i budowana głównie z myślą o potrzebach i oczekiwaniach młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej .Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Jolanta Kijakowska Część 1: Numer dopuszczenia MEN - 1076/1/2019 Część 2: Numer dopuszczenia MEN - 1076/2/2019Aktualna podstawa programowa z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla .. Wybieramy korzystny Tytuł 2.. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie.. Podatki i ubezpieczenia , Krok w przedsiębiorczość , Podstawy przedsiębiorczości , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plpłatnego urlopu.. Konto bankowe przepustką do świata finansów.. Nauczyciel posługuje się prezentacją multimedialną pt. „Czynniki wytwórcze" (Załącznik 2).. Życzę przyjemnej nauki.9792 Prezentacja Banki Przedsiebiorczosc 1.. Stanisława Staszica w Stąporkowie..

Informacje zawarte w prezentacjach pochodzą z różnych źródeł.

Dział programu: Komunikacja interpersonalna 1.Podstawy ubezpieczeń Tematy szkoleń.. Na kontrolowanie i ocenianie składają się te działania nauczyciela, których celem jest dostarczanie informacji o stopniu osiągnięcia celów edukacyjnych, stopniu .Scenariusze lekcji do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości.. Istota i rodzaje ubezpieczeń .. (0) 4.Program nauczania podstaw przedsiębiorczości został skonstruowany na podstawie obowiązującej od roku szkolnego 2019/2020 podstawy programowej kształcenia ogólnego ogłoszonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształceniaEkonomia stosowana podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla liceów ogólnokształcących i techników Jest dostosowany do podstawy programowej zgodnej z rozporządzeniem MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i zgodnie z założeniami podstawy programowej oraz tytułem podręcznika .Program nauczania „Ekonomia stosowana" do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych zgodny z podstawą programową z 2018 r. UWAGA: Rozkład materiału do programu „Ekonomia stosowana" jest dostępny tylko dla zalogowanych nauczycieli (w formacie PDF oraz formacie do zamieszczenia w dziennikach elektronicznych Librus i .PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Rozkład materiału i plan dydaktyczny KLASA 1 i 2 technikum oraz 2 i 3 zsz - 1 godz. tyg.. Nowa Era" Polecam ja dzięki nim napisałam sprawdzian na 5:) Załączniki: podatki.doc ubezpieczenia.doc.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- z przedmiotowego punktu widzenia, przedsiębiorczość jest traktowana jako prowadzenie aktywnych działań w dziedzinie gospodarki, takich jak np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, tj. firmy.. (a) Kodeksu pracy, (b) nieokreślony, (c) Kodeksu cywilnego, (d) nie daje, (e) umowa o pracę.. Natomiast zgodnie z ujęciem podmiotowym, które związane jest z cechami osobowości, przedsiębiorczość stanowi .Reforma w liceum ogólnokształcącym i technikum - podstawy przedsiębiorczości.. Zadanie 3. Ubezpieczenie jest związane z ryzykiem powstania straty, która nastąpić nie musi.. INFORMACJE PODSTAWOWE NAUCZYCIEL PROGRAM PODRĘCZNIK Przemysław Zimniak Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość II.. Podejmowanie przemyślanych decyzji na podstawie wskaźników ekonomicznych oraz samodzielne obserwacje zjawisk zachodzących w gospodarce.. Firma w trudnym momencie Zorganizowanie przyjęcia dla 300 gości wymagało dużych nakładów finansowych.. Realizacja wymagań nowej podstawy programowej z tego przedmiotu odbędzie się .1 Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości Klasa I Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim (nowa podstawa programowa) I.. Program naszego szkolenia zawiera podstawową wiedzę na temat ubezpieczeń..Komentarze

Brak komentarzy.