Japonia symbol nowoczesnej gospodarki prezentacja
日本 Nihon lub Nippon) - państwo wyspiarskie położone na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km.. Japoński jen najmocniejszy od II wojny światowej.. 21 tys. osób manifestowało w Tokio domagając się podwyżek.. poleca 81 %.. Rola Japonii w gospodarce światowej jest nadal duża, choć kraj ten znacz-I dzisiaj, kiedy Japonia postawiła na szybki rozwój ekonomiczny i gospodarczy, nic nie wskazuje na to, aby Japończycy zamierzali zarzucić sztukę składania papieru.. W Japonii rocznieJeszcze na początku XX wieku, Japonia ze swoimi dość niskim PKB rozwijała się na poziomie podobnym do krajów Europy środkowo-wschodniej.. Jej gospodarka należy do najbardziej nowoczesnych na świecie.. Najsłynniejszym wulkanem jest Fudżi o wysokości 3776 m n.p.m. będący jednocześnie najwyższym punktem w Japonii, a jego stożek jest symbolem kraju.. Środowisko przyrodnicze Japonii - zagrożenia i ograniczenia dla osadnictwa oraz rozwoju gospodarczego .. Francja to duże i ważne europejskie państwo.. Region ten, leżący na przecięciu licznych szlaków komunikacyjnych, na styku trzech kontynentów Starego Świata, posiadający wielkie zasoby surowców energetycznych - ropy naftowej i gazu ziemnego, ma ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne.Populacja Japonii liczy obecnie ponad 127 mln osób, PKB per capita w 2010 roku wynosiło 41 820 USD i stanowiło 5,82% światowego PKB (PPP)1..

Japonia - symbol nowoczesnej gospodarki .

Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.5.. 2011-03-17 13:59:53; Podaj cechy dobrego władcy .. Sakura, czyli delikatne kwiaty wiśni w białym lub różowym kolorze są od dawna symbolem tego kraju i jego estetyki.. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwom ze wszystkich sektorów gospodarki.Japonia - symbol nowoczesnej gospodarki; cechy położenia Japonii; ukształtowanie i budowa geologiczna; trzęsienia ziemi i zjawiska wulkaniczne; ekstremalne zjawiska klimatyczne i ich skutki; struktura zatrudnienia; źródła gospodarczego rozwoju; cechy nowoczesnej gospodarki; rola nowoczesnego transportu w gospodarce; warunki rozwoju .Japonia posiada największą liczbę robotów przemysłowych ze wszystkich rozwiniętych krajów świata razem wziętych.. Gęstość zaludnienia w tym pańsie wynosi średnio 336 osób/km2.. Składają się na niego cztery główne wyspy: Honsiu (zajmuje 60% powierzchni Japonii), Hokkaido, Kiusiu i Sikoku oraz kilka tysięcy mniejszych wysp i .W ramach podziałuusługze względuna rolęw zaspokajaniu potrzeb ludności, wyróżniamy: usługibytowe, np. mieszkaniowe, naprawcze i remontowo-budowlane, usługisocjalne, np. ochrona zdrowia, opieka społecznai kultura fizyczna, usługikulturotwórczei oświatowe, np. muzea, teatry, przedszkola, szkołyi uczelnie wyższe(w zakresie edukacji), usługinaukowo-badawcze, np. biura projektowe .Bliski Wschód to państwa Azji Południowo‑Zachodniej, a niekiedy też Afryki Północno‑Wschodniej..

Współcześnie słynie z nowoczesnej gospodarki i interesującej kultury.

Na względnie niewielkiej powierzchni tego kraju mieszka ponad 165 mln osób.. W Japonii żyje najwięcej na świecieJaponia (jap.. W Japonii żyje najwięcej na świecie osób powyżej 100 roku życia.Japonia - prezentacja multimedialna Ludność i urbanizacja Japonia leży do najludniejszych państw świata.. Od lat 50. do 1973 roku gospodarka Japonii rozwijała się w tempie 9,3 proc. rocznie.. Na tej lekcji nauczę się wskazywać naturalne zagrożenia występujące w obszarze Azji Wschodniej kształtujące cechy środowiska przyrodniczego Wysp Japońskich oraz wykazywać znaczenie czynników społecznych i kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii.Obecnie na świecie niemożliwym wydaje się funkcjonowanie współczesnej gospodarki bez instytucji świadczących nowoczesne usługi finansowe: bankowe, inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe.. Powierzchnia kraju wynosi 377 819 km².. Japonia - kraj nowoczesnej gospodarki Japonia często nazywana jest Krajem Kwitnącej Wiśni lub Krajem Wschodzącego Słońca .. W 1960 roku .Położenie: Japonia jest państwem obejmującym wyspy Archipelagu Japońskiego, leżącego w pobliżu wschodniego wybrzeża kontynentu azjatyckiego.. 2010-06-14 16:18:56Gospodarka Japonii kwitnie..

JapończycyJaponia-prezentacja multimedialna.

Gospodarka Japonia jest krajem plasującym się w czołówce państw wysoko rozwiniętych gospodarczo, osiągającym wartość produktu krajowego brutto drugą pod względem wielkości w świecie.. Kraj Kwitnącej Wiśni.. Ponad 100 lat temu była państwem biednym, a swoją gospodarkę opie-rała na zależnościach feudalnych.. Sektor podstawowy.. I to czyni ją tak tajemniczą i piękną.4.. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że w 2012 roku udział ten wzroś-nie o 2%, a w 2013 o 1,7%2.. Symbole narodowe Przedstawia ona czerwony krąg na białym tle, co symbolizuje wschodzące słońce.. Gęstość zaludnienia w tym pańsie wynosi średnio 336 osób/km2.. Zaliczane do podstawowego sektora gospodarki japońskiej rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo niestety, ale stopniowo spadają na znaczeniu w porównaniu z pozostałymi sektorami gospodarki.. Jego trzon stanowią 4 duże wyspy - Hokkaido, Honsiu, Kiusiu i Sikoku - oddzielone od Azji Morzem Japońskim, a .Gospodarka Japonii - wysoko rozwinięta gospodarka rynkowa, czwarta pod względem wielkości gospodarka narodowa świata według nominalnego produktu krajowego brutto (PKB) (po USA, UE i Chinach) i piąta pod względem PKB według parytetu siły nabywczej (po Chinach, UE, USA i Indiach).. Jen zbyt drogi.. 2013-03-01 22:58:13; Wskaż cechy gospodarki wolnorynkowej i gospodarki centralnie zarządzanej 2012-03-23 15:09:05; Podaj cechy legend..

2012-10-23 15:46:48; Wymień cechy gospodarki centralnie planowanej?

Mało tego, dominują na wyspach tereny wyżynne i obszary górskie.. Środowisko przyrodnicze Japonii Punktem wysuniętym najdalej na północ jest przylądek Sōya (45°31′N) na północnym krańcu wyspy Hokkaido .Zapoczątkowany w 2. połowie XIX w. rozwój nowoczesnej gospodarki japońskiej był okresowo przerywany działaniami wojennymi.. 1142 głosów1.. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem.. Przejawia się to między innymi w tym, że większość pracujących mieszkańców jest zatrudnionych w sektorze usług, znacznie mniej - w przemyśle, a najmniej - w rolnictwie.Japonia - film z podróży - lektor PL. ( 6 ) Szósty odcinek filmu z cyklu - Kraje świata dwie cechy różniące gospodarkę Japonii od gospodarki Chin.. "Abenomics" daje efekty.. Największy udział w wytwarzaniu PKB mają usługi (ponad 70%) i przemysł (26%).Ludność i urbanizacja Japonia leży do najludniejszych państw świata.. Japonia bardzo się różni od innych krajów pod tym względem.. Podsumowując kultura i sztuka Japonii jest jedyna w swoim rodzaju.. Archipelag ciągnie się na długości 3 800 km.. Archipelag Wysp Japońskich ciągnie się łukiem o długości ok. 2,5 tys. km wzdłuż wschodniego wybrzeża Azji, z północnego‑wschodu na południowy‑zachód.. Po II wojnie światowej największe w świecie tempo rozwoju gospodarczego; 1961-65 średnie roczne tempo wzrostu wynosiło 12%, 1966-70 — aż 15,2%; na początku lat 90. spadek do 1,2%, 2007 — 1,9%.Utwórz nową prezentację i edytuj ją razem z innymi osobami w tym samym czasie.. Słoneczna symbolika flagi wiąże się z jej nazwą ("hi-no maru") określeniem Japonii jako Kraj Wschodzącego Słońca.JAPONIA - symbol nowoczesnej gospodarki.. Są niezwykle popularnym motywem w sztuce, ale dekoruje się nimi również przedmioty .kataklizmy Japonii, gospodarka JaponiiJaponia - symbol nowoczesnej gospodarki Japonia leży na Oceanie Spokojnym, posiada w swoim terytorium 6 tysięcy wysp.. Na ścieżkę sukcesu gospodarczego weszła tuż po II wojnie światowej.. Na względnie niewielkiej powierzchni tego kraju mieszka ponad 165 mln osób.. Nie ułatwia to życia Japończykom.. Japoński eksport dołuje.. Archipelag rozciąga się niemal południkowo, tworząc łagodny łuk wygięty w stronę kontynentu.. Od 1986 roku Japonia posiada najwyższy wskaźnik produktu narodowego brutto na jednego mieszkańca.Japonia - symbol nowoczesnej gospodarki określisz cechy położenia Japonii na podstawie mapy ogólnogeograficznej wymienisz cechy środowiska naturalnego JaponiiW Japonii znajduje się 160 wulkanów, z których 46 przejawia stałą aktywność..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt