Sprawozdanie z przeprowadzonej lekcji
Efekty: - ciekawsze lekcje z języka angielskiego dzięki wykorzystaniu ćwiczeń na kartach pracy;Nauczyciel po wykorzystaniu w szkole scenariusza lekcji pobranego z działu "Scenariusze zajęć" ma możliwość oceny scenariusza oraz wypełnienia formularza sprawozdania z zajęć.W tym celu po zalogowaniu do platformy nauczyciel przechodzi do wybranego scenariusza i poprzez kliknięcie w przycisk "Zgłoszenie realizacji zajęć" wywołuje formularz zgłoszenia.Sprawozdanie koordynatora szkolnego - p.. Chętnie nawiązują kontakty z nauczycielkami i kolegami.Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6 letnich Celem ukierunkowanej działalności przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej , określane jako dojrzałość szkolna.. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyła się lekcja otwarta, w której uczestniczyły dzieci z klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 14.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. W październiku przeprowadziliśmy badanie obserwacji dzieci 3, 4 letnich , których objęłyśmy 18 dzieci.. Marka Szałkowskiego.. Efekty: Lekcje z Internetem nauczyły mnie nowego planowania jednostki lekcyjnej oraz przeprowadzania ich bez pomocy podręcznika.Uczniowie wychodząc z lekcji, biorą kredę z koszyczka i stawiają kropkę na termometrze.. Leokadiów.O PROGRAMIE „Lekcje z Temidą" to nieodpłatny program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży..

Sprawozdanie z przeprowadzonej lekcji otwartej Dnia 24.05.2018r.

".Karta zgłoszenia dziecka do szkoły na rok szkolny 2020-2021 (z rejonu) Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka; Deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii, etyki - rok szkolny 2020-2021; Wniosek zgłoszenia dziecka do szkoły na rok szkolny 2020-2021 (spoza rejonu) Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych-2020-2021Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 23.11.2017 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie Dnia 23 listopada 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie odbyła się 2 godzinna lekcja otwarta przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych Panią Martę Perfikowską wraz z klasą 3 C TŻiUG.Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 13.04.2018 r. lekcji z zajęć praktycznych- rośliny ozdobne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie 13.04.2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie została przeprowadzona lekcja otwarta przez Panią Natalię.Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dn. 02.06.2016 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie Zajęcia przeprowadziła mgr inż. Jolanta Bilska nauczyciel doradca metodyczny KCER w Brwinowie..

Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej przedszkolnej.

2009 Mając na uwadze nauczycieli, którzy przygotowują lekcję otwartą z języka angielskiego chcę przedstawić własny scenariusz lekcji w celu podzielenia się doświadczeniem a także zainspirowania kolegów i koleżanki do przeprowadzenia takiej lekcji.Po zakończeniu stażu 31 maja 2011r.. W wyniku prac nad programem rewitalizacji dla gminy Lubiewo, to właśnie miejscowość Lubiewo została wskazana do objęcia .wyniosą z zajęć, które części / elementy zajęć najbardziej im się podobają.. Przeprowadziliśmy diagnozę i obserwację gotowości szkolnej opracowaną przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, którym objęłyśmy 23 dzieci.Sprawozdanie z lekcji wf 2010-06-01 09:55:20 Pomoc przy napisaniu książki 2012-11-15 14:51:54 Proszę o pomoc w napisaniu ankiety w j. angielskim 2012-12-01 16:59:35Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 25. .. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów.. Obserwatorami byli pracownicy KCER, nauczyciel konsultant Pani Teresa28 KWI Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.81% Sprawozdanie Być sobą..

... dzięki czemu żaden uczestnik tych lekcji nie mógł się nudzić.

Przeprowadzenie i omówienie lekcji pozwala mi określić mocne i słabe strony uczniów, zaplanować działania w celu uzupełnienia braków.. Płock .. o godzinie 14.15 w Szkole Podstawowej nr 8 została przeprowadzona innowacyjna lekcja otwarta w formie zajęć dodatkowych w ramach koła języka angielskiego „Jaka jest Wielka Brytania?. 85% Przebieg lekcji języka polskiego; 83% Sprawozdanie z lekcji j. polskiego "Syzyfowe Prace".2.. Marta Grzywińska.. W roku szkolnym 2016/2017 troje nauczycieli szkoły realizowało innowację pedagogiczną „Programować każdy może" podczas prowadzonych lekcji zajęć komputerowych oraz kół zainteresowań we wszystkich nauczanych klasach, co oznacza, że naukę programowania rozpoczęło 409 uczniów.Lekcje te były dla mnie swego rodzaju novum, gdyż ich zaplanowanie ich i przeprowadzenie wiązało się dla mnie z uzyskaniem nowych umiejętności.. planuję również przekazać do opublikowania na tej samej stronie moje sprawozdanie z realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. To jedna z form sprawdzenia nauczycielskich kompetencji służących dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.. Pierwszą z lekcji otwartych przeprowadziłam w dniu 4 maja 2010 rokuSprawozdanie z obserwacji końcowej..

85% Malarstwo Wyspiańskiego w oczach 14 latka - sprawozdanie z muzeum.

Im kropka jest bliżej 100, tym lepiej uczeń ocenia swoje samopoczucie, koncentrację itd.. Dlatego też nauczyciele swoje lekcje przygotowują tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 13.12.2016 lekcji z zajęć praktycznych- obsługa konsumenta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie 13.12.2016 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie została przeprowadzona lekcja otwarta przez doradcę metodycznego KCER w Brwinowie Halinę Szeląg.Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 13.04.2018 r. lekcji z zajęć praktycznych- rośliny ozdobne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie 13.04.2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie została przeprowadzona lekcja otwarta przez Panią Natalię Bielińską nauczyciela architektury krajobrazu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Anna Sygut .. Dnia 01.06.2011 r. odbyła się lekcja otwarta z biologii przeprowadzona w ramach realizacji projektu gimnazjalnego „W pogoni za nartnikiem".. Przeprowadzenie lekcji otwartych Jedną z rzeczy, która wyzwala w nas, nauczycielach większą motywację do działania są lekcje otwarte.. Mogielnica.. Podczas naszych zajęć kształtujemy i umacniamy szacunek do prawa oraz promujemy postawy proobywatelskie.Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów.. Możemy być wzrokowcem, słuchowcem, ruchowcem itp.. Każdy z nas jest inny, różnimy się od siebie.. Uczęszczają do niego uczniowie z około połowy terytorium gminy.. Gimnazjum w Lubiewie jest jedną z dwóch tego typu placówek w gminie.. Można poprosić o taką ewaluację na zakończenie semestru, roku, po wprowadzeniu nowej metody pracy itp. List do przyjaciół - zmiana perspektyw Zadanie dla uczniów: „Wyobraź sobie, że na poprzedniej lekcji byłaś/eś gościem z obcego kraju.. Tematem lekcji była baśń Hansa Christiana Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami".Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 25.. Raz w semestrze (aby uczniowie nie przyzwyczaili się do tej formy) można zastosować ankietę, której celem będzie zbadanie atmosfery na zajęciach.Sprawozdanie z lekcji otwartej z biologii.. Po zakończonych zajęciach Pan Andrzej dostał od społeczności szkolnej i Dyrekcji SP w Kleszczowie dyplom z podziękowaniem za przeprowadzenie ciekawych zajęć i pokazanie, jak istotne jest umiejętne niesienie .W ramach upowszechniania idei rewitalizacji, w gimnazjum w Lubiewie przeprowadzono lekcję poświęconą temu zagadnieniu.. OKO zakłada dobrowolność.Oprócz tradycyjnych lekcji, że dziecko siedzi w ławce na zajęciach, pojawiają się też inne aktywności pozwalające przyswoić wiedzę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt