Projektowana charakterystyka energetyczna pdf
(Af, m 2 ) Powierzchnia zabudowy (Ag, m 2 ) Całość budynku 137,40 80,27 Kubatura budynku (V, m 3 ) 347,38 Imie i nazwisko Uprawnienia .1 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku.. Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych PowierzchniaProjektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania „charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynkuProjektowana charakterystyka energetyczna budynku.. (Af, m 2 ) Powierzchnia zabudowy (Ag, m 2 ) Świerczów ul.brzeska Gmina Świerczów ul.1 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp.1 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Pracownia Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie Zdj cie budynku Adres obiektu Olsztyn, ul. nierska .Projektowana charakterystyka energetyczna budynku..

przenikania okien na podstawie ...Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

0,226 0,006 54,12 / 38,18Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Budynek jednorodzinny Emilia 2G Stacja meteorologiczna Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji frontowej północna Powierzchnia użytkowa całkowita 152,12 [m2] Kubatura ogrzewana budynku 994.80 [m3]PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala produkcyjna Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala produkcyjna Zdj ęcie budynku Adres obiektu 42 -714 Lisów ul. Cz ęstochowska 29 Cało ść/ cz ęść budynku cało ść Nazwa inwestora BRUK S.A. Choć charakterystyka energetyczna jest dokumentem urzędowym - jego interpretacja może sprawiać .Plik 04 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku RAPORT do na koncie użytkownika szygier • folder projektowana charakterystyka energetyczna • Data dodania: 10 wrz 2012Plik Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego.pdf na koncie użytkownika Zuk22 • folder Charakterystyka energetyczna • Data dodania: 25 sie 2012 Na jej podstawie możemy oszacować przyszłe koszty eksploatacji, związane z ogrzewaniem domu i przygotowaniem wody użytkowej.. Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp.. Chłodzony budynek biurowy z halą produkcyjną..

Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię.

U [W/m²K] ΔU [W/m²K] Powierzchnia brutto/netto [m²] 1 S1 Ściana zewnętrzna (otynkowana) 0,186 0,000 210,17 / 160,65 2 P1 Podłoga na gruncie 0,228 0,000 138,26 / 138,26PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI OŚRODKÓW REHABILITACJI LECZNICZEJ Z WYSZCZE-GÓLNIENIEM REGIONALNEGO OŚROD .PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Dla budynku mieszkalnego nr: 310/2009 3 Lokal/strefa - Łazienki Wielowarstwowe Lp.. Symbol przegrody Opis ściany Wsp.. Bardziej szczegółowo .. Warszawa .. Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 103,90 [W/K] Lokal/strefa - Garaż Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC- Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC- Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej VO 130,00 [m³/h] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 50,06 [W/K]Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Budynek jednorodzinny Anatol III Stacja meteorologiczna Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji frontowej północna Powierzchnia użytkowa całkowita 125,65 m2 [m2] Kubatura ogrzewana budynku 1193.26 [m3]Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię..

Budynek mieszkalny jednorodzinny Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,.

Adres inwestora ul. .Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Budynek jednorodzinny Malwa Stacja meteorologiczna Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji frontowej północna Powierzchnia użytkowa całkowita 169,00 [m2] Kubatura ogrzewana budynku 896.28 [m3]PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK10GL2" 2.2 PRZESTRZEŃ OGRZEWANA WENTYLOWANA Kubatura wentylowana [m3] 483,31 Powierzchnia przegród zewnętrznych (A) Kubatura ogrzewana (V e) Wskaźnik zwartości (A/V e) 0,857 Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno stojący .PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 2.2 PRZESTRZEŃ OGRZEWANA WENTYLOWANA Kubatura wentylowana [m3] 431,98 Powierzchnia przegród zewnętrznych (A) U [W/m K] 0,38 0,18 0,27 stolarka okienna - projektowana jako PCV - wsp..

U [W/m²K] ΔU [W/m²K] Powierzchnia brutto/netto [m²] 1 Stropodach nad ostatnią kondygnacją tynk gipsowy, płyta żelbetowa, szlichta, papa 2x, ROOFMATE SLProjektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię.

POBIERZ >> Wydruk certyfikatu energetycznego (PDF) >> Wydruk projektowanej charakterystyki energ.Projektowana Charakterystyka Energetyczna Budynków Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ) z_dnia 25 kwietnia 2012 r sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, §11.2.10) .. Budynek użyteczności publicznej biurowy Kościuszki, 08-500 Ryki Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.Projektowana charakterystyka energetyczna: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [2], dla obiektów budowlanych należy sporządzać Projektowaną Charakterystykę Energetyczną, zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki .Przykładowe certyfikaty energetyczne (podgląd możliwy tylko w progr amie CERTO >> ).. Symbol przegrody Opis ściany Wsp.. Parametry przegród budowlanych Przegrody zewnętrzne Lp.. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie .. Symbol przegrody Opis ściany Wsp..Komentarze

Brak komentarzy.