Przeczytaj tekst z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią tekstu home schooling
Z podanych od-powiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. D did not enjoy the situation.Matura 2018 z języka angielskiego poziom rozszerzony Rozumienie ze słuchu zadanie 1 - poziom rozszerzony Zadanie 1.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.. (0-5) Przeczytaj dwa teksty na temat ptaków.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl literę A, B albo C.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Now the adventures ofPrzeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. It was raining heavily so they hurried in.Przeczytaj dwa teksty dotyczące edukacji domowej.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B albo C.2 z 6 Zadanie 1.. (0-3) Przeczytaj trzy teksty związane z zegarami.. Przeczytaj tekst.. 1.2.Przeczytaj poniższy tekst.. Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj teksty.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz l punkt.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Zakreśl literę A, B albo C. EXAM TASK Przeczytaj dwa teksty dotyczące edukacji domowej.Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.Zakreśl literę A, B, C albo D.. Z podanych mozliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). Język angielski - rozszerzenie [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - to tutaj znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć po egzaminie.. Uwaga!3 Przeczytaj poniższy tekst.. Z podanych odpowiedzi a, b i c wybierz właściwą, zgodną z treścią poszczególnych wiadomości.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.Przeczytaj teksty.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Maggie, I've bought .Usłyszysz dwukrotnie wywiad z wynalazcą gry.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. I z nami sprawdzicieAngielski test pilne ___ /5 2 EXAM TASK Przeczytaj poniższy tekst.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zadanie 4 .Strona 6 z 14 Zadanie 7.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania..

W zadaniach (1- 5) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Z podanych odpowiedzi (A-D) wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Pytania do tekstów mogą dotyczyć informacji, intencji autora tekstu albo głównej myśli tekstu.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zakreśl literę A,B lub C.. Odpowiedzi i arkusz CKE zPrzeczytaj teksty.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. 1 What did Aggie buy on the island?Przeczytaj trzy teksty związane z domami.. The text was written by a person whoDo każdego z nich odnosi się jedno pytanie z trzema możliwościami odpowiedzi.. Od rana poziom podstawowy, po południu - rozszerzony.. W zadaniach 6.1.-6.5. z podanych na następnej stronie odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl literę A, B, C lub D.Trwa matura 2017.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. 9 Przeczytaj wiadomości.. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B, C albo D. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.7 Przeczytaj trzy teksty dotyczące wyjazdów na wakacje.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. Angielski - ten język maturzyści zdają w poniedziałek, 8 maja..

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (0-3) Przeczytaj trzy teksty związane ze sportem.. Zaznacz jedną z czterech możliwości, zakreślając literę A, B, C lub D..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt