Starożytna grecja notatka z lekcji
Na półwyspie peloponeskim, w południowej części Grecji rozwijało się specyficzne polis - Sparta.Dzieje owego polis potoczyły się w tak charakterystyczny sposób, że nie sposób pominąć Sparty mówiąc o Helladzie.. Temat: Sprawdzian wiadomości z działu I.. TEATR W GRECJI - powstał z uroczystości religijnych ku czci Dionizosa.. Opieramy się na podstawie programowej dla szkoły podstawowej, choć skorzysta z tego również licealista czy jeszcze starszy .Środowisko naturalne starożytnej Grecji.. Starożytna Grecja - powtórzenie.. Temat: Zjazd gnieźnieński.. W zależności od stanu majątkowego Grecy służyli w: - kawalerii - ciężkozbrojnej piechocie - hoplici - lekkozbrojnej piechocie - flocie.. Organizacja armii greckich.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.. Malowidło greckie z ok. 490 r. p.n.e. 490 p.n.e., British Museum, domena publiczna.Specyfiką Biblii jest obiektywizm (opisuje ona nie tylko zalety przywódców Izraela, jak literatura innych krajów z tamtego okresu, ale też ich wady i błędy).. hieroj olympiakoj agones - święte igrzyska olimpijskie) - panhelleńskie igrzyska odbywające się w cyklu czteroletnim ku czci boga Zeusa.Organizowano je w Olimpii (stąd nazwa igrzysk), mieście na Półwyspie Peloponeskim.Mogli w nich uczestniczyć wyłącznie mężczyźni.Starożytna Grecja Sparta..

Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.4.

Świat poleis: Świat greckich .o poezję tyrtejską -poezja patriotyczna, nawołująca do walki w obronie ojczyzny Tyrtajos ze Sparty o poezję miłosną-Safona z Lesbos, Alkajos z Lesbos o anakreontyki -poezja biesiadna, wesoła i rubaszna; opiewa radośd życia; Anakreont z Teos o epigramaty -krótkie utwory w formie aforyzmu, najczęściej dwuwierszoweSymonides z Keos, o elegie - utwór liryczny o treści .3000-1400 p.n.e. - okres minojski 1650 p.n.e. - dysk z pismem hieroglificznym 1600-1100 p.n.e. - okres mykeński Lwia brama w Mykenach 1200p.n.e.. 3.Tales z Miletu (624 - 545 p.n.e.) jeden z siedmiu mędrców starożytnej Grecji, uznawany z twórcę podstaw nauki i filozofii.. Politeistyczne były prawie wszystkie religie starożytne (Babilonu, Egiptu, Grecji, Rzymu itp.).. Tekst w języku angielskimStarożytna Grecja Cały filmPełna notatka z II wojny światowej na sprawdzian dn. 27 III 2014 dostępna po kliknięciu w poniższy link: Pełna notatka II wojna - wersja tradycyjna (Punktory 1, 1.1 ,1.1.1) Pełna notatka II wojnaexp - wersja eksperymentalna (Punktory I, 1, a., etc.)Temat: Sztuka starożytnej Grecji Na lekcji uczniowie dowiadują się, w jakich dziedzinach rozwijała się sztuka grecka i jakim celom służyła.Cel ogólny: Zaznajomienie uczniów z okresami kulturowymi w starożytnej sztuce greckiej, dziedzinami sztuki oraz najważniejszymi twórcami.Osiągnięcia uczniów: Po zajęciach uczeń powinien:• umieć dokonać podziału sztuki antycznej Grecji .Materiał powtórzeniowy (może być wykorzystany na lekcji wprowadzającej), zawiera mapę: Kolonizacja grecka i fenicka oraz polecenie do mapy..

Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.

Pierwszego aktora wprowadził Tepis, w tym czasie ukształtowała się forma literacka zwana dramatem oraz zaczęto budować teatry.ROZDZIAŁ II.. Lekcja 5.. Lekcja 4.. W dziedzinie geometrii określił następujące fakty: Średnica dzieli okrąg na połowy.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.Lekcja 6 .. Z zamiłowania był m.in, matematykiem, inżynierem, .. Temat 1.. Z tych pierwszych powstała komedia, z drugich tragedia.Temat 1.. Test: Matura - Starożytna Grecja Test na bazie podręcznika Historii przygotowującego do matury.Historia, Sprawdziany i testy "Starożytna Grecja" - test z historii starożytnej dla liceum ogólnokształcącego.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.Notatka - starożytna Grecja - prototyp wersji końcowej + Najstarsze dzieje Grecji v 3.5 (z nowymi tematami w wersji ogólnej) + notatka Schliemann ie63 Pytania ze Starożytnej Grecji; 63 Pytania ze Starożytnej Grecji, test z historii Ten bardzo obszerny test zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji.Historia klasa 5Starożytne igrzyska olimpijskie (gr.. STAROŻYTNA GRECJA .. Zjazd w Gnieźnie miał miejsce w 1000 r. Przyczyny zjazdu: Chęć odwiedzenia grobu św.W starożytnej Grecji był uosobieniem sprzeczności między upojną radością a śmiertelnym szaleństwem, między szczęściem i grozą życia, dlatego pieśni, ktore śpiewano ku jego czci, były dwojakie: biesiadne i uroczyste..

Najstarsze dzieje Grecji: Nanstarsze dzieje Grecji - notatka; Najstarsze dzieje Grecji - wykład ; Kultura minojska i mykeńska - prezentacja ; Porównanie cywilizacji minojskiej i mykeńskiej Polecam film: Starożytna Grecja - Jak powstało imperium Grecji Temat 2.

do połowy VIII w. p.n.e. - „ciemne wieki" Grecji VIII-VI w. p.n.e. - okres archaniczny (podział na biednych i bogatych) VIII w. p.n.e. - twórczość Homera i Hezjoda opisująca nowy typ organizacji państwowej- polis (państwa .Kultura starożytnej Grecji.. Dzieła z tego okresu są wałkowane na prawie każdej maturze, trzeba znać je dość dokładnie - od rzeźb, poprzez architekturę (ach te kapitele, bazy, żłobkowania i fryzy!. Wojny w starożytnej Grecji I. Zamieszkiwali w miastach‑państwach zwanych poleis (w liczbie pojedynczej: polis).Polis to miasto wraz z otaczającymi je wsiami, ale także forma organizacji politycznej i wspólnota zamieszkujących je obywateli.Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia, nauka zostały za .Strona zawiera materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie: (notatki, podręcznik, źródła, quizy) oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"1.. Temat: Utrwalenie wiadomości..

Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.

W celu utrwalenia wiadomości uczniowie rozwiązywali zadania na NUADU.. Politeizm a monoteizm (na przykładzie Izraela) Politeizm to wiara w wielu bogów.. Starożytni Grecy żyli początkowo w południowej części Półwyspu Bałkańskiego.. W VI w. p.n.e. chór uczestniczący w obrzędach wyłonił z siebie Koryfeusza (przewodnika w chórze), następnie ujawnili się aktorzy.. Czarne - zakładali tam kolonieWybierz test z rozdziału Starożytna Grecja lub podrozdziałów podręcznika Zrozumieć przeszłość cz. 1 dla Klasa II Liceum.Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt