Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 13 jednym wyrazem
2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.4 W każdą lukę można wpisać4 Uzupełnij opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Tessa opowiada o swojej wyprawie na zakupy.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. (język angielski) 2012-02-21 17:15:17; Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 .ZADANIE 9 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). 5 Przeczytaj pary zdań.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (6.1-6.4.). Z makolągwą żyję w zgodzie, w kącie też mnie spotkasz co dzień..

Przeczytaj opis ilustracji.

Czym ja jestem?. Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (13.1 - 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Ma mnie wielbłąd oraz pająk.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. 2011-11-13 17:36:48; Co wstawisz w tą lukę?. Wpisz w każdą lukę odpowiednią literę.. W każdą lukę możesz wpisaćPrzeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Przeczytaj teksty 1 i 2.. Uzupełnij luki 9.1 -9. jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Kto powie?. Uzupełnij każdą lukę, tak aby .. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we .Przeczytaj opis ilustracji.. (4 pkt) Przeczytaj tekst.. 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga!. Przeczytaj wiersz.. _____ somethingPrzeczytaj opis ilustracji.. She is in thePrzeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij .2 Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. The boy on the left isMatura z języka angielskiego 2018 Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych zadanie 8 Zadanie 8..

C Przeczytaj opis ilustracji.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.-4.).. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. Kąkol z bąkiem też mnie mają.. jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij krzyżówkę, wpisując czasowniki o znaczeniu przeciwnym do słów ponumerowanych 1-8.. 2018-11-10 12:15:46; Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej .Uzupełnij tekst z wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie, używając czasu past simple lub past continuous.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. They're moving very fast on a mountain river.2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.)

W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tek.. Najczęściej spotykamy jednak osobowe formy czasownika, odmieniające się przez tryby (śpij - spałbym), czasy (śpi - spał), osoby (śpię - śpisz), liczby (śpi - śpią .grammar short test_unit_10A&10B - dokument [*.doc] GRAMMAR SHORT TEST UNIT 10A Imię i nazwisko: _____ Klasa: ____ 1 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilus… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj tekst.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. zaborców A króla B 2.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.).. Uzupełnij luki 1-5 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.)

Powstanie, na którego czele stanął Tadeusz Kościuszko, było wyrazem sprzeciwu Polaków wobec ____.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Język angielski /Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem z ramki, przekształcając go w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. 2011-10-08 17:38:02; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) .. 2017-04-07 .ZADNIE JĘZYK ANGIELSKI .. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Znajomość środków językowych.. Podkreśl wyrazy z „ą".. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Napisz je z pamięci.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. _____ two pupils.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Odnajdziesz mnie też w dąbrowie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt