Argumenty za nauczaniem religii w szkole
- W wielu szkołach w ogóle nie ma etyki, także w Gdańsku czy Gdyni.W ostatnich latach z różnym nasileniem powraca dyskusja o miejscu i roli religii w edukacji.. Wielu mądrych ludzi przedstawia argumenty za pozostawieniem albo usunięciem religii z programu nauczania.. ?W wolnej Polsce trzeba będzie wypowiedzieć konkordat i raz na zawsze, ostatecznie i nieodwołalnie oczyścić szkoły z homofobii i wszelkich ideologii obiecujących rajskie rozkosze, a nawet nieśmiertelność w zamian za posłuszeństwo jedynie słusznej władzy czy religii.. Piotr K.: MEN wpisał religię w szkolny plan nauczania, finansowany przez samorządy i to one od września mogą decydować o tym, czy religia pozostanie w szkole, czy też nie - alarmuje "Nasz Dziennik".Odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców.. Z argumentów jasno jasno wynika, że ludzie, którzy w młodości uczęszczali na katechezy, lepiej radzą sobie w życiu, są kulturalni i odpowiedzialni.Skoro w tak wielu krajach religia jest nauczana w szkołach, to trudno mi uznać ten stan za patologię.. Finansowanie nauczania religii w szkole należy traktować nie jako dotację na rzecz Kościoła katolickiego (i innych związków wyznaniowych), ale jako jeden z kosztów systemu edukacji, który - na zasadzie poszanowania prawa do wolności religijnej - gwarantuje tym .Z badań wynika, że Polacy zaakceptowali obecność lekcji religii w szkołach..

Czy muszę chodzić na religię w szkole?

Najczęściej powtarzany argument za tym, aby ten przedmiot pozostał w szkole: "nie będę musiała popołudniu prowadzić dziecka do domu katechetycznego, będzie to już załatwione w czasie lekcji".. Katecheci, wielu tylko po ukończeniu odpowiedniego kursu, próbują wbić nam do głowy "zasady wiary .To jest w miarę silny argument.. Przyjmuje argument, że lekcje religii w szkołach dużo kosztują, a przecież brakuje godzin „na zajęcia dodatkowe, na lekcje języków, na mniej liczne klasy".Religia jest zawsze, etyki bardzo często nie ma w ogóle.. Dyskusja ta przybrała na sile wraz z powrotem katechezy (szkolnego nauczania religii) do polskiej szkoły.Religia w szkole..

Od jakiegoś czasu trwa spór o nauczanie religii w szkole.

CBOS wykazuje, że 72 proc. ankietowanych jest za nauczaniem religii w publicznych placówkach oświatowych, podczas gdy w 1991 r. zwolenników jej powrotu było ok. 50 proc. Wyjaśniamy.W pracy był kiedyś podniesiony temat religii poza szkołą (w salkach przy kościele).. Tracą moc: 1) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91,Lekcje religii w szkole nie są obowiązkowe.. Uczniowie nie lubią .Dzieci nagminnie są przez szkołę zapisywane na religię z automatu, a w niektórych przedszkolach zapisuje się już trzylatki - pisze dla tygodnika "Przegląd" Anna Walczak.za - brak przeciw - szkoła to instytucja państwowa, nie powinna mieszać się w religie, i vice versa, bo służy wszystkim obywatelom bez względu na wyznawaną religię.. Wagary wcale nie są koniecznością, wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie.. I nie pogadasz 😉Po rozważeniu wszystkich "za" i "przeciw" dochodzę do wniosku, że lekcje religii są w szkołach bardzo potrzebne, wbrew temu co sądzi duża część społeczeństwa..

Szkoły mają obowiązek nauczać religii.

Podstawą prawną religii w szkole angielskiej jest Education Act z 1944, uzupełniony o Education Reform Act z 1988.Odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców.. Program nauczania ustalają zgodnie z lokalnymi i krajowymi wytycznymi.. W wolnej Polsce nie ma miejsca dla religii w szkole.Religia (Religious Education, RE) to obowiązkowy przedmiot w systemie edukacji publicznej.. To najważniejsze argumenty wobec inicjatywy "Świecka szkoła", której autorzy postulują .Poseł Kamiński przyznał, że religia powinna być nauczana, ale w salce w domu katechetycznym.. Projekt został w 2016 roku skierowany do komisji edukacji, gdzie czeka do dziś na rozpatrzenie.. Fulton Sheen: "Jak Kapłan (Katecheta) uczący Słowa Bożego prowadzi zajęcia tak, że się słuchacze nie oburzają, - znaczy iż .. robi coś nie tak!"Nieprawda.. Z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2012 r. wynika, że Polacy zaakceptowali obecność lekcji religii w szkołach: 72 proc. ankietowanych jest za nauczaniem religii .Programy i podręczniki do nauczania religii obowiązujące w roku szkolnym 2020/21 ..

Nauka religii w szkole | Fot. Pixabay.

Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość" daje możliwość takiego kształtowania ucznia, by odkrywał radość w miłości Boga, Kościoła i własnej Ojczyzny.Witam.. Chciałem poruszyć, na pewno już wiele razy wspominane zagadnienie nauczania religii w szkole.. Nie cichną choćby głosy przeciwników nauczania religii w szkołach, którzy skarżą się, że lekcje, które są nieobowiązkowe, umieszczane są pomiędzy przedmiotami obowiązkowymi oraz że etyka, którą uznają za alternatywę dla religii, jest spychana na margines.W tej sytuacji Biskup Katowicki Stanisław Adamski wystosował do diecezjan List pasterski z datą 27 października 1952 roku w sprawie nauczania religii W szkole (Archiwum Kurii Diecezjalnej w Katowicach, Nr Vsz-3892/52 - Przedruk: "Wiadomości Archidiecezjalne" 1990, nr 8, s. 483-486).Młodzież wypisuje się z lekcji religii, bo nie chce słuchać trucia i nie wierzy w „treści nauczania" czy raczej „Nauczania".. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji takie lekcje mogą odbywać się tylko za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.. A to, że się nie za bardzo lubi Religię w szkole, że się liczni na nią oburzają, to bardzo dobry sygnał.. Prawdziwy problem nie leży jednak w obecności religii w szkole, lecz w tym, czego się naucza.. Są podawane argumenty przemawiające „za" oraz „przeciw" jej obecności w życiu publicznym.. Jak każdy wie, tzw."rela" służy jedynie do odrabiania lekcji z innych przedmiotów, bądź, w przypadku katechety-fanatyka, wymaga od nas zapisywania, często bezsensownych notatek.. Niestety problem jest z posłaniem na etykę w zamian, bo odbywa się o „dzikich" godzinach (ale pracowałam w szkole i wiem, że jeden nauczyciel objeżdża wiele szkół, więc .Finansowanie religii - nie dotacja, ale wynagrodzenie za pracę.. W wielu placówkach etyka postrzegana jest jedynie jako alternatywa dla religii, bo szkoły uznają właśnie religię za pierwszy, niejako "urzędowy", wybór.. Gdyby wierzyła, nie uprawiałaby seksu, a zamiast tego się modliła.. Jak to powiedział mądry abp.. Nauczanie religii katolickiej w szkołach, za pieniądze podatników (także tych niechętnych tej religii), wymuszone jest przez konkordat, który - wzorem „traktatów pokojowych .Kosztów związanych z organizacją nauki religii nie można w części ani w całości finansować ze środków publicznych".. Dodał, że są jeszcze dwa inne argumenty za takim postawieniem sprawy.Religia na pierwszej lekcji (dzieci mogą przebywać w domu lub mają opiekę w świetlicy), wychowawcy totalnie wyrozumiali (tak w szkole, jak i w przedszkolu).. sprawami religii i wychowaniu w duchu religijnym powinien się zająć sam kościółTemat: Religia w szkołach - za czy przeciw?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt