Prośbą o interpretację przepisów
Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów 30 kwietnia 2018 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach.Wniosek o interpretację przepisów przedsiębiorca może złożyć pod warunkiem, że w sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo skarbowa.. Witam, zwracam się do Państwa z problemem dotyczącym interpretacji przepisów odnośnie udzielanego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego osobie przyjmującej dziecko na wychowanie do rodziny zastępczej .Zwracam się z prośbą o interpretację przepisów dotyczących ustalenia prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, w szczególności wyliczenia okresu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwających dłużej niż 6 miesięcy oraz o przedłużenie wymaganego okresu pracy o tą niezdolność.Zwracam się z uprzejmą prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do opłat pobieranych za wieczyste użytkowanie ( umowy zawarte przed 1 maja 2004 r.20 odpowiedzi na pytanie: Awans zawodowy nauczyciela - prośba o interpretację przepisów m-amp-m-s Dodane ponad rok temu, Ja rozumiem o co ci chodzi, ale musiałąbym zajrzeć do kodeksu pracy i innych przepisów związanych z tym tematem - bo na podstawie tego co podałaś nic nie można powiedzieć - chyba że ktoś siedzi w temacie i .Składany przez przedsiębiorcę wniosek o wydanie interpretacji ZUS powinien również przedstawiać zaistniały stan faktyczny czy też przyszłe zdarzenie oraz swoją interpretację przepisów..

Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.

Problem z interpretacją przepisów .. Tym samym zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie objaśnień prawnych w .Nawiązując do informacji o możliwości uzyskania zwolnienia z powodu choroby na podstawie teleporady, wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Agnieszka Jankowska-Zduńczyk zwróciła się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg z prośbą o interpretację przepisów.Wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, że Ministerstwo Finansów i podległe mu służby skarbowe zadbały o jasną interpretację przepisów.. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 06 SIE 19.Chodzi o interpretację sformułowania "brak poprawy sytuacji materialnej".. Wątpliwości te dotyczą możliwości finansowania wkładu własnego do inwestycji realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych z .Tak.. Wniosek o interpretację przepisów podlega opłacie w wysokości 75 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.. Temat dotyczy budowy zbiorników stalowych podziemnych o pojemności 550 m3 .Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z kolejnego świadczenia postojowego mają problem z interpretacją obowiązujących przepisów prawa..

(Dz. U. z 2001r., Nr 101, poz. 1095) Szanowny Panie Ministrze,Interpretacja przepisów .

Czy .Prośba o interpretacje przepisów - napisał w Sprawy urzędowe: Witam Proszę o interpretacje paragrafu 12 pkt3 - o Warunkach technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.. Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego, 2) obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ .Ireneusz Nowakowski ul. Miła 11 66-400 Gorzów Wlkp.. Jak twierdzą, złożenie wniosku RSP-DK o kolejne postojowe możliwe jest wyłącznie w przypadku braku poprawy sytuacji materialnej.. renta nalicza podatek.. W celu lepszego ich zrozumienia oraz uniknięcia ewentualnych negatywnych konsekwencji karno-skarbowych podatnicy mają możliwość zwrócenia się do organów podatkowych z prośbą o wyjaśnienie obowiązujących regulacji.Poza wypadkami, gdy rozumienie przepisów nie budzi wątpliwości, do interpretacji postanowień planu stosuje się więc metody właściwe dla wykładni aktów normatywnych (tak m.in .Odpowiedź Ministra Zdrowia na prośbę o interpretację przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2018r..

Do kogo mógłbym zwrócić się z prośbą o interpretację zapisów zarządzenia komendanta Głównego Policji Nr 609?

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowejWobec pojawiających się rozbieżności związanych z interpretacją przepisów prawa dotyczącego Funduszu Dróg Samorządowych, Związek Powiatów Polskich zwrócił się do ministra infrastruktury z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości członków ZPP.. Czy ktoś z tutaj obecnych może mi zinterpretować poniższy artykuł prawny?. Bank, do którego zostaje przelewana ww.. Czy np. zerowy albo znikomy przychód należy rozumieć jako brak poprawy, a może brak pogorszenia?Cała aktywność; Strona główna ; forum.opel24.com ; Na każdy temat ; Inne ; Prośba o interpretację przepisów drogowych Szczecin, ul. Narutowicza/Głowackiego .Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową?. Renta przysługuje po zmarłym tragicznie ojcu Zainteresowanej, który zginął w Niemczech.Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego?. Czy powinienem pisać bezpośrednio do Komendanta Głównego czy mogę np. zwrócić się do Policji w swoim mieście?. W praktyce przepisy podatkowe często okazują się dla podatników zbyt zawiłe.. Rzecznik ratusza, Karolina Gałecka, informuje, że władze miasta zwróciły się z prośbą o interpretację przepisów dotyczących dostępności cmentarzy dla odwiedzających w dobie epidemii koronawirusa.Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z prośbą o interpretację przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r..

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

: uściślenia zakresu obowiązywania wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.. Dodatkowo jeżeli wniosek będzie składany przez pełnomocnika należy dołączyć do niego pełnomocnictwo.Prośba o interpretację .. Odpowiedzi w temacie (0) NOWY TEMAT.. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.. Co to oznacza?. Wymogi są więc tu takie same jak w przypadku interpretacji przepisów podatkowych.Prośba o interpretację przepisów; Prośba o interpretację przepisów.. Mianowicie, czy do działki budowlanej o szerokości 12m - na której w tej chwili znajduje się budynek drewniany (do rozbiórki) - można wnioskować o wydanie warunków zabudowy - na usytułowanie .Prośba o pomoc w interpretacji przepisów: Piotrek : Na wstępię przedstawię swoją sytuację: W roku 2003 zakupiłem materiały budowlane w związku z remontem mojej nieruchomości, w związku z tym w rozliczeniu za rok 2003 US zwrócił mi kwotę 2000zł, moja narzeczono także w 2003 roku zakupiła materiały budowlane wDrukuj Strona zwróciła się z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczących dostarczenia towaru do portu w Niemczech, a następnie przemieszczenia go już wewnątrz Unii Europejskiej (Niemcy-Polska); usług wykonanych przez firmę niemiecką, oraz wykazywania polskiego numeru NIP w informacji podsumowującej VAT-UE jako dostawca i nabywca wewnątrzwspólnotowych .Zarządcy niektórych cmentarzy, np. Powązek oraz Cmentarza Bródnowskiego, zdecydowali o ich zamknięciu dla osób odwiedzających groby.. Szczegóły znajdziesz poniżej.„Zwracam się z prośbą o interpretację przepisów technicznych dotyczących minimalnych odległości między zbiornikami podziemnymi na gaz, ze względu na rozbieżność między interpretacją moją (występuje jako kierownik budowy) i Inwestora a Projektantem.. Witam!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt