Arkusz sprawdzający iii systematyka związków nieorganicznych
Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Systematyka związków nieorganicznych .. Model odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu podstawowym z chemii z 2011 r. Pobierz arkusz.. 7 pkt Tlenki: NO, CrO, Al 2 O 3, K 2 O, ZnO, SO 3, Cr 2 O 3, N 2 O 5, CaO, CrO 3, CuO podziel na: .. test sprawdzający dla klasy III - zakres rozszerzony Created Date: 11/7/2014 12:01:57 AM .Z CHEMII NIEORGANICZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY I Arkusz II POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 100 minut Instrukcja dla zdającego: 1.. Zdający: 3.6) określa typ wiązania ( , ) w prostych cząsteczkach.. Tlenki, nadtlenki, wodorki; Wodorotlenki; Kwasy; Nazwy związków nieorganicznych - trening; Wzory związków nieorganicznych - trening; Równania reakcji chemicznychPriorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, .. Sprawdzają umiejętności ogólne i szczegółowe zawarte w wymaganiach Podstawy programowej do IV etapu edukacyjnego z zakresów rozszerzonego oraz .. Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004, s. 648.3.. Określ typy reakcji chemicznych, których równania zapisano poniżej.. Wewnętrzna budowa materii.. kwas siarkowodorowy, kwas azotowy(III), kwas azotowy (V), kwas chlorowodorowy, kwas fluorowodorowy, kwas metakrzemowy .Publikacja wydana w ramach Projektu Akademia uczniowska ISBN 978-83-64602-59-7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Egzemplarz bezpłatny Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku.Barbara Pac, Agata Zegar ISBN: 978-83-7267-713-6 Ilość stron: 270 Rok wydania: 2018 Kod: TCHZN..

Zdający:Systematyka związków nieorganicznych wersja B 1.

III etap edukacyjny 2. dwuwodoro-ortofosforan V wapnia.. Przygotowanie do matury z chemii, rozwiązywanie zadań, pomoc w zrozumieniu reakcji chemicznych, arkusze maturalne z chemiiPlik AS III systematyka związków nieorganicznych.pdf na koncie użytkownika uusia20 • folder Arkusze Sprawdzające • Data dodania: 18 sty 2013Systematyka związków nieorganicznych.. ( Podręcznik klasa pierwsza str. 15-75) 2.. ( Podręcznik klasa trzecia str. 9-80) 3.. Reakcje w roztworach wodnych.. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonymTest 3.. ( Podręcznik klasa druga str. 13-98) 2.. Zawiera 22 pytań.. Ustal wzory sumaryczne związków znającwartościowość pierwiastków tworzących ten związek 4p a) N (III) i O (II) b) Fe (II) i Cl (I) c) Cu (I) i S (II) d) S (VI) i O (II) 2.. (tlen występuje zawsze na - II stopniu utlenienia).Węglowodory.. książka z serii Trening przed maturą, obejmuje materiał z zakresu systematyki związków nieorganicznych, przedstawiony w formie teoretycznego wprowadzenia, zadań i odpowiedziKlasyfikacja związków nieorganicznych.. TLENKI - związki pierwiastków z tlenem o ogólnym wzorze: E n O m gdzie: E - dowolny pierwiastek, n, m - współczynniki.. Systematyka związków nieorganicznych , 1 , To jest chemia ZR , Chemia , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plSystematyka związków nieorganicznych..

... AS III Systematyka związków nieorganicznych KLUCZ z komentarzem.pdf.

( Podręcznik klasa druga str. 107-182) 3. siarczan IV hydroksoglinu Systematyka związków nieorganicznych.. ZESTAW BSprawdzian Liceum/Technikum Przyroda-biologia 1 za.Chemia, Sprawdziany i testy Systematyka związków nieorganicznych - sprawdzian sumujący wiadomości i umiejętności w klasie I liceum profilowanego i technikum napisany w oparciu o program DKW-4015-43/01.. np.:Systematyka związków nieorganicznych; Systematyka związków nieorganicznych.. Podział ten wynika zarówno z ich składu, budowy, jak i charakteru chemicznego.. Tlenki - związki nieorganiczne - zadania otwarte #3.TEST Systematyka związków nieorganicznych; Wersja A 1.Wskaż grupę tlenków kwasowych?. ( Podręcznik klasa pierwsza str .. Związki nieorganiczne dzielimy na pięć podstawowych grup: tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy i sole.. kwas chlorowy I. siarczek ołowiu IV.. Do podsta­wowych typów związków nieorganicznych należą tlenki, wodor­ki, wodorotlenki metali, kwasy i sole.cząsteczkach związków nieorganicznych […].. 2 Mg + O 2 2 MgO Reakcja syntezy Reakcja analizy Reakcja wymiany pojedynczej Reakcja wymiany podwójnej A. III, V II I IVPlik AS III systematyka związków nieorganicznych M + komentarz.pdf na koncie użytkownika uusia20 • folder Arkusze Sprawdzające • Data dodania: 18 sty 2013Arkusz III 1..

Spraw dź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron (zadania 1 - 35).

Związki wielofunkcyjne.. Arkusz rozszerzony z matury z chemii z 2011 r.Kategoria: Chemia, Systematyka związków nieorganicznych; Napisane przez: Monika; Kwasy - związki nieorganiczne - zadania otwarte #1.. Napisz wzory podanych kwasów, zaznacz resztę kwasową i podaj jej wartościowość 3p a) kwas chlorowodorowy b .Dział 1.. Przedstaw wzory sumaryczne i strukturalne następujących substancji: selenowodór.. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.. Model odpowiedzi do pytań zawartych w arkuszu rozszerzonym z chemii z 2011.. Pobierz arkusz.. ( Podręcznik klasa trzecia str. 91-149) Arkusz IV Arkusz całościowy obowiązuje materiał podanySYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH zadanie 1.. „Systematyka związków nieorganicznych" - grupa B, plik: test-3-systematyka-zwiazkow-nieorganicznych-grupa-b.doc (application/msword) To jest chemia ZRWszystkimi znanymi metodami otrzymaj siarczan VI żelaza III.. Amfoteryczny charakter wodorotlenku żelaza(III) można potwierdzić, przeprowadzając reakcję tego.. Wiązania chemiczne.. Zbiór zadań maturalnych:systematyka związków nieorganicznych testsystematyka związków nieorganicznychzwiazki nieorganiczne zadania.. Zadanie 1 Podziel podane kwasy na tlenowe i beztlenowe.. Izomeria optyczna.. Niestety bez odpowiedzi.. Wykorzystanie i tworzenie informacji..

Systematyka związków nieorganicznych i ich podstawowe właściwości.

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Wodorotlenki - związki nieorganiczne - zadania otwarte #4.. Przy ka¿dym zadaniu.1 KLASYFIKACJA ZWIAZKÓW NIEORGANICZNYCH NAZEWNICTWO i WŁAŚCIWOŚCI PODZIAŁ W zależności od obranego kryterium związki nieorganiczne można podzielić na: - związki dwuskładnikowe - związki wieloskładnikowe, lub na - związki poszczególnych pierwiastków.. Właściwości CuO opisują równania reakcji: CuO + H2O reakcja nie zachodzi CuO + HCl CuCl2 + H2O CuO + KOH reakcja nie zachodziArkusze ze STAREJ PODSTAWY znajdują się TUTAJ Nowa Podstawa od 2015 r. (wraz z maturami próbnymi CKE 2013 - 2014 przed pierwszą maturą).. - Systematyka Związków Nieorganicznych Lekcja 1.1 - Podstawy chemii Lekcja 1.2 - Tlenki, Wodorki Lekcja 1.3 - Wodorotlenki Lekcja 1.4 - Kwasy i Oksokwasy Lekcja 1.5 - Sole Lekcja 1.6 - Hydroksosole, Wodorosole, Sole Kompleksowe Podsumowanie Działu 1.Pytania z chemii nieorganicznej, reakcje i właściwości substancji.. Systematyka związków nieorganicznych i ich podstawowe właściwości.. Biorąc pod uwagę charakter chemiczny związków dzieli się je na następujące grupy:Arkusze sprawdzające z -u.. AS III - systematyka związków nieorganicznych - dokument [*.pdf] 1 ARKUSZ SPRAWDZAJ¥CY III SYSTEMATYKA ZWI¥ZKÓW NIEORGANICZNYCH Czas rozwi¹zania — 160 minut Maksymalna liczba punktów — 119 punktów Informacje: 1.. IV etap edukacyjny -poziom rozszerzony 3..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt