Przeczytaj tekst które z podanych odpowiedzi poprawnie go uzupełniają
Uwaga!. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Zakreśl literę A, B albo C.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Upewnij się, że Twoja odpowiedź jest poprawna, czytając dany fragment tekstu jeszcze raz.. I'll .. (0 3) Przeczytaj tekst.. (0 3) Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Uwaga!. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz właściwą literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. (0-3) Przeczytaj tekst.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. Zakreśl literę A, B albo C.. .Zadanie 8.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.Strona 10 z 15 Zadanie 8.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów A F wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki Wpisz odpowiednią literę (A F) obok numeru każdej luki..

Przeczytaj trzy teksty związane z żywieniem.

Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. 2012-02-15 18:14:50 Przeczytaj tekst .. Uwaga!. A. disabled B. disability C. imagine D. live E. realized F. life .W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, .. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.GA-P1 Strona 9 z 9 Zadanie 10.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.. Wpisz .Egzamin maturalny z języka angielskiego Poziom rozszerzony - część II Strona 4 z 8 MJA_1R ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU I ROZPOZNAWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH Zadanie 7.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. I use / play the.Przeczytaj tekst.. (0−3) Przeczytaj tekst.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens..

Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.

Uwaga!. A. Eltern B. Freunde C. gehen D. kannst E. machen F. weißtJeśli nie możesz znaleźć właściwej informacji, wyklucz odpowiedzi niezgodne z tekstem.. Zakreśl literę A, B lub C.. Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. A. brought B. found C. noisy D. silent E. taught F. wrongPrzeczytaj tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.Przeczytaj tekst.. (5 pkt) Przeczytaj tekst.. 🎓 Z podanych odpowiedzi A-C wybierz tę, która poprawnie uzupełnia luki.Z podanych odpowiedzi (a, b i c) wybierz właściwą reakcję.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają .. (0-5) Przeczytaj tekst.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3..

W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

(0-4) Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Przeczytaj tekst.. Zadanie 9.. Przeczytaj teksty.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. 5Przeczytaj tekst.. Zadanie 16.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.4Przeczytaj minidialogi i zakreśl właściwe przymiotniki.. Zakreśl literę A, B albo C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Uwaga!. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki Wpisz odpowiednią literę (A F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Zakreśl literę A, B, albo C.9 z 10 Zadanie 10.. Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B albo C. Winter is back.Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Jedno z zaproszeń pasuje do dwóch zdań.. It hasZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj poniższy tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3..

W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Uwaga!. OdPrzeczytaj tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. A. at B. classes C. have D. in E. lessons F. takeW zadaniach 9.1.-9.5. spośród podanych odpowiedzi (A-C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt