Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego wzór
Uwaga, to jest tylko początek artykułu Aby zobaczyć całość, zaloguj się lub załóż konto.. Marzena Szymańska.. ZADANIA SPOSÓB REALIZCJI TERMIN KLASA / TYP SZKOŁY OSOBY WSPOMAGAJĄCE 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6 tel.. Dla wielu pedagogów był to prawdziwy sprawdzian kompetencji organizacyjnych, posiadanej wiedzy i umiejętności, jak również znajomości problemów występujących w szkolnej .Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z rocznym planie pracy .. Ocena realizacji podjętych zadań: Zadanie.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docPortal dla pedagogów szkolnych, nauczycieli specjalistów i wychowawców.. Porady z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznejPraca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracujące .. Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.. 1. Rozpoznawanie potrzeb, warunków życia i nauki uczniów klas pierwszych [analiza dokumentów, rozmowy indywidualne, wywiadyPrezentowane sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego jest rocznym podsumowaniem i może być wykorzystane w każdym typie szkoły..

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za I półrocze.

18 201 56 33PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 2020/2021 LP.. Jak widzisz zakres obowiązków jest bardzo szeroki.Jesteś tutaj: Strona główna » Pedagog szkolny » Plan pracy pedagoga » Roczny Plan Pracy Pedagoga Szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 opracowany na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Szkoła Podstawowa nr 3 im.. za rok szkolny 2017/2018.. Przykład 1: Sprawozdanie z konkursu Sprawozdanie z konkursu - przykład.. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.Sprawozdanie podsumowujące pracę pedagoga w roku szkolnym 2017/2018 921 Mijający rok szkolny, który czeka na podsumowanie, nie należał do najspokojniejszych.. Wyrażenie opinii w sprawie Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2011/12Wspólnie z pedagogiem szkolnym we wrześniu 2008 roku przeprowadziłam zajęcia integracyjne, dzięki którym udało mi się lepiej poznać uczniów, ich zainteresowania i problemy.. Bralin.Dowiedz się czym jest sprawozdanie, jak je napisać, jaki zastosować układ tekstu, zapoznaj się ze wzorem i przykładem sprawozdania.. 4 listopada 2014 r. odbył się w Miejskim Domu Kultury w Niewiadowie konkurs wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie pt. „Norwid - Poeta Naszej Ziemi".pracy pedagoga, w którym ujmowałam zadania niezbędne do realizacji (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o zadaniach pedagoga szkolnego), główne kierunki pracy na bieżący rok szkolny, planowałam czynności związane z organizacją warsztatów, szkoleń prowadzonych przez specjalistów..

Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa szkolnego .

123-456-789 E-mail: [email protected]Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012.. także: Sprawozdanie (etap szkolny) Sprawozdanie.. 1 Realizacja zadań z Programu profilaktyki 1 Prowadzenie ogólnych działań diagnostycznych dotyczących uczniów 2 .Podobnie należy napisać sprawozdanie z dyskusji, debaty.. Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.. Zespół klasowy składał się w większości z dziewcząt, z których każda miała swoje zdanie, co prowadziło do kłótni i wzajemnych złośliwości.PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO rok szkolny 2017/2018 ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN 1. .. wzór.. Pozostało jeszcze 99 % treści.. Lublin.. Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Kategoria: Sprawozdania z realizacji planu nadzoru.Sprawozdanie z realizacji zadań pedagoga szkolnego .. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!Wzór sprawozdania z pracy pedagoga szkolnego za rok szkolny 2012/13 może być wykorzystany w szkole ponadgimnazjalnej..

Scenariusze zajęć i karty pracy na terapie pedagogiczne.

Karolina Osmólska.. To alfa i omega w szkole, prawa ręka dyrektora i łącznik z instytucjami pozaszkolnymi.. Przedstawienie przez dyrektora i zaopiniowanie przez RP przydziału czynności dla nauczycieli (arkusz organizacyjny)- podjęcie uchwały.. Realizacja działań wyznaczonych dla pedagoga wynikających z Planu Pracy Szkoły oraz Programu Wychowawczo - Profilaktycznegoi Szkoły.. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.).. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie.. Gdy rozpoczyna się rok szkolny należy mieć plan przynajmniej na pierwszy semestr.Przyjrzałam się statystykom bloga i w ostatnim czasie tematem, który bije rekordy w wyszukiwarce jest sprawozdanie zarządu z działalności spółki.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.Dokumentacja naszej pracy w dużej mierze jest wspólna z pedagogiem szkolnym, również podsumowanie pracy psychologa i pedagoga są nieco podobne, co wynika z bardzo podobnych zadań określonych w ustawie o pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dlatego też tworząc po raz pierwszy swoje sprawozdanie posiłkowałam się pomocą .Pobierz przykładowe sprawozdanie z pracy pedagoga..

... koniec roku szkolnego pedagog szkolny sprawozdanie wzór dokumentuSPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.

Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu przedmiotowego (przewodniczący zespołu) Podsumowanie działalności zespołów przedmiotowych (osoby odpowiedzialne) Sprawozdanie z działalności komisji oraz zespołów zadaniowych .Zbliża się kolejny rok szkolny, kolejna reforma przewiduje zatrudnianie większej ilości psychologów w szkołach w związku z tym, przypominam i daję inspirację początkującym, którzy nie wiedzą jak się zabrać za plan pracy.. Może mieć charakter ustny lub pisemny.Szczecin, 12.12.2009.. Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.. Ocena stopnia realizacji.. Sprawozdanie jest chronologicznym przedstawieniem przebiegu zdarzeń, których autor sprawozdania był świadkiem.. Chociaż na blogu pojawił się w ubiegłym roku jeden wpis dotyczący sprawozdania zarządu to jednak w wiadomościach mailowych prosicie o przykładowy wzór sprawozdania zarządu z działalności, który we własnym zakresie wypełnicie .Przykłady konspektów dla pedagoga szkolnego do pracy z młodzieżą IV etapu edukacyjnego.. Dąbrowa Górnicza .. Podejmowanie działań informacyjno .Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!. Sylwia Moskal.. W I semestrze zrealizowałam następujące zadnia : 1.ZADNIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE : a).Stałe czuwanie nad prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów (wypełnianie w każdym miesiącu przez wychowawców klas Arkusze- INFORMACJA O KLASIE WGAROWICZE b).Wspieranie działania wychowawcze i opiekuńcze .środa, 21 czerwca 2017 09:35 Sprawozdanie z pracy pedagoga w roku szkolnym 2016/2017 Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków na stanowisku pedagoga w roku szkolnym 2016/2017 praca koncentrowała się wokół następujących obszarów: Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt