Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020 przykład
LubochniaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Ewelina Łukawska Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Marta Redka Imię i nazwisko dyrektora: mgr inż. Halina Ormiańska Miejsce odbywania stażu: Publiczna Szkoła i Przedszkole w .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Awans zawodowy .. się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.. Niniejsze sprawozdanie jest zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz stanowi .Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Agnieszka Magacz.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, terminMożecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. - czyli do 20 września 2.. .Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej..

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020.

Zawartość kursu.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Nauczyciel stażysta: mgr xyz Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: xyz Posiadane kwalifikacje: ukończone studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska Nazwa szkoły: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i GimnazjumSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.. Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2017 - 06.2018 Anna Staszewska..

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaPrzygotowanie sprawozdania z realizacji planu.. Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbSprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.. do 7 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Terminowe złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. (2020-09-29) Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń .Miesięczne sprawozdania przez cały okres stażu, teczka stażysty.. Rozporządzenia o awansie zawodowym - Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: Imię i nazwisko opiekuna stażu: Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko" Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Czas trwania stażu : 1.09.2017r..

Sprawozdanie z realizacji stażu.

Strona główna / E-Learning / Dokumenty / Przykładowy schemat sprawozdania nauczyciela stażysty w 2020 r. kurs 0/1.. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju; autoanaliza, autorefleksja.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.Plik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Lekcja 1.1.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.. 2 pkt.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i przygotowanie wymaganej dokumentacji załączanej do wniosku.. Sprawozdanie do .Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego Działania na rzecz szkoły i samorozwoju zawodowego na bieżąco dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, zdjęć, notatek i zapisów w dokumentacji szkolnej oraz na stronie internetowej.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli..

Aneks do planu rozwoju zawodowego.

2.Zgodnie z § 12.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.„Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Agnieszka Kulesza; .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Monika Derek .. 2000-2020: Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, pomoc przy opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego,Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. 5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Otóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji.. Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. 2Sprawozdanie z planu rozwoju Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.. Ogółem: 1 Lekcja Czas: 1 dzień.. Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.udział w kursie: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. Zapraszam do korzystania z materiałów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt