Dłuższe i krótsze formy zaimków ćwiczenia
Tobie się pomieszało w głowie.. Zauważ, że niektóre zaimki mają dłuższe i krótsze formy, np. jego/go, ciebie/ cię, tobie/ ci.. TERAZ CZAS NA CHWILĘ PRZERWY!. Piszemy ją zawsze łącznie z przyimkiem, np. „doń", „zeń", „nań".. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy chcemy podkreślić ten zaimek:Wpisz odpowiednie formy czasowników bin, bist, ist.. Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?. Rudyard Kipling, autor słynnej Księgi dżungli, wiele podróżował.. Ważne jest jednak, by używać ich w odpowiedniej formie.Zaimki krótsze wprowadzamy w środku zdania, np.: Nie było GO w domu.. to formy utworzone od zaimka ty.Zaimek - to część mowy zastępująca inne części mowy.. Kipling przez dłuższy czas mieszkał w hotelu i rachunki opłacał w bankach czekami.Odmiana zaimków dzierżawczych (Possesivartikel) Tabela poniżej przedstawia odmianę zaimka dzierżawczego „mein".. W czwartek wykonać pracę domową: -w notatkach odmienić przez przypadki zaimki: ty oraz nasz -zeszyt ćwiczeń 1 s.48, 3 s. 49, 4 s. 49 -kartę pracy z ćwiczeniem 8 i 9 ze strony szkoły 3.Pamiętaj też o tym, kiedy stosujemy dłuższe i krótsze formy zaimków.. Ćwiczenie 8/19 do zeszytu .. Zwykle dłuższe formy stosujemy na początku zdania, zaś krótsze w środku: Mnie się ten film nie podoba.. 2013-10-08 19:14:11 Do podanych definicji dopisz odpowiednie hasła.. Zaimki to małe pożyteczne słówka, które bardzo ułatwiają porozumiewanie się..

Dłuższe i krótsze formy zaimków - zasady.

Znaczą one to samo, ale jest różnica w stosowaniu ich w zdaniach.. O kłopotliwych zaimkach .. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 44294 razy.. Powstały one w wyniku procesu fonetycznego - ściągnięcia (kontrakcji) samogłosek przedzielonych j, np. oje przeszło w e, oją - w ą, tzn. mojego w mego, moją w mą.InterrogativeReflexiveRelativeDemonstrativePersonalPronounsIndefinite Testy i Ćwiczenia - zaimki (pronouns) Ćwiczenia - zaimki (pronouns)W słowniku języka polskiego znajdziesz zaimki w formie podstawowej, czyli w mianowniku (jeśli odmieniają się przez przypadki), w rodzaju męskim (jeśli odmieniają się przez rodzaje) i w liczbie pojedynczej (jeśli odmieniają się przez liczby).. 2014-10-14 23:11:15Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3 /103 - 105 .. Jedyny problem stanowi forma biernika liczby pojedynczej zaimka wskazującego ta.. Podręcznik część 2, str. 19.. Nie należy bowiem w ogóle umieszczać zaimka na początku zdania, jeśli nie ma po temu wyraźnego powodu.Formy akcentowane to formy dłuższe, które stosujemy na początku zdania lub po przyimku (np. "Mnie to ćwiczenie nigdy nie wychodzi", a zaimki nieakcentowane, to zaimki krótsze, stosowane w środku lub na końcu zdania (np. "To ćwiczenie nigdy mi nie wychodzi"), ale również wtedy gdy odnosimy się do rzeczownika rodzaju nijakiego ("to .Rozgrzewka na WF ma na celu wstępne przygotowanie mięśni do wysiłku oraz udoskonalenie umiejętności przydatnych w danej dyscyplinie (np. piłce siatkowej, koszykowej, bieganiu).Pierwsza część powinna składać się z ćwiczeń biegowych i rozgrzewających wszystkie części ciała, druga - z bardziej specyficznych ćwiczeń skupiających się na konkretnych partiach mięśni.Zaimki osobowe mają w niektórych przypadkach po dwie formy, obie są poprawne, natomiast mają inną pozycję w szyku zdania..

Dłuższe i krótsze formy zaimków.

Dłuższe i krótsze formy zaimków - zasady.. Zapisz w zeszycie informację dotyczącą prawidłowego .Pierwotną, regularną odmianą były formy typu: mojego, mojemu…, swojego, swojemu…, czyli tzw. formy pełne (długie).. Można nimi bowiem zastąpić inne części mowy, a tym samym uczynić naszą wypowiedź zgrabniejszą, krótszą i spójniejszą.. Stosujemy je tak samo jak omówione wcześniej dłuższe i krótsze formy zaimka on - dłuższe na początku zdania i pod akcentem wyrazowym, krótsze w pozostałych wypadkach, np.: Mnie się to nie podoba.. Przeczytaj poniższe zdania wstawiając dłuższe lub krótsze formy zaimków w odpowiednich formach gramatycznych: (0-3p.). Na końcu zdań NIGDY nie zostawiamy zaimków, np.: Zostałam skrzywdzona przez NIĄ.. Nie podoba mi się to.. Co uczeń powinien zrobić: 1..

Dłuższe i krótsze formy zaimka.

Mnie, mi (Clpoj) mnie/ przest.. Pewnego razu Kiplingowi zdarzyła się zabawna przygoda.. Formy tobie, ci, ciebie, cię, tobą itd.. Przepisać notatki do każdej lekcji ze strony szkoły.. Wszystkie inne zaimki dzierżawcze (dein, sein, ihr, unser, euer, ihr) deklinują się według tego samego systemu, czyli dodaje się te same końcówki:Krótkie formy wypowiedzi - ćwiczenia w redagowaniu.. Wbrew pozorom zasada ich użycia wcale nie jest trudna.W odmianie tych zaimków również występują formy dłuższe i krótsze.. Odmiana zaimków.. Niektóre z zaimków mają również swoją dłuższą formę i to właśnie z nimi bardzo często mamy problem.. Używając zaimków, popraw tekst tak, aby uniknąć powtórzeń.. B. Chciałbym przeprowadzić z (oni) wywiad, ale nie mam jak (oni) o tym powiedzieć, ponieważ nie znam języka migowego.Dłuższe na początku, krótsze w środku.. Zaimki wskazują na osoby, przedmioty, cechy itd.bez dokładnego ich nazywania.. Ćwiczeniówka: 3/28; 4/29.. W tym zdaniu poprawnie jest "wyjaśni ci".Opis: Krótkie formy zaimków na początku zdania: Komunikat: Na początku zdania należy użyć dłuższej formy zaimka: Mnie.. 2012-11-05 16:47:22 Wpisz „ó" lub „u" do podanych związków wyrazów, dopisz formy liczby mnogiej wyrażeń..

Temat: Trudne formy zaimków.

/ Pomieszało ci się w głowie.. Mowa oczywiście o: mi - mnie, ci - tobie, mu - jemu/niemu, cię - ciebie, jej - niej.. Bardzo MI się to podoba.. W języku polskim nie używa się w funkcji podmiotu zaimków 1. i 2. osoby, chyba że chcemy wyraźnie podkreślić, że to te osoby wykonują wyrażoną w zdaniu czynność.Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, że w języku polskim w odmianie zaimków osobowych w kilku wypadkach występują formy dłuższe, pełne (mnie, tobie, ciebie, jego, jemu) oraz formy krótsze (mi, ci, cię, go, mu).. Kategoria: Błędy składniowe (ID: SYNTAX) Niepoprawne zdania wykrywane przez tę regułę:: Mi się wydaje, żeś kiep i pacan.1.. Zrób zdjęcie pracy i wyślij na maila służbowego.. Praca domowa: wykonaj ćwiczenie 5/29 (ćwiczeniówka)- Prześlij odpowiedź do piątkuDo apelu o to, by nie bać się stosowania krótkich zaimków zmobilizowało mnie radio, które kolejny raz zareklamowało poradnik "Jak dostać rentę" słowami: "wyjaśni tobie gazeta.". Dlaczego tobie?. mię (Blpoj), ciebie/ cię (D, Blpoj), tobie, ci (Clpoj), jego, go (D, Blpoj), jemu, mu (Clpoj) - to dłuższe i krótsze formy zaimka, nazywane też akcentowanymi i nieakcentowanymi.. Zaimkami są również wyrazy, którymi pytamy o części mowy.Odmiana zaimków przymiotnych jest łatwa.. -> ŹLE!. Przeczytaj i przeanalizuj treść na marginesie str. 19.. ZAIMKI a) dłuższe: jego, mnie, ciebie, tobie, jemu, sobie (na początku zdania) .5.. Zapoznaj się z zasadami stosowania dłuższych i krótszych form zaimków.. Wolę tobie to dać, a nie Ani.1.. / Nie podoba mi się ten film.. Bardzo często słyszy się niepoprawną formę tego zaimka, np. w zdaniu: „Podaj mi tą książkę" zamiast poprawnej: „Podaj mi tę książkę".Wprawdzie dłuższe formy zaimków są przeznaczone właśnie do tego, żeby używać ich na początku i na końcu zdania, nie oznacza to jednak, że każde zdanie rozpoczynające się dłuższą formą zaimka jest właściwie skonstruowane.. W swoim tekście podkreśl użyte formy zaimków.. Krótsze formy: mi, ci, cię, go, mu występują w .Forma „-ń" to krótka forma poprzyimkowa - tylko rodzaju męskiego..Komentarze

Brak komentarzy.