Typy genetyczne jezior prezentacja
Uwzględniając pochodzenie misy jeziornej (zagłębienia wypełnionego przez wodę) wyróżniamy jeziora: - tektoniczne, powstałe np. w zapadliskach i rowach tektonicznych (Bajkał, Titicaca, Tanganika),Typy jezior według częstości mieszania się wody Osobny artykuł: Typ miktyczny jeziora .. W różnych regionach świata występują także różne typy rolnictwa (np. intensywne i ekstensywne) oraz zaznacza się różnyetody aktywizujące (np. prezentacja multimedialna Typy genetyczne jezior Polski) praca z mapą ogólnogeograficzną Polski analizowanie jeziornościPolski na podstawie danych statystycznych i map tematycznych analizowanie ryciny dotyczącej wód subartezyjskich w niecce warszawskiej analizowanie rozmieszczenia wód mineralnych i termalnych w .• Powtórz typy genetyczne jezior na świecie i w Polsce.. Wody tych jezior zawierają dużo tlenu, lecz mało substancji mineralnych.. Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.Zapoznanie się z materiałem ze strony 156-161 w podręczniku: JEZIORA · Notatka w zeszycie przedmiotowym, wyszczególnione dwa zagadnienia : 1.. !Obszar Parku jest wybitnie pojezierny.. Dodaj go jako pierwszy!. Jednym z najciekawszych zjawisk hydrologicznych w skali Pojezierza jest zlewnia Strugi Siedmiu Jezior.Plik typy jezior.ppt na koncie użytkownika grzopister • folder Prezentacje Geografia • Data dodania: 18 wrz 2014typy jezior.ppt..

Główne typy jezior w Polsce.

30 grudnia 2019 Napisał Bartłomiej K. Powierzchniowymi wodami stojącymi, które nie są jednocześnie morzami, są jeziora.. Występują głównie na pojezierzach i w górach.. Według tego podziału wyróżniamy jeziora amiktyczne (w których mieszanie nie występuje), jeziora meromiktyczne (w których mieszaniu ulega część wody jeziora) oraz jeziora holomiktyczne (w których mieszaniu ulega cała woda zawarta w jeziorze .Jezioro jest to zagłębienie terenu wypełnione wodą.. Istnieje wiele klasyfikacji jezior.. Gleba zawiera wodę i pokarm dla różnorodnych organizmów glebowych, które w niej żyją, a jednocześnie .Jakie typy jezior występują na Pojezierzu Mazurskim?. Pobierz.. Biorąc pod uwagę pochodzenie misy jeziornej dzielimy je na: a) POLODOWCOWE powstały na skutek akumulacji i erozji lądolodów i lodowców górskich.. Wybrzeże to pas terenu po obu stronach linii brzegowej, na którym dostrzegalne są skutki aktualnie trwających procesów brzegowych (np. działalności fal morskich, przyboju, prądów przybrzeżnych).Typy genetyczne jezior.. Zazwyczaj są głębokie, mają wydłużone kształty i strome stoki.. Jeziora polodowcowe - wypełniają zagłębienia terenu powstałe wskutek działalności lodowców i .Utwórz nową prezentację i edytuj ją razem z innymi osobami w tym samym czasie..

Warunki powstania jezior 2.

• Powtórz procesy i formy polodowcowe • Pamiętaj o 2 podziałach a) na formy glacjalne i fluwioglacjalne .1.. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie, oraz scharakteryzowanie poszczególnych typów genetycznych jezior.. Dla naszego kraju najbardziej charakterystyczne są jeziora powstałe podczas okresu zlodowaceń plejstoceńskich.. Jeziora te charakteryzują się dużą przeźroczystością (>7 m).Pokrywa glebowa na świecie-wytworzyłasięw oparciu o różnetypy klimatu, w którychto zmienia siędopływ energii słonecznej,występująróżnetypy podłożaskalnego, organizmy roślinnei zwierzęce,ukształtowaniaterenu (warunkującpowstanie różnychtypówgleb).. Jeziora na Ziemi.. Wykazują ścisły związek z warunkami CzerwoneJezioro tektoniczne - typ genetyczny jeziora, które powstaje w wyniku wypełniania wodą głębokich rowów tektonicznych, ukształtowanych w wyniku ruchów płyt tektonicznych.Mają zróżnicowaną wielkość.. Aby dodawać komentarze musisz się zalogowa .Prezentacja na temat Typy jezior w Polsce Prezentację proszę mi przysłać na e-maila [email protected] Z góry dziękuje bardzo Pilnie potrzebuję Od 1 do 1 z 1 Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Tag: typy genetyczne jezior.. Czym jest gleba?.

...Genetyczne typy jezior - przykłady - geografia .

Jezioro to naturalne zagłębienie lądu wypełnione wodą, które nie ma połączenia z morzem.. Powszechne jest występowanie jezior o genezie tektoniczno-polodowcowej, takich jak Jezioro Górne w Ameryce .Dużo jezior znajduje się również na Pojezierzu Wielkopolskim i na Polesiu Lubelskim.. Jeziora są głównym dostawcą pary wodnej nad lądami.. Ukształtowanie poziome litosfery na Świecie, w Europie, w Polsce.. Mają nie tylko duże znaczenie krajobrazowe i biologiczne, ale coraz częściej wykorzystuje się je w gospodarce.metody aktywizujące (np. prezentacja multimedialna Typy genetyczne jezior Polski) praca z mapą ogólnogeograficzną Polski analizowanie jeziorności Polski na podstawie danych statystycznych i map tematycznych analizowanie ryciny dotyczącej wód subartezyjskich w niecce warszawskiejmetody aktywizujące (np. prezentacja multimedialna Typy genetyczne jezior Polski) praca z mapą ogólnogeograficzną Polski analizowanie jeziornościPolski na podstawie danych statystycznych ryciny dotyczącej wód subartezyjskich w niecce warszawskiej analizowanie rozmieszczenia wód mineralnych i termalnych w PolsceKlasyfikacja jezior •Stałe (misy jeziora stale wypełnione wodą) •Okresowe (wypełniają się wodą tylko w określonej porze roku) •Epizodyczne (istnieją bardzo krótko po obfitych opadach) Ze względu na ciągłość zasilania •Odpływowe (zasilają wypływające z nich rzeki)PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA WAŻNA OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 IV ETAP EDUKACYJNY - ZAKRES ROZSZERZONY Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka orazTYPY WYBRZEŻY MORSKICH..

Jest szereg kryteriów pozwalających wyróżniać typy jezior.

0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. Spotkać tu można prawie wszystkie typy genetyczne i limnologiczne jezior: rynnowe, wytopiskowe, lobeliowe, oczka, kotły i kociołki - w sumie 17 jezior większych od 1 ha.. Są to duże i płytkie jezioro o urozmaiconych kształtach, licznych zatokach,Główne typy jezior w Polsce: Jeziora polodowcowe- wypełniają zagłębienia terenu powstałe wskutek działalności lodowców i lądolodów.. Dzielimy je na : • morenowe : powstały na skutek wypełniania wodą zagłębień na obszarach moreny dennej i czołowej, mają one rozwinięta .Jeziora morenowe Powstają wskutek zatarasowania odpływu wód przez materiał sfaudowany przed czołem lądolodu lub wytapiania się brył lodu pozostawionego przez cofający się lądolód w obrębie moreny dennej.. Zasoby wód słodkich zgromadzone w jeziorach są 100-krotnie większe niż w rzekach.. Trudno znaleźć granicę pomiędzy jej składnikami, gdyż wzajemnie się przenikają.. Nie zapomnij o mapie!. Jest to wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych .Jeziora endogeniczne… 1 Jeziora tektoniczne - wypełniają rowy i zapadliska w skorupie ziemskiej - są długie i głębokie - Przykłady: Jezioro Bajkał, jeziora położone wW jeziorach gromadzi się ok. 280 tys. km3 wody.. Wielkie Jeziora w Ameryce oraz jezioro Bajkał w Azji magazynują 40% światowych zasobów .. 2012-01-29 21:33:22 Podaj 3 przykłady jezior słodkich i 3 przykłady jezior słonych w Azji.. Wyróżnia się je między innymi ze względu na pochodzenie (genezę): Jeziora tektoniczne- wypełniają zagłębienia utworzone w wyniku ruchów skorupy ziemskiej.Przykładami tego typu jezior są: jezioro Tanganika położone w systemie Wielkich Rowów Afrykańskich, jezioro Tititaca w Andach, czy .TYPY GENETYCZNE GLEB Created by PERSON for PERSON GLEBY STREFOWE GLEBY STREFOWE Gleby strefowe — gleby, których występowanie uzależnione jest głównie od warunków klimatycznych występujących na danym obszarze np: od opadów i temperatury.. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem.. Jeziora morenowe- powstałe w wyniku zatamowania wód przez osady moreny czołowej i dennej, np.: Śniardwy (największe w Polsce), Mamry, Niegocin.. Jezioro według E. Bajkiewicz-Grabowskiej i Z. Mikulskiego „jest naturalnym zbiornikiem śródlądowym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt