Lasy strefy umiarkowanej prezentacja
Niemal cała powierzchnia Polski leży w strefie lasów zrzucających liście na zimę.. Różne klimaty i gleby wiążą się z różnymi rodzajami lasów.W lasach tych zyje najwięcej gatunków zwierząt na swiecie.. Lasy lisciaste produkuja tlen, dlatego ich obecnośc na ziemi jest bardzo wazna.. Zwierzęta lasów liściastych Cechą charakterystyczną lasu jest jego warstwowość.. 23 lipca 2010.. W strefie umiarkowanej wyróżniamy następujące typy klimatu: a) umiarkowany chłodny monsunowy, w którym występują duże roczne amplitudy temperatury oraz duże opadu w czasie monsunu letniego.. Taki typ klimatu spotykany jest w Północno - Wschodnich Chinach, jak i .W strefie lasów równikowych panuje przez cały rok stała, wysoka temperatura powietrza, a także utrzymują się obfite opady deszczu.. LASY LIŚCIASTE STREFY UMIARKOWANEJ Asia Golankiewicz Ania Wojciechowicz BIOM to zbiór ekosystemów zajmujących rozległy obszar Ziemi.. Do czasów obecnych lasów tych zachowało się stosunkowo niewiele.Lasy liściaste strefy umiarkowanej Prezentacja multimedialna z Geografii Strefa umiarkowana • Strefa umiarkowana to określenie potoczne obszaru występowania klimatu umiarkowanego.. Ekosystemy wchodzące w skład biomu charakteryzują się podobnymi warunkami życia oraz składem gatunkowym.. Przebieg temperatury wyznacza pory roku.. Las to miejsce, które wielu zwykło nazywać oazą spokoju..

Lasy strefy umiarkowanej 1.

Niemal każdy może zatem spokojnie wybrać się i na własnej skórze przekonać się jak wygląda las od wewnątrz.. Lasy równikowe występują w strefie równikowej i są przerwane jedynie łańcuchem Andów w Ameryce Południowej oraz wyżynami we wschodniej Afryce.2.. hektar lasów produkuje 700 kg.. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!. : ) ŹRÓDŁA:LASY STREFY UMIARKOWANEJ Klimat umiarkowany Dzieli się na: umiarkowany ciepły morski (Europa Zachodnia) przejściowy (Polska) kontynentalny umiarkowany chłodny Fauna Gleby Jeleniowate: łosie, jelenie, sarny, daniele Drapieżniki: wilki, rysie, lisy, niedźwiedzie Ptaki: bociany,Klimat strefy wilgotnych lasów równikowych Wilgotne lasy równikowe rozciągają się po obu stronach równika, głównie w strefie klimatów równikowych.. Przez pierwsze 5 dni (użytkownicy indywidualni) lub dwa miesiące (szkoły) masz do dyspozycji pełną funkcjonalność Eduelo, aby móc ją wypróbować.pokrywy lodowe i pustynie polarne tundra tajga las liściasty strefy umiarkowanej stepy podzwrotnikowy las tropikalny roślinność śródziemnomorska lasy monsunowe pustynie jałowe sucha roślinność suche stepy pustynie półsuche sawanna trawiasta sawanna drzewiasta las podzwrotnikowy suchy lasy tropikalne tundra alpejska lasy górskie Biom - rozległy obszar o określonym klimacie .LAS LIŚCIASTY I MIESZANY STREFY UMIARKOWANEJ Pierwotnie porastał wielkie połacie Eurazji i Ameryki Północnej..

Lasy strefyumiarkowanej Fauna i Flora Mikołaj HelińskiBIOM?

Mogą rosnąć wszędzie tam, gdzie temperatura przekracza latem +10°C, a roczne opady wynoszą powyżej 200 mm.. tlenu, zapewnia tlen dla 2000 osób.. Każda warstwa ma własne typowe rośliny i zamieszkujące ją zwierzęta.Las równikowy, las wiecznie zielony, tropikalny las deszczowy - formacja roślinna występująca w strefie klimatu równikowego, złożona z lasów liściastych o złożonej, wielopiętrowej strukturze, cechujących się ogromną różnorodnością biologiczną.. Lasy te mają wilgotny klimat, częste deszcze, silne wiatry, drzewa i charakterystyczne łąki.. Jeśli chodzi o nasz klimat, lasów tu mamy pod dostatkiem.. Człowiek, zagospodarowując na przestrzeni wieków coraz to nowe tereny, wyciął większą część tych lasów.. Do chwili ekspansji człowieka i przejścia z wędrownego na osiadły tryb życia, lasy takie porastały tereny nizinne, wyżyny oraz niskie partie gór.Lasy liściaste strefy umiarkowanej charakteryzuje względnie mała liczba gatunków drzew.. Największe obszary lasów równikowych znajdują się na Nizinie Amazonki w Ameryce Południowej, Kotlinie Konga w Afryce i na wyspach Archipelagu Malajskiego, które są częścią Azji.PREZENTACJA- wysłuchaj .. Znaczne zacienienie wynikające z obecności drzew liściastych i dużego zwarcia koron ogranicza rozwój podszytu i runa w okresie letnim..

Lasy liściaste wystepuja w strefie umiarkowanej.

Rejestracja i korzystanie z Eduelo są darmowe.. Drzewa zimą zrzucaja liście, co umożliwia wiosną rozwój runa i podszytu leśnego.W Ameryce Północnej wilgotne lasy strefy umiarkowanej zajmują obszary na zachodnim wybrzeżu, w zasięgu oddziaływania Prądu Alaskańskiego.Ciągną się one południkowym pasem nadpacyficznym od wyspy Kodiak po północną Kalifornię.Mrozy niemal nie występują - średnia temperatura stycznia na południowym wybrzeżu Alaski wynosi ok. 0-3 °C, a na wybrzeżu Kalifornii 8-9 °C.Polska znajduje się w strefie klimatycznej umiarkowanej, w której dominują lasy liściaste zrzucające liście na zimę oraz lasy mieszane.. Najbardziej kojarzone z tajgą, północne lasy Eurazji rozciągają się na ogromnym odcinku lądu o długości ok. 9000 km, biegnącym ze wschodu na zachód, od Oceanu Spokojnego do Półwyspu Skandynawskiego.. Rozciągłość Polski z zachodu na wschód oraz z północy na południe to tylko kilkaset kilometrów, ale można już zaobserwować pewne zróżnicowanie klimatyczne, a w konsekwencji także zróżnicowanie składu gatunkowego lasów.Lasy liściaste rozciągają się na ogromnym obszarze na południe od strefy tajgi.. Dla nauczyciela: Lekcja realizuje poniższe punkty podstawy programowej: - wskazuje na mapie położenie lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej -wymienia roślinność i zwierzęta lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej -omawia niektóre przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania,Lasy strefy umiarkowanej..

Większość z nas omija jednak to miejsce z daleka w obawie, iż ...Las strefy umiarkowanej cechuje się strukturą warstwową (struktura warstwowa lasu).

Wiele gatunków wykorzystuje więc okres bezlistności i w ciągu wczesnych miesięcy wiosennych zakwita, wydaje owoce .W Ameryce Północnej wilgotne lasy strefy umiarkowanej zajmują obszary na zachodnim wybrzeżu, w zasięgu oddziaływania Prądu Alaskańskiego.Ciągną się one południkowym pasem nadpacyficznym od wyspy Kodiak po północną Kalifornię.Mrozy niemal nie występują - średnia temperatura stycznia na południowym wybrzeżu Alaski wynosi ok. 0-3 °C, a na wybrzeżu Kalifornii 8-9 °C.Strefa umiarkowana charakteryzuje średnia roczna temperatura od 0ºC od 10ºC.. Największe i najważniejsze obszary lasów liściastych strefy umiarkowanej ciągną się pasem w poprzek Ameryki Północnej, Europy i Azji, a także na najdalej wysuniętych skrawkach kontynentów półkuli południowejThe lasy umiarkowane są to bardzo zróżnicowane lasy, położone w strefach umiarkowanych planety Ziemi.. Prezentacja przygotowana przez ucznia Szkoly Podstawowej nr 3 w Krośnie.. Lasy liściaste w Polsce .. W lesie umiarkowanym występuje przewaga drzew liściastych i / lub iglastych.Las strefy umiarkowanej jest biomem, który podlega znacznym zmianom temperatury w ciągu roku i odpowiednim zmianom w cyklach wegetacyjnych.. Na obszarach jego występowania znajdują się liczne jeziora, rzeki i strumienie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt