Sprawozdanie z obserwacji dzieci 3 letnich w przedszkolu
Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania .Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6 letnich Celem ukierunkowanej działalności przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej , określane jako dojrzałość szkolna.. Przeprowadziliśmy diagnozę i obserwację gotowości szkolnej opracowaną przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, którym objęłyśmy 23 dzieci.Gromadzą dokumentację z poradni specjalistycznych, jeśli dziecko było objęte ich opieką.. Zakres.. Małgorzata Bucior Przedszkole Miejskie nr2 Zamość Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie trzylatków Niektóre dzieci miały trudności z rozstaniem się z rodzicami - czasami płakały.. W przedszkolu prowadzone są obserwacje: 1. kształtuje się .. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .Arkusz obserwacji cech rozwojowych dziecka 3-letniego.. 87 567 15 54 - sekretariat *Urszula Rutkowska - dyrektor e-mail: [email protected] *Beata Kamińska - intendent *Klaudia Buraczewska - pomoc administracyjna/referent e-mail: [email protected] Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich.. 3 - nie potrafi..

Nauczyciele obserwują dzieci w czasie całego pobytu w przedszkolu.

2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. Praca z tak małymi dziećmi .1.Chętnie przebywa w grupie i współdziała z dziećmi w zabawie.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.Plik opis obserwacji w II i III gr.docx na koncie użytkownika klaudynastawicka • folder Plany wyrównawcze itp • Data dodania: 25 lis 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik sprawozdanie z adaptacji.doc na koncie użytkownika joa.na • folder 3-latki • Data dodania: 26 lis 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.1 WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA; Art. 33 ust 1i 2 oraz Art. 35ust.1, Art. 40 ust..

Arkusz obserwacji zachowania uczniów klas 0.

3. arkusze diagnostyczne - ukazujące poziom rozwoju poznawczego, poziom umiejętności, zachowań w innych sferach rozwojowych 4. zabawy socjotechniczne - pozwalające nauczycielowi poznanie pozycji społecznej danego wychowanka.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Dzieci są w znacznym stopniu samodzielne.. Mogielnica.. Liczba dzieci: 23. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.nr 256, poz2572 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzania w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r nr 168 poz. 1324 ze zm. 5.Potrafi kulturalnie zachować się.. Z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej oraz końcowej swoich pociech rodzice zapoznawani są na zebraniach organizowanych w grupach.Rozwój dziecka 2,6 - 3-letniego W pracy z dziećmi w tym wieku należy przede wszystkim liczyć się z dużą wrażliwością ich układu nerwowego oraz ze słabą wrażliwością na infekcje.. Diagnozująca - w przypadku diagnozy wybranych umiejętności wychowanków w danym roku szkolnym.Jest to obserwacja dzieci, ich wiedzy, umiejętności i postaw, służąca obserwacji aktywności (zachowań) dzieci na zajęciach, spowodowanych określonymiZespół Placówek Oświatowych Morska Kraina w Kołobrzegu 1 Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę..

dla dzieci 4 - letnich.

4.Dba o wspólną własność, szanuje zabawki.. 1-potrafi.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. ), czynnościami samoobsługowymi ( Patryk B. Jakub W.. Zgodnie z wynikami wstępnej obserwacji stwierdzono, iż większość dzieci miała trudności z czynnościami samoobsługowymi.Przedszkole Samorządowe nr 67 w Krakowie.. Dzieci 4 letnie chętnie podejmują różne formy prac plastycznych, działania do postawionych przed nimi zadaniami, chętnie opowiadają o tym, co przeżyły .Rok szkolny 2013/2014 nauczycielka: mgr M. Curyło - Drabek Grupa liczy 25 dzieci (14 chłopców,11 dziewczynek).. Chętnie nawiązują kontakty z nauczycielkami i kolegami.. Podczas zajęć z całą grupą, zabaw, czynności samoobsługowych itp., gromadząc w ten sposób informacje o dziecku.Dzieci początkowo nieśmiałe i mające problemy w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz nauczycielem ( Kasia, Julia, Wiktor) poczyniły duże postępy i w chwili obecnej funkcjonują czynnie w grupie.. 3.Przestrzega umów i zasad obowiązujących w grupie, reaguje na umowne znaki, sygnały.. Powyższe narzędzia badawcze wykorzystano do diagnozy dzieci.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka)..

Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej przedszkolnej.

Grażyna Ficoń.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Niepewnie badały swoje otoczenie, obserwując z zainteresowaniem, co robią rówieśnicy.. 2 Rozwój umysłowy Dziecko: nazywa przedmioty z otoczenia i przedstawione na rysunku dostrzega różnice i podobieństwa na .. z dzieckiem) • Obserwacja dziecka dokonana w trzecim pomiarze ma służyć określeniu stanu rozwoju dziecka i jego dynamiki.Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. Organizacja działań zapewniających indywidualizację oddziaływań w stosunku do wszystkich wychowanków .Celem diagnozy dzieci 5-, 6-letnich jest zdobycie informacji w jakim zakresie są one przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz funkcjonowania w grupie rówieśniczej.. Diagnozę wiadomości i umiejętności dzieci przeprowadzono w październiku 2016 roku w oddziałach przedszkolnych 0A, 0B w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lublinie.Pedagogizacją rodziców podjęłam w celu ujednolicenia działań wychowawczych w domu i w przedszkolu, tematy zaś dotyczą ogólnych założeń Planu Pracy Przedszkola.. 2 - umiejętność .. Nie wszystkie posiadają umiejętność podporządkowania się ustalonym zasadom .Obserwacja w portalu Edux.pl .. Ligota KsiążęcaNa potrzeby grupy opracowano „Arkusz obserwacji dziecka 3-letniego „ i „Arkusz adaptacji dziecka w grupie".. 2.Otwarte w kontaktach z innymi.. Głównie jednak przeprowadzają obserwacje pedagogiczne.. Potrzebna jest zatem atmosfera pełna pogody i radości.. Najchętniej podchodziły do nauczyciela, a następnie bawiły się same lub tylko z wybranym kolegą lub .Zestawienie obserwacji końcowej - 3 - latki grupa I „Promyczki" II semestr rok 2010/2011 nauczycielka: Anna Jadzińska Grupa liczy 27 dzieci(15 chłopców,12 dziewczynek, w tym jedna dziewczynka 2,5 roku).. Na początku października 2012, włączyłyśmy więcej dodatkowych "zajęć" w ramach prac wspomagających rozwój dziecka z zakresu rozwijania percepcji wzrokowej, słuchowej, mowy i .W kwietniu zostanie przeprowadzona obserwacja i diagnoza końcowa, która da obraz efektów podjętych działań, a u pięcio, sześciolatków wskaże poziom przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.. obserwacje - prowadzone w różnych przejawach aktywności wychowanka podczas jego pobytu w przedszkolu.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. ).Plik obserwacja wstępna.doc na koncie użytkownika justyna1010 • folder Dokumenty • Data dodania: 4 paź 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Trudności: Grupa dzieci 3 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Diagnoza - analiza gotowości dzieci do nauki w szkole z uwzględnieniem umiejętności określonych w podstawie programowej.. Sprawne i skuteczne wspieranie rozwoju dziecka odpowiednio do potrzeb i możliwości, 4..Komentarze

Brak komentarzy.