Walka o granicę wschodnią klasa 7
Po przeczytaniu tematu (str. 222-227) należy wiedzieć: 1) Jakie były koncepcje granicy wschodniej?. Proszę zapoznać się z prezentacją oraz przepisać do zeszytu notatkę (czerwona czcionka).. Na sytuację Górnego Śląska miały wpływ trzy powstania śląskie I powstanie śląskie (16/17 VIII 1919 r.) niezadowolenie z powodu ogłoszenia decyzji o plebiscytach i masakra w Mysłowicach II powstanie śląskie (19/20 VIII 1920 r.) sprzeciw wobec sposobu przygotowania plebiscytu 20 marca 1921 odbył się zapowiadany plebiscyt na .WALKA O GRANICĘ WSCHODNIĄ PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ 1. dom) Temat 4.. Dzień dobry.. Kształtowanie się granic w latch 1918-1919.. Bardzo różniły się między sobą.WALKI O GRANICĘ WSCHODNIĄ Spór o kształt Rzeczypospolitej • Brak wspólnego programu stronnictw politycznych, dotyczącego granic • niepodległego państwa Roman Dmowski stojący na czele ND (Narodowej Demokracji) ogłosił koncepcję inkorporacji, która polegała na : Polonizacji osób o innej narodowości, w celu utworzenia państwa jednego narodu.Walka o granice II Rzeczpospolitej Polskiej 1918-1923.. - Walka o granice państwa polskiego w latach 1920-1921. .. Wymień bitwy stoczone przez wojska polskie z siłami ukraińskimi w Galicji Wschodniej.. a. koncepcja inkorporacyjna - autorstwa Romana Dmowskiego - do Polski miały wejść obszary zamieszkałe w większości przez ludność polską - mniejszości narodowe miały zostać spolonizowane..

Temat: Walka o granicę wschodnią.

Rządy parlamentarne; Rządy parlamentarne - notatka; Temat 5.. Cud nad Bugiem?Temat 2.. Wykształciły się dwie koncepcje granic Polski.. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko ukraińskie o Lwów.. Rozpoczynamy nowy rozdział, tym razem o historii II Rzeczypospolitej, państwa z którym polskie społeczeństwo wiązało wielkie nadzieje.. 1918 - 1922 &]\QQLNLNV]WDâWXM FHSROVNLHJUDQLFH SR,ZRMQLHSZLDWRZHM .. w Galicji Wschodniej walki z wojskami =DFKRGQLRXNUDL VNLHM Republiki Ludowej.Test Walki o granicę wschodnią, podrozdział podręcznika Poznać przeszłość.. Koncepcje dotyczące kształtu granicy paostwa polskiego koncepcja federacyjna Józefa Piłsudskiego: o granica wschodnia - zakładała utworzenie przy pomocy Polski systemu paostw narodowych: Litwy, Białorusi i Ukrainy, stanowiących przedmurze przeciw Rosji.. Górny Śląsk.. 123 lata zaborów, okresie w którym przyszło zmagać się z rusyfikacją i germanizacją, podzieliło polskie społeczeństwo na trzy części, które teraz należało scalić i zjednoczyć.. Dowiedzieliście się wówczas, jaki wkład w to dzieło mieli sami Polacy, a na ile otrzymaliśmy wsparcie od przedstawicieli innych narodów.Scenariusz lekcji „Walki o granicę wschodnią" - karta pracy, plik: scenariusz-lekcji-walki-o-granice-wschodnia-karta-pracy.doc (application/msword) Zrozumieć przeszłość ZR12 Walka o kształt granicy zachodniej..

Walki o wschodnią granicę Rzeczypospolitej.

Na poprzedniej lekcji omawialiśmy powrót Rzeczpospolitej na mapę Europy.. Walki o wschodnią granicę Rzeczypospolitej.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Klasa 7 Data 27.05.2020 r. Przedmiot Historia Nauczyciel Monika Kapral Kontakt [email protected] Temat: Walka o granicę wschodnią Przeczytaj proszę ze zrozumieniem temat z podręcznika, następnie wykonaj ćwiczenia, które możesz przesłać do sprawdzenia.Klasa: 7 szkoły podstawowej.. .Temat: Walka o granice II Rzeczypospolitej.. Kształtowanie się granicy wschodniej Polski.. 1 listopada 1918 r. - początek konfliktu polsko-ukraińskiego o Lwów i Galicję Wschodnią 7 maja 1920 r. - ofensywa polsko-ukraińska doprowadziła do wyparcia bolszewików z Kijowa .. 18 marca 1921 r. - podpisanie traktatu ryskiego kończącego wojnę o granicę wschodnią .Walka o granice II Rzeczypospolitej RxWlb6sghxbcF 1 11.11.1918 symboliczne odzyskanie przez Polskę niepodległości , 1919 początek wojny polsko-bolszewickiej , 1920 plebiscyty na Warmii i Mazurach , 15.8.1920 bitwa warszawska , 20.3.1921 plebiscyt na Górnym Śląsku , 1921 pokój w Rydze , 1923 ostateczne zatwierdzenie granic PolskiWalki o granice wschodnie II Rzeczpospolitej Polskiej Po III rozbiorze Polska na długie lata zniknęła z mapy świata..

Bitwa o Lwów, ... klasa: 7 szkoły podstawowej.

Wiek XX dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej - koniec I wojny światowej w 1918 r. przyniósł odbudowę państwa polskiego, którego istnienie przerwał III rozbiór Polski w 1795 r. Formowanie terytorium państwa polskiego rozpoczęte pod koniec 1918 r. trwało do 1922 r. i w takim kształcie przetrwało do wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 r.Walki o granice z sąsiadami.. Walka o zachodnią i południową granicę; Walka o granicę zachodnią i południową - notatka.. Wczoraj i dziś 7.. Na terenie Galicji, Księstwa Cieszyńskiego, Króles­twa Polskiego, a także i zaboru pruskiego powstawały lokalne ośrodki władzy (Cieszyn, Kraków, Lwów, Lublin, Poznań), nie mówiąc już o funkcjonującej Radzie Regencyjnej (powołanej przez austro-niemieckich okupantów) oraz emigracyjnym Komitecie .Antoni Czubiński, Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918-1921, Wyd.. W listopadzie 1918r.. Wczoraj i dziś 7 (Podręcznik)WALKA O GRANICE-NA WSCHODZIE, NA ZACHODZIE I NA POŁUDNIU O kształcie granic Drugiej Rzeczypospolitej zdecydować mieli, tocząc walki zbrojne, sami Polacy i państwa zwycięskiej Ententy na konferencji pokojowej w Paryżu.. Najbardziej dramatyczne walki toczyły się o Lwów, który, choć zamieszkany w .Temat: Wielka Emigracja - ćwiczenia Temat: Totalitaryzmy w Europie - utrwalenie wiadomości Temat: Walka o wschodnią granicę Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej Temat: Gospodarka II Rzeczypospolitej Temat: Rządy parlamentarne Temat: Zamach majowy i rządy sanacji Temat: Społeczeństwo i osiągnięcia II Rzeczpospolitej Temat: II Rzeczpospolita na arenie .E-lekcje z historii, SP2 Sztum, klasa 7, Walka o granicę Wschodnią..

85% II Wojna Światowatest > Walki o granicę wschodnią.

.82% Walka o granice i kształt ustrojowy państwa polskiego; 82% II wojna światowa - Okres niemieckich sukcesów; 87% Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl.. Strona 224.. Piotr Podlewski .. klasa 4, Maria Skłodowska - Curie polska noblistka.. Koncepcja inkorporacyjna.. 83% Kształtowanie się wschodniej i zachodniej granicy państwa po I W.Ś.. Dopiero po I wojnie światowej w 1919podpisując traktat pokojowy zwany traktem wersalskim, postanowiono, że Niemcy mają zwrócić Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie.81% Walka o kształt państwa polskiego, w latach 1918 - 1923; 81% Odzyskanie niepodległości przez Polskię.. Praca z mapą .. Wymień bitwy stoczone przez wojska polskie z siłami ukraińskimi w Galicji Wschodniej.. Koncepcje odbudowy terytorialnej Polski.. b. założenia: - wcielenie do Polski ziem z przeważającą liczbą ludności polskiej - polonizacja mniejszości narodowych.. Dziś kolejne spotkanie on-line.. Informacje.. 1 lipca Sejm uchwalił powołanie Rady Obrony Państwa w składzie: naczelnik państwa jako przewodniczący, 10 posłów, premier, 3 ministrów i 3 wyższych wojskowych.. Temat: Walka o granicę wschodnią.. Henryk Mierzwiński, Wojna polsko-sowiecka 1919-1920, Biała Podlaska 1991.. Walka o polskie granice - karta zadań do mapy konturowej (zad.. a. koncepcja Romana Dmowskiego.. Witajcie na kolejnej lekcji historii.. Linki zewnętrzne.. Instytut Śląski, Opole 1993.. Koncepcje polskiej granicy wschodniej po I wojnie światowej: Istniały dwie koncepcje kształtu polskiej granicy wschodniej.. Bitwa o Lwów, Obrona Lwowa- polsko-ukraiński konflikt zbrojny o Lwów, trwający od 1 listopada 1918 r. do 22 maja 1919 r.Walka o granicę wschodnią Polski .. Koncepcja federacyjna.WALKI O GRANICĘ WSCHODNIĄ - NOTATKA _____ 1. .. Historia RP NP Lekcja 3 Walka o Polskę .klasa 7‎ > ‎ Lekcja nr 13..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt