Teoria interpretacji dziedzictwa tildena
O t. ym wydarzeniu ludzie będą mówić - warsztat z planowania wydarzenia EDD Jaki zabytek/jakie dziedzictwo - dlaczego warto o nim mówić?. Dlatego tyldy.. Poprzez to spotkanie pragniemy zainicjować dyskusję nad współczesnym pojęciem interpretacji i jego rolą w ochronie dziedzictwa.Przenośne Centrum Interpretacji Dziedzictwa to pakiet materiałów edukacyjnych na temat dziedzictwa kulturowego.. Był to rok 1957.„Interpretacja dziedzictwa" Freemana Tildena - premiera książki Wyzwania bywają różne: jak ożywić prehistoryczne ruiny, jak wyjaśnić proces geologiczny, który przyczynił się do powstania danej formacji skał, jak poruszyć serca i umysły osób odwiedzających pola dawnych bitew, zabytki i miejsca pamięci, jak przekazać dzieciom wiedzę o cudach natury?W czasopiśmie "Turystyka Kulturowa" ukazała się recenzja pierwszego polskiego przekładu książki pt. "Interpretacja dziedzictwa" autorstwa Freemana Tildena, wydanego przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.. Jaki zabytek/jakie dziedzictwo - co może ono „splatać"?„Dziedzictwo: interpretacja w działaniu" to tytuł ogólnopolskiej konferencji muzealników i osób zaangażowanych w propagowanie kultury oraz dóbr natury, która odbyła się w ubiegły piątek 27 września w.. W Polsce metoda Tildena jest adaptowana przez różne instytucje, my zaprojektowaliśmy materiały, które pozwolą wykorzystać ją w środowisku szkoły..

1 Freeman Tilden, Interpretacja dziedzictwa, tłum.

Agnieszka Wilga (Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2019).Głównym powodem organizacji konferencji jest opracowanie i wydanie polskiego tłumaczenia całości klasycznego dzieła Freemana Tildena "Interpretacja dziedzictwa" (1957).. W dodatku przy całym swym precyzyjnym ustrukturowaniu jest to rzecz poparta wieloletnim doświadczeniem autora, bardzo osobista, ba, miejscami jej ton jest omalże familiarny.Zasady interpretacji dziedzictwa ukute przez Tildena mają być tu pomocą - aspekt edukacyjny myśli Amerykanina jest nie do przecenienia dla wszelkich praktyk animacyjnych.. Samo podanie informacji nie jest interpretacją.. Odnaleźć tu można narrację o dziejach wyspy katedralnej, grodzie z X wieku, pierwszej siedzibie dynastii Piastów, ale także, a może przede wszystkim zmaganiu człowieka z losem, siłami natury i dążeniu do lepszego życia.11.30 - 11.50 Wprowadzenie do Teorii Interpretacji Dziedzictwa Tildena.. PCID umożliwia uczniom i nauczycielom twórczą .Za jednego z ojców interpretacji uznaje się Freemana Tildena, który w 1957 roku opublikował książkę „Interpreting Our Heritage" (polskie wydanie „Interpretacja dziedzictwa", 2019).. Interpretacja dziedzictwa (to, co prezentowane, opisywane, opowiadane) powinna odnosić się do tego, co już znane odbiorcom, np. do osobistych doświadczeń zwiedzającego..

Jego idea nawiązuje do teorii interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena.

Choć te narodziły się w środowisku osób .Przenośne Centrum Interpretacji Dziedzictwa to pakiet materiałów edukacyjnych na temat dziedzictwa kulturowego.. Jego idea nawiązuje do teorii interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena.. W Polsce.Wprowadzenie do teorii Interpretacji Dziedzictwa Freemana Tildena.. Wskazówki umożliwiające rozpoznawanie i utożsamianie się z procesem historycznym, zwłaszcza dzięki położeniu akcentu na roli odbiorcy, wcale nieźle poradziły .W końcu września 2019 roku ukazał się polski przekład klasycznego dzieła Freemana Tildena na temat interpretacji pt. "Interpretacja dziedzictwa".. Ponieważ, owszem, Tildena wyraźnie motywuje troska o dziedzictwo, ale chyba nawet bardziej o drugiego, doświadczającego tego dziedzictwa człowieka.. Poprzez aktywny udział i nawiązanie relacji między człowiekiem, a obiektem, dziedzictwo kulturowe staje się bliższe i nabiera znaczenia.Główną okolicznością organizacji konferencji jest opracowanie i wydanie polskiego tłumaczenia całości klasycznego dzieła Freemana Tildena „Interpretacja dziedzictwa" (1957).. Znajdą tu Państwo podpowiedzi, jak opowiadać o dziedzic-twie w sposób atrakcyjny i ciekawy, a także jak przekuć najoryginalniejsze nawetCelem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak w świetle dotychczasowych oraz proponowanych działań rewitalizacyjnych dotyczących zespołu w Lubiążu i koncepcji jego aktywizacji turystycznej może być wykorzystana teoria interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena, w tym sześć zasad skutecznej interpretacji w relacjach między .11.30 - 11.50 Wprowadzenie do Teorii Interpretacji Dziedzictwa Tildena praca z przeszłością w oparciu o teorię interpretacji dziedzictwa Tildena; definicja dziedzictwa; 11.50 - 12.45 Analiza projektów wybranie i przedstawienie projektów, które spełniają założenia teorii Tildena; wspólne stworzenie katalogu inspiracjiZasady Tildena nie są jednak zamkniętym zestawienie, ale zbiorem ogólnych wskazówek..

W numerze znaleźć można refleksje na temat praktyki i teorii interpretacji dziedzictwa w obszarze turystyki kulturowej.

Poniżej przytaczamy fragmenty początku i podsumowania recenzji, natomiast pełny tekst można przeczytać na łamach czasopisma.O dziele Freemana Tildena "Interpretacja dziedzictwa" opowiadają: Alicja Fischer (Ojcowski Park Narodowy) Adam Hajduga (Urząd Marszałkowski Województwa Śląsk.Poniżej znajduje się luźne streszczenie (a raczej interpretacja) sześciu zasad Tildena: 1.. Legendarna książka oddana została polskiemu czytelnikowi ponad 60 lat po tym jak ukazała się drukiem w Stanach Zjednoczonych.. XX wieku, w Polsce nadal nie jest powszechnie znana i stosowana.. „Interpretacja będzie jałowa, jeśli nie połączy tego, co prezentuje lub opisuje, z osobowością i doświadczeniem odbiorcy.. W opinii twórców idei Bramy Poznania jest ona najlepszym narzędziem umożliwiającym doświadczenie,Konferencja DZIEDZICTWO: interpretacja w działaniu, organizowana przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, to spotkanie osób aktywnych w różnych obszarach nauki i praktyki, interesujących się szeroko rozumianą interpretacją dziedzictwa.. Poprzez to spotkanie organizatorzy pragną zainicjować dyskusję nad współczesnym pojęciem interpretacji i jego rolą w ochronie dziedzictwa.Według Freemana Tildena, pioniera w dziedzinie interpretacji dziedzictwa głównym jej celem nie jest kształcenie, ale przede wszystkim prowokowanie..

praca z przeszłością w oparciu o teorię interpretacji dziedzictwa Tildena; definicja dziedzictwa; 11.50 - 12.45 Analiza projektów.

Tilden opisał w niej główne założenia, cele oraz szanse, jakie daje interpretacji w ochronie dziedzictwa.dziedzictwo, poprzez jego interpretację (teoria Freemana Tildena), skończywszy na badaniu grupy odbiorców, definiowaniu jej i konstruowaniu wydarzenia zgod-nie z jej potrzebami.. Poprzez to spotkanie pragniemy zainicjować dyskusję nad współczesnym pojęciem interpretacji i jego rolą w ochronie dziedzictwa.O interpretacji dziedzictwa Teoria interpretacji dziedzictwa, opracowana przez Freemana Tildena już w latach 50. Konferencja, skupiając się na dokonaniach w zakresie odkrywania i oswajania nieznanego dziedzictwa oraz pojmowania .Możliwości turystycznego wykorzystania nekropolii wojennych w Polsce - uwagi w świetle zasad interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena Autor: Andrzej Trojanowski Artykuł przedstawia wybrane kwestie opieki nad cmentarzami wojennymi w Polsce (jako części dziedzictwa kulturowego) i ich turystycznego potencjału.ny zbiór lekturowych abrewiacji i aproksymacji do Interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena, również niewolnej od pewnych myślowych skrótów i przybliżeń..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt