Sprawozdanie wychowawcy klasy 2017
Poznanie praw i obowiązków ucznia.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018 (Jest to sprawozdanie z pracy za jeden okres do odczytania na konferencji) Klasa.. Wychowawca - XY 3.. Promowanych.. 2017 r. Dzień Seniora Konkurs recytatorski „O Złoty Liść Dębinki" kl.1-6PLAN PRACY/SPRAWOZDANIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 IM.ADAMA PRÓCHNIKA W WARSZAWIE- KLASY 1-3 ROK SZKOLNY: 2019/2020 I.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Akademie, uroczysto-ści Wychowaw ca, Święto Patrona , Święto KEN, akademia 3.Zespół klasowy Wybór samorządu klasowego Pomoc koleżeńska Studniówka klas III Imprezy klasowe i wycieczki Wychowawca, klasa IX - VI l. wych.. Plan pracy Zespołu Wychowawców został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. bezpieczeństwa 2017-18 SPRAWOZDANIE z WYPADKOWOŚCI UCZNIÓW i PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im _____ 2016/2017 .. Klasa niekiedy rozbrykana, ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (IV-VIII SP + III G) INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Pedagog wspomagający - YZ 4.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .1 Plan pracy wychowawcy klasowego dla klasy w roku szkolnym 2017/2018 CELE ZADANA FORMY REALZACJ Rozwijanie samorządowej działalności uczniów..

6/19/2017 10:38:00 AM Company: ZSE Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy ...Sprawozdanie wychowawcy klasy.

Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. To nowy rodzaj działań, jednakże, one naprawdę pochłaniają wiele czasu i są niezbędne.. Zapisanych.. Wychowawca.. Wdrażanie do obowiązków szkolnych.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Promowani Promowani z wyróżnieniem Ukończyli szkołę Nie ukończyli szkoły Którym wyznaczono egzamin klasyfikacyjny Którym wyznaczono egzamin poprawkowy .Title: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: user Created Date: 6/15/2010 11:02:00 AM Other titlesWpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych .Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2016 - 31.08.2017 Joanna Konopka..

Krótka charakterystyka klasy: Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.

Raport ewaluacja programu wychowawczego szkoły 2016/2017 .Osiągnięcia uczniów w I półroczu roku szkolnego 2017/2018: Wycieczki, uroczystości, imprezy klasowe: Przedsięwzięcia podjęte w klasie na rzecz realizacji programu wychowawczego-profilaktycznego:SPRAWOZDANIE semestr I Rok szkolny 2017/2018 1.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Opracowanie rocznego planu pracy.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Klasyfikowanych.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Przez cały okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy łączonej IV-VI dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym .Plik: sprawozdanie z pracy zdalnej Działania podjęte w celu organizacji pracy zdalnej.. KrempachyW całości zadań i działań wychowawcy klasy można wyodrębnić dwie kategorie subfunkcji.Sprawozdanie półroczne wychowawcy klas 0 - I. sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AMdane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki .Opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń od substancji psychoaktywnych, przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz w oparciu o wyniki .Sprawozdanie nauczyciela z realizacji podstawy programowej plik do pobrania 31.5 KB; Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych plik do pobrania 71 KB; Sprawozdanie wychowawcy klasy o wynikach klasyfikacji plik do pobrania 63.5 KB; Sprawozdanie wychowawcy z realizacji planu wychowawczego klasySPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY I SEMESTR 2017/2018 r ..

Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!Sprawozdanie wychowawcy IIIg - dokument [*.docx] Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 im.

Niesklasyfikowanych (imię i nazwisko, przyczyna): Niepromowanych (imię i nazwisko, przyczyna): ZwolnionychSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .15.09.2017 r. Akcja „ichy Przyjaciel" Wybór do samorządu uczniowskiego 4-6 Dzień chłopaka 28.09.2017 r. Renata Ossowska Barbara Skoczylas Agnieszka Semik Małgorzata Sibilak Wychowawcy Samorząd Uczniowski październik Pasowanie pierwszoklasistów 13.10.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Stefana Batorego 80-251 Gdańsk - Wrzeszcz ul. St.Batorego 26, tel.. Zajęcia wDziałania wychowawcze i profilaktyczne w klasach IV - VI 1.Przedział 6,0 - 5,0 4,99 - 4,75 4,75 - 4,0 3,99 - 3,0 2,99 - 0,0 Ilość uczniów UCZNIOWIE ZE ŚREDNIĄ OCEN ..

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.Sprawozdanie wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2018 2019 szkoła podstawowa.

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. 058 341 -23 - 63, fax 058 341 - 03- 78 e-mail: [email protected] SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY.SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW .. św. Jadwigi Królowej Polski.. Działania całoroczne: Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. SPRAWOZDANIE z działań dot.. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?Wychowawcy: klasy VIII (karty klasyfikacyjne) klasy VII (karty klasyfikacyjne) klasy VI (karty klasyfikacyjne) .. SP w Popowicach, 27 kwietnia 2017 r. W czwartek (27 kwietnia) odbyło się w naszej szkole spotkanie Pani Dyrektor oraz nauczycieli z rodzicami uczniów.. Wybór samorządu klasowego.. Na spotkaniu zostały poruszone i omówione następujące sprawy:Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy IV-VI za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie Utworzono dnia 12.01.2017, 10:54 Menu boczneWychowawca Klasa Wychowawca Klasa Szkoła Wychowawca IX, X, XI, XII, IV, V, VI l. wych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt