Polskoniemiecka fundacja na rzecz nauki
Informacja przekazana za naszym pośrednictwem to gwarancja dotarcia do tysięcy odbiorców.. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy w obu krajach.Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec.. Ponadto dofinansowywane są wydarzenia, projekty dydaktyczne, publikacje, programy stypendialne i sieci akademickie.Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki rozpoczyna działalność (19.11.2008) Celem jest bliska współpraca studentów i naukowców z obu krajów Fundacja wspiera przede wszystkim przedsięwzięcia w zakresie nauk humanistycznych, kultury, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec.. Tym tematem chce zainteresować szersze kręgi zainteresowanych nauką odbiorców.. Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec..

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki.

Główna lokalizacja fundacji mieści się we Frankfurcie.. Zapisz się .. Na ten cel ministerstwa nauki obu krajów przeznaczą środki w wysokości 300 tys. euro .Dodane przez: Patrycja Starosta 17 Paź 2018. ostatnia modyfikacja: 8 Sie 2019„lekcje polskiego to zbyt wielkie obciążenie dla dzieci" i Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki.. Jako fundusz założycielski otrzymała kwotę 95 mln zł, z części likwidowanego wówczas Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki.Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus" (Nagroda Copernicus) jest przyznawana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej.Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz nauki (PNFN) wspiera od końca 2008 roku przede wszystkim projekty w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa oraz prawoznawstwa, nauk społecznych i ekonomicznych..

Filtruj ... nasz newsletter to błyskawiczny przegląd działań UE na rzecz młodzieży i pracowników młodzieżowych.

Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.Twój adres e-mail *.. (022) 845 95 00 faks (022) 845 95 05. e-mail: [email protected] strona www: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki.Jest największym w Polsce pozabudżetowym .Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki od początku swej działalności wsparła ponad 80 polsko-niemieckich projektów naukowych środkami finansowymi opiewającymi na ponad 3 miliony euro.. Frankfurt, Polska Logenstr.. Strona 1 z 2.. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki przyznała od początku podjęcia działalności dotacje 347 polsko-niemieckim projektom naukowym na łączną kwotę 9.980.785 euro.. 2 czerwca 2008 r., w warszawskich Łazienkach Królewskich, w Pałacu na Wodzie odbyła się uroczystość podpisania Umowy międzyrządowej o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki..

: +49-(0)335-6640593 ... nasz newsletter to błyskawiczny przegląd działań UE na rzecz młodzieży i pracowników młodzieżowych.

Poinformuj nas.. .Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabory wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 1 czerwca 2018 r. oraz konkursu głównego (nabór wniosków do 16 kwietnia 2018 r.), W obu przypadkach Pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków na miesiąc przed terminem PNFN.Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) - niezależna i samofinansująca się polska instytucja pozarządowa typu non-profit z siedzibą w Warszawie.Została założona w lutym 1991 r. i od tamtego czasu realizuje misję wspierania nauki w Polsce.. Projekty powinny być przygotowane i zrealizowane wspólnie przez studentów i naukowców z Polski i Niemiec.Statut Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki wciąż niekorzystny dla Polaków Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki oficjalnie rozpoczęła swoją działalność, mimo że strona polska ma duże zastrzeżenia do jej zapisów statutowych.. Konkurs główny.. Celem Fundacji jest promocja nauki i porozumienia pomiędzy narodami poprzez wspieranie polsko-niemieckiej współpracy między studentami .Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłasza konkurs specjalny pod hasłem „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich".. Zapisz się ..

Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy, w szczególności w zakresie współpracy ...Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki.

kwestii finansowych w projektach 7.PR "Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions"projekty, których finansowanie jednoznacznie leży w gestii innych instytucji, w tym np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość", Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.Konkurs na prace z dziedziny nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych ogłosiła Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN).. adres: ul. Grażyny 11 02-548 Warszawa.. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursu.. Konkurs dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na 2010 rok Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Nowa wersja przewodnika dot.. Poinformuj nas.. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.Prezes zarządu: prof. Maciej Żylicz.. .Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) - organizacja powołana w celu wspierania przedsięwzięć z zakresu nauk humanistycznych, kultury, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych, służących pogłębianiu współpracy między obu krajami, rozpoczyna swą działalność.Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec.. Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki.. Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych realizowane wspólnie przez naukowców .Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung) mieści się we Frankfurcie nad Odrą.Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec.Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabory wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 2 grudnia 2019 r.) oraz konkursu głównego (nabór wniosków do 31 października 2019 r.) We wszystkich konkursach Pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków na miesiąc przed terminem PNFN.Pozostałe.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w celach marketingowych, w tym informowania mnie o jej działalności statutowej, ofercie programowej, aktualnościach, wydarzeniach i konkursach, zgodnie z Polityką prywatności, z którą się zapoznałem/-łam..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt