Za panowania piastów i jagiellonów notatki

za panowania piastów i jagiellonów notatki.pdf

Władysław I Łokietek 1320-1333r.. Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów 40 Terms.. Dzieła ponownego zjednoczenia kraju dokonał Władysław .Panowanie ostatnich Jagiellonów 1.. Przemysł II 1295-1296r.. Jadwiga Andegaweńska 1384-1399r.Panowanie Kazimierza Jagiellończyka (1447-1492), Rok po śmierci króla Władysława III zjazd w Sieradzu zwrócił się do Kazimierza Jagiellończyka o przyjęcie polskiej korony.. Za jej protoplastę uchodzi legendarny Piast, syn Chościska, rataj spod Gniezna.Według legendy syn Piasta - Siemowit został pierwszym księciem Polan.Kolejnymi byli Lestek i Siemomysł.Pierwszym władcą z dynastii Piastów, którego historyczność nie jest kwestionowana, był Mieszko I.Założycielem państwa polskiego jest Mieszko I wywodzący się z dynastii Piastów.. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO NA TRONIE POLSKIM r. zjazd w Wyszehradzie umowa sukcesyjna K. Wielkiego.. Kazimierz III Wielki 1333r.-1370r.. Features .Obszar państwa Polan: Wielkopolska.. Władysław Jagiełło 4. chemiczne podstawy życia 79 Terms.. Nazwa dynastii pochodzi od imienia Jagiełło (Jogaila), które nosił założyciel dynastii, Władysław II Jagiełło, wielki .Piastowie - pierwsza historyczna polska dynastia panująca.. a. pierwszym historycznym władcą z dynastii Piastów był Mieszko I. b. dynastia Piastów wygasła po śmierci Kazimierza Wielkiego (1370 r.) 2..

Za panowania Piastów i Jagiellonów 101 Terms.

Panowanie Bolesława Chrobrego.. Rada królewska - składała się z wysokich urzędników dworskich (m.in. kanclerz, marszałek), ziemskich (m.in. wojewodowie) i biskupów; z czasem przekształciła się w senat.1506-1548 panowanie Zygmunta Starego 1507-1508 II wojna z Moskwą 1512-1537 III wojna z Moskwą 1515- układ dynstayczny z Habsburgami ( WIedeń) 1519-1521 ostatnia wojna z zakonem 1525 traktat krakowski (hołd pruski) 1529 inkorporacja Mazowsza 1530 Vivente Rege ( ZA elekcja) 1532 konstytucja antychłopska ( opuszczanie wsi)Za panowania Piastów i Jagiellonów: Tagi: testy: Dostęp dla zalogowanych.. 966-1025 paŃstwo polskie za pierwszych piastÓw; 2.. Wszystkie je znajdziesz w poniższym zestawie fiszek.. W zamian za to przekazał Krzyżakom Żmudź.. Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania 1.. Kazimierz Wielki 2.. Wacław II 1300-1305r.. 990 - Mieszko zdobywa Śląsk i Małopolskę.. UNIA POLSKI Z LITWĄ.. Wojny na wschodzie Wielkie Księstwo Moskiewskie za panowania Iwana III Srogiego w 1492 r. atakuje litewską Wiaźmę i tereny nad Oką 1500 r. Księstwo wchodzi w graniceJAGIELLONOWIE - NOTATKI Z LEKCJI 1 ..

1507 - 1522 - działania wojenne za panowania Zygmunta I Starego,II.

Sprawdź już teraz!1 JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI 1.. 966- Chrzest Polski z rąk Czechów, by nie być zależnym od Niemiec, początek organizacji kościelnej w Polsce.. Sukcesy odnosił dzięki licznej i silnej drużynie, która była podstawową siłą zbrojną państwa.. Panowanie Kazimierza Wielkiego.. a. utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie - 1000 r. b. na okres panowania Bolesława Chrobrego przypadają wieloletnie wojny z Niemcami i Rusią .Krzyżaków w wojnie z chanem tatarskim (chciał rozszerzyd swoje panowanie o dalsze ziemie Złotej Ordy).. a. objęcie tronu polskiego w 1333 r. b. reformy wewnętrzne - unifikacja prawa - statuty - rozbudowa systemu obronnego państwa - założenie Akademii Krakowskiej - 1364 r. - reforma monetarna - rozbudowa administracji państwowej.. 1339 r. - zjazd w Wyszehradzie - umowa sukcesyjna K. Wielkiego.. 1569 rzeczpospolita obojga narodÓw; 6. xvii wiek rzeczpospolita obojga narodÓw; 7.. DYNASTA ANTYGAWENÓW Ludwik Węgierski 1370-1382r.. 972- Bitwa pod Cedynią, Mieszko I wygrywa z margrabią Hodonem, Polska zdobywa Pomorze Zachodnie.. Jednak nie udaje się Polakom odzyskać Śląska z rąk Czech Daty - DYNASTIA PIASTÓW - dla bardziej dociekliwych 960 - 992 - panowanie Mieszka I z dynastii Piastów, pierwszego historycznego władcy Polski, syna Siemomysława i nieznanego imienia matkiJagiellonowie lit. Jogailaičiai - gałąź dynastii Giedyminowiczów, wywodząca się od Władysława II Jagiełły, wielkiego księcia litewskiego i króla Polski.Jej przedstawiciele panowali w Polsce w latach 1386-1572, na Litwie w latach 1377-1401 i 1440-1572, w Czechach w latach 1471-1526 oraz na Węgrzech w latach 1440-1444 i 1490-1526.Jagiellonowie - dynastia królewska wywodząca się od wielkich książąt litewskich, gałąź Giedyminowiczów..

W czasie jego panowania faktyczne rządy w Polsce sprawował kardynał Zbigniew Oleśnicki.

Kazimierz Jagiellończyk 0-4 Każde właściwe uzupełnienie tablicy- Panowanie Władysława Jagiełły (1386-1434): atak księcia Witolda na Wilno - klęska Witolda w walce z Tatarami i ugoda z Polską - powstanie na Żmudzi przeciwko Krzyżakom poparte przez Litwę i Koronę - wojna Polski i Litwy z Krzyżakami (1409-1411): bitwa pod Grunwaldem (15 lipca 1410), zwycięstwo Polski i Litwy - nieudane .Król Polski od 1434 r., król węgierski od 1440 r., syn Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej.. Po bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta rządy w Polsce mieli objąć Andegawenowie (Węgry) rządy Ludwika Andegaweńskiego (Węgierskiego) przywilej w Koszycach - zmniejszenie podatku z 12 do 2 groszy z łana kmiecego - zwrot kosztów .Start studying Za panowania Piastów i Jagiellonów.. liczba pobrań: 3463. zaktualizowany: 15 lipca 2015.. W 1503 r. zawarto rozejm, na mocy którego Moskwa zyskała ziemie: siewierską, czernichowską i częśd smoleoskiej.. Bolesław II Szczodry (Śmiały) 1076-1079r.. Jadwiga Andegaweńska 3. c. polityka zagraniczna - zawarcie pokoju z Krzyżakami w .Za panowania Piastów i Jagiellonów KARTA ODPOWIEDZI - grupa B Nr zad.. Za panowania Piastów i Jagiellonów , Ojczysty Panteon i ojczyste spory , Poznać przeszłość , Historia i społeczeństwo , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl2..

d) W 1401 r.1500 - 1503 - za panowania Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellooczyka Moskwa wkroczyła na ziemie litewskie.

Węgry, już wówczas poważnie zagrożone przez ekspansję turecką, liczyły, że powiązane z rodem Jagiellonów będą dla nich ochroną.Informacje ogólne Pierwsza dynastia panująca w Polsce, rodzimego pochodzenia, jej pierwszym władcą na polskim tronie był Mieszko I, zaś ostatnim Piastem na naszym tronie zasiadał Kazimierz Wielki (Panujący w latach 1333 - 1370) Linia Piastów wygasła na Mazowszu w 1526 r., a na Śląsku w 1625 r. Pierwszy polski kronikarz, Gall Anonim, wymienia protoplastę rodu - Piasta jako .Historia- za panowania Piastów i Jagiellonów 40 Terms.. Dynastia Piastów.. 1102-1138 polska bolesŁawa krzywoustego; 3.. 1772-1795 rozbiory polski Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.Za panowania Władysława Jagiełły zarysował się kolejny kierunek ekspansji, odtąd obecny w polityce Jagiellonów - Czechy i Węgry.. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO NA TRONIE POLSKIM 1.. Piastowie rządzili państwem polskim w latach 960-1370. w tym okresie państwo polskie najpierw przeżywało swój rozkwit i rozwój terytorialny, by po śmierci Bolesława popaść w kryzys i trwające ponad dwieście lat rozbicie terytorialne.. Ten jednak nie spieszył się z przyjazdem do Krakowa (mimo szantażów ze strony oligarchii), pragnąc koronować się na najdogodniejszych dla siebie warunkach, pozwalających mu na sprawowanie rzeczywistych .Daty panowania Piastów - pierwszej dynastii panującej w Polsce.. Mimo pomocy wojsk krzyżackich Witold przegrał z Tatarami bitwę nad rzekę Worsklą (1399 r.) - wyprawa zakooczyła się klęską.. Rządy Bolesława Chrobrego : 992-1025Podaj mi 3 wydarzenia które wydarzyły się za czasów panowania Bolesława Chrobrego 2011-05-08 21:07:41; Wymień w punktach najważniejsze wydarzenia i reformy w Rzeczpospolitej w okresie panowania Stefana Batory.. UNIA POLSKI Z LITWĄ.. 2011-10-21 17:07:57; Najważniejsze wydarzenia w okresie panowania Piastów i Jagiellonów 2011-09-07 09:40:08Luksemburskiemu 20 tys. kop groszy praskich za zrzeczenie się pretensji do tronu polskiego.. 1386-1466 polska i litwa za pierwszych jagiellonÓw; 5.. 1320-1370 polska pod wŁadaniem ostatnich piastÓw; 4.. Podbijał okoliczne plemiona słowiańskie i walczył z sąsiednimi państwami - Niemcami, Czechami i Rusią.. Pierwszy władca: Mieszko I.. To na jej czele książę wyruszał na wojnę.1..Komentarze

Brak komentarzy.