Zasady cytowania cudzych tekstów notatka
Znaczenie podstawowych terminów Styl APA - zestaw reguł dotyczących cytowania, tworzenia bibliografii oraz edycji tekstów naukowych opracowany przez American Psychological Association (Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne).Zasady cytowania cudzych tekstów .. 82 Sprawdź, czy potrafisz .. Moja notatka O wyrazach pochodnych (formanty, kategorie słowotwórcze)temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Cudzysłów pełni rolę wyodrębniającą i składa się z dwóch znaków .. Określ rodzaj zdań złożonych (współrzędnie lub podrzędnie): a) Mama wyprowadziła psa, bo bardzo szczekał.. Obejrzyj krótkie nagranie: Cytowanie (trwa 3 min.). Przytaczane słowa ujmujemy w cudzysłów i poprzedzamy dwukropkiem,Zredaguj notatkę: Zasady cytowania cudzych słów( na podstawie informacji z podręcznika str.239) Zastosuj poznane zasady w ćwiczeniach.. Zwróć uwagę na zwroty pomocne przy wprowadzaniu cytatów.. Cytat (łac. citatio, niem.Zitat) jest to dosłowne przytoczenie cudzych słów.. ZASADY CYTOWANIA CUDZYCH TEKSTÓW.. Przeczytaj poniżej o podstawowych zasadach cytowania: Cytat, jeśli chodzi o dialog z tradycją literacką, jest jednym z najważniejszych elementów prac pisemnych.. Przeczytać informacje ze s.240 i 241 2.. (napisać nową wiadomość, str. 242) 6.. Wykonaj ćw.. Notatka do zeszytu: 1.. ( Odnieś się do własnych doświadczeo, m. in.. Co ważne, od niedawna istnieje automatyczny i w pełni darmowy sposób generowania literatury cytowanej - program nazywa się Zotero i dostępny jest do pobrania ze strony / - polecam zapoznanie się z jego obsługą.Wykorzystanie cudzych słów lub zdjęć jako własnych to plagiat i jest niezgodne z prawem ..

Zasady cytowania cudzych tekstów (krótka notatka).

Na koniec tygodnia temat: " Mowa niezależna i zależna" (podręcznik .. Zadbaj o poprawność interpunkcyjną przy cytowaniu (dwukropek, cudzysłów).. - po nawiasie zamykającym (także wtedy, gdy w nawias wzięto całe .3.. Dzień dobry Na początek najważniejsze informacje, które pojawiły się podczas poniedziałkowych zajęć (w prezentacji znajdują się notatki, które należy przepisać).. Rola cytatów: świadczą o erudycji, podnoszą wartość pracy, pozwalają na polemikę z autorami cytowanych wypowiedzi, sprawiają, że możemy coś silniej uargumentować,Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. 1.Zapoznaj się z informacjami na temat: • NOWA WIADOMOŚĆ- Cytat/ podręcznik str. 238 • NOWA WIADOMOŚC- Zasady cytowania cudzych tekstów/ str. 239 • NOWA WIADOMOŚĆ- Jak powoływać się na źródła/ podręcznik str.240 2.. Cytat stosujemy, np. po to, żeby potwierdzić, zilustrować swoje zdanie w takcie prowadzenia polemiki, dyskusji.. Notatka do zeszytu: NOWA WIADOMOŚĆ str. 239 podręcznik.. Jak powoływać się na źródła.. dr D. Korwin-Piotrowska) 1.. Cytaty oznacza się cudzysłowem lub przytaczaTemat: Zasady cytowania cudzych tekstów s. 240 1.. Przepisz notatkę do zeszytu: Kiedy chcemy wzbogacić swoją wypowiedź ustną lub pisemną, często przytaczamy słowa innych osób.Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów..

Np.:Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.

Oprócz tego trzeba zadbać o pełną zgodność z oryginałem.. - po cudzysłowie (także wtedy, gdy cytowane jest całe zdanie) np. lCarlos Ruiz Zafón napisał w książce Cień wiatru: "Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to co, już masz w sobie".. Każde odniesienie się do cudzych słów, opinii, tekstów musi być odno- towane z podaniem imienia (a przynajmniej jego skrótu) oraz pełnego nazwiska autora i opisem źródła - tak, by inna osoba mogła zweryfikowaćCytowanie piśmiennictwa - przytaczanie w tekście cudzych wywodów, powoływanie się na fakty naukowe, informacje zawarte w innych publikacjach.W naukach humanistycznych cytowanie bywa czasem określane mianem „powołania".Cytowanie polega na: dosłownym przytoczeniu fragmentu czyjejś wypowiedzi ()przytoczeniu w formie parafrazy (cytowanie sparafrazowane) - omówienie, streszczenie .Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Obszernie to zagadnienie opisuję w artykule Rozważania o cytowaniu utworów literackich.. do problemu cudzych zdjęd lub innych treści udostępnianych w mediach społecznościowych - bez podawania źródła.). Dowiesz się też, jakich błędów unikać.. Dzięki cytowaniu autor może korzystnie wpłynąć nie tylko na merytorycznąTemat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. II Kolejny temat to "Zasady cytowania cudzych tekstów" (podręcznik str. 238) Tu poproszę o realizację notatki z zasadami cytowania i ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń..

1 Zobacz odpowiedź4) zasady cytowania cudzych tekstów , 5.

Zasady cytowania cudzych tekstów: Zawsze podajemy autora cytowanych słów, np. Mogę się w tym miejscu powołać na słowa Williama Szekspira: ,,Być albo nie być - oto jest pytanie".. Odpowiedz na pytanie: Dlaczego warto chronid własnośd intelektualną?. Jeżeli cytujemy cudzy tekst przy użyciu komputera, wówczas stosując pochyłą czcionkę, czyli KURSYWĘ, nie stosujemy .Jeśli chce Pan przytaczać cudze utwory (fragmenty tekstów, zdjęcia, mapy czy cokolwiek innego), to przede wszystkim musi się Pan stosować do reguł prawidłowego cytowania.. - oddzielając godziny od minut np. 10.00-12.30 .. Cel lekcji: - poznam zasady cytowania cudzych tekstów; Kryteria sukcesu: - wyjaśniam, czym jest cytat; - stosuję 5 zasad dotyczących cytowania cudzych tekstów; Zapoznajemy się z Nową wiadomością ze str. 238 i 239, robimy notatkę.. 2 Zobacz odpowiedzi maks042003 maks042003 Odpowiedź: zawsze wstawia cudzysłów.. W zeszycie ćwiczeń wykonaj następujące ćw.. Zawsze trzeba podać informację o pochodzeniu wykorzystanego cytatu.. Czym jest przypis?. Notatka do zeszytu: Cytat to dosłowne przytoczenie w wypowiedzi krótkiego fragmentu tekstu innego autora.. 1,2,3,4 str. 82-83.Zasady użycia średnika.. Cytat to dosłowne przytoczenie w swojej wypowiedzi krótkiego fragmentu tekstu innego autora.. Wyobraźnia , Klasa 7 , NOWE Słowa na start!.

Zasady cytowania cudzych słów: 1.Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.

Najczęściej używanym rodzajem cudzysłowu — zarówno w druku, jak i w piśmie odręcznym —jest cudzysłów apostrofowyZasady cytowania cudzych tekstów sporządź krótką notatkę.. Wyjaśniamy, co można.Wykonaj ćwiczenie - zasady cytowania cudzych tekstów, plik: wykonaj-cwiczenie-zasady-cytowania-cudzych-tekstow.pdf (application/pdf) NOWE Słowa na start!Więcej informacji o plagiacie i sposobach właściwego cytowania zawiera kompendium APA Tutorial.. Następnie wykonujemy w zeszycie polecenie 2 i 3 str. 240.Niniejsze zasady zostały opracowane według stylu APA w wersji dostosowanej do reguł języka polskiego.. Miłej pracy.ZADANIA DLA UCZNIÓW KLASY VII Język polski, 4, 5 czerwca 2020 r. Zrealizujemy temat lekcji: Zasady cytowania cudzych tekstów ( zapisz go w zeszycie, notatkę też) Cytat - dosłowne przytoczenie w wypowiedzi krótkiego fragmentu tekstu innego autora.Nie wolno go przekształcać ani traktować jako słowa własne.Standardowo proszę o notatkę do zeszytu.. Napisać krótką notatkę o tym, jakie zasady należy stosować, cytując cudze teksty s.ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ CUDZYMI TEKSTAMI (oprac.. Temat jest prosty, nie będziecie mieli z nim kłopotów.. 2, 3 str. 240 podręcznik.. b) Wujek nalał zupy i zawołał syna.Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 str. 239 podręcznik oraz ćw.. Dopuszczalność cytatów regulują art. 29, 34 i 35 ustawy o prawie autorskim.Sposób cytowania literatury i sporządzania przypisów Cytat to słowa przytoczone dosłownie, zaczerpnięte z jakiegoś tekstu pisanego lub czyjejś wypowiedzi ustnej.. Zapoznaj się z zasadami cytowania cudzych tekstów / str. 239 i wykonaj w zeszycie zwięzłą notatkę na ten temat.. W piśmiennictwie naukowym obowiązują ścisłe normy odnoszące się o zamieszczania cudzych tekstów w swoich pracach.. Proszę zapoznać się z nowymi wiadomościami dotyczącymi tegoCytowanie w tekście - jak poprawnie cytować czyjeś wypowiedzi i jakie są sposoby cytowania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt