Woda i roztwory wodne prezentacja
Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.Wymagania programowe na poszczególne oceny.. • Wykonuje proste doświadczenia według instrukcji.. Lekcje w sieci WODA SP klasa 7.. Jest substancją najbardziej rozpowszechnioną na Ziemi.. Roztwór zawiera 413,8 g wody.AREKOWATE - zwyczajowo nazywane palmami, dawniej rodziną palmowatych (Palmae Juss.). oraz (dla wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w .Woda i roztwory wodne WODA to tlenek wodoru (monotlenek diwodoru) o wzorze H2O.. Prawie wszystkie rodzaje żywności zawierają roztwory co oznacza, że ich właściwości Należy poznać i rozumieć.Ciekawa Chemia klasa 2 gimnazjum cwiczenia rozdzial woda i roztwory wodne 2012-10-12 13:55:23 pomocy chemia : woda i roztwory wodne !. Mg(HCO 3) 2 - wodorowęglan magnezu, związek znany tylko w roztworach wodnych.Z educastu dowiesz się, co to jest woda i roztwór.. 2009-11-12 17:17:51 chemia kl 1 woda i roztwory wodne 2010-10-07 21:23:14Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu substancji.. rodzina drzew z rzędu arekowców.. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody nazywa przemiany stanów skupieniaArial Projekt domyślny DZIAŁ 5 - WODA I ROZTWORY WODNE Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Obejrzyj filmy: Slajd 6 Obieg wody w przyrodzie: Slajd 8 Slajd 9 Slajd 10 Zad..

Woda i roztwory wodne.

Własności fizyczne roztworów są związane z równowagę pomiędzy siłami wiążącymi cząsteczki wody i substancji rozpuszczonej.. wodorek metalu + woda.. Stopień dysocjacji kwasu w roztworze pierwszym jest równy 1,33%, a w roztworze drugim wynosi 4,15%.DZIAŁ - WODA I ROZTWORY WODNE Temat: Woda - właściwości i rola w przyrodzie.. Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) - związek chemiczny o wzorze H 2 O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.. Cel: Poznasz właściwości fizyczne wody, jej rola i występowanie w przyrodzie.. Człowiek jednak, chociaŜ w bardzo małym stopniu, potrafi poskromić ten Ŝywioł.. Nauczysz się sporządzać roztwory i obl.Masa roztworu= masa substancji + masa wody= 45 g + 100g = 145g Wzór na masę roztworu: m r = 145g m r = m s + m w Tworzymy proporcję: Jeśli w 145g roztworu znajduje się 100g wody to ile wody znajduje się w 600g roztworu 145 g roztworu - 100 g wody 600 g roztworu - x g wody x= 413,8 g Odp.. Z tego względu wody naturalne są wodnymi roztworami.Woda z substancjami tworzy następujące mieszaniny: • roztwory właściwe • roztwory koloidalne • zawiesiny.. Zadanie 1.. • Posługuje się sprawnie sprzętem laboratoryjnym.C: roztwór pierwszy o pH = 1,9 i roztwór drugi o nieznanym pH.. Umie z nim Ŝyć.. W wodzie występującej na Ziemi rozpuszczone są substancje, które znalazły się na drodze jej obiegu..

Umiejętności: • Sporządza wodne roztwory soli, cukru.

Możesz wybrad jeden z tych tematów.. Wody powierzchniowe pokrywają ok. 73% powierzchni kuli ziemskiej.. Grający znaczącą rolę w procesach krasowienia węglanowego.. Woda ‒ właściwości i rola w przyrodzie 9 MB PDF Dziennik laboratoryjny 15.. Są toŚwiat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Wg obecnej nomenklatury IUPAC woda nosi nazwę oksydan.. piasek, benzyna, cukier cukier, olej, wodór sól kamienna, alkohol, dwutlenek węgla opiłki żelaza, siarka, sól kamienna.. wodorotlenek+ wodór.. Informacja dla nauczyciela: Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej: V.. W tych mieszaninach woda pełni rolę rozpuszczalnika, a substancja do niej dodana to substancja rozpuszczana.. Rozpuszczalnik - to substancja, której w danej mieszaninie jest więcej..

W wodzie rozpuszczają się różne substancje, tworząc roztwory.

Występowanie wody w przyrodzie: a) woda = 2/3 powierzchni Ziemi; 90% wody słone b) woda w przyrodzie: - lodowce-chmury-zbiorniki wodne - organizmy żywe c) obieg wody w przyrodzie: Woda w postaci opadów zasila rzeki, morza, oceany, wnika w glebę, jest pobierana przez organizmy żywe; dzięki parowaniu z gleby, zbiorników wodnych i organizmów żywych woda przedostaje się do atmosfery .Woda jest substancją, bez której nie byłoby życia na Ziemi.. Należy do niej ok. 1500 gatunków występujących na obszarach tropikalnych i subtropikalnych.Woda i roztwory wodne Recenzent: prof. dr hab. Stefan Lis Projekt okładki: Piotr Jagodziński, Robert Wolski Wszelkie prawa zastrzeżone.. Lekcje-w-sieci-WODA-SP-klasa-7 Możesz też pobrać plik z prezentacją.. • Nazywa składniki tworzące roztwór.. Każda substancja rozpuszcza się w wodzie w różnym stopniu, a zdolność tę określa między innymi rozpuszczalność.Woda i roztwory wodne.. Jeden z głównych składników odpowiedzialnych za przemijającą twardość wody.. Kąt między wiązaniami w cząsteczce wody wynosi około 105 0.1.. Woda jako rozpuszczalnik 64 kB DOCX Dziennik laboratoryjny 15.. Umiejętności: • Sporządza wodne roztwory soli, cukru.. Slideshow 5814815 by inokeObejrzyj poniższą prezentację, dowiesz się więcej o budowie i właściwościach wody..

„Woda jako rozpuszczalnik" \ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 29. wodorotlenek+ wodór.

.• i nierozpuszczalnych w wodzie, z którymi styka się w życiu codziennym.. Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu (ale nie dla wszystkich) substancji.Czysta woda nie występuje w przyrodzie.. Do najpowszechniejszych rozpuszczalników .Woda i roztwory wodne , Klasa 7 , Chemia Nowej Ery , Chemia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 28.. ROLA WODY W PRZYRODZIE.Roztwory Homogeniczne jednorodne (jedno-fazowe) mieszaniny dwóch lub więcej składników.. Zadanie 2.. Które substancje, w temperaturze pokojowej, rozpuszczają się w wodzie?. Powstaje w reakcji spalania wodoru w tlenie: 2 H 2 + O 2 -> 2 H 2 O. Cząsteczka wody jest dipolem, czyli ma budowę polarną - wyróżnić można dwa bieguny dodatni, w pobliżu atomów wodoru i ujemny, w pobliżu atomu tlenu.. Woda i roztwory wodne.. W mieszaninie jednorodnej składników mieszaniny nie widać gołym okiem.. Nazywa się ją wodą destylowaną wodą destylowaną.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. ISBN 978-83-89723-63-8• Rozróżnia roztwór i zawiesinę.. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem.Słowo „woda" jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.. metal aktywny + woda.. Woda i roztwory wodne - podsumowanie Charakterystyczna budowa cząsteczek wody sprawia, że z wodą nie mieszają się wszystkie substancje, ale tylko te, które również są polarne.. • Wymienia czynniki przyspieszające rozpuszczanie • Podaje przykłady substancji rozpuszczalnych • i nierozpuszczalnych w wodzie, z którymi styka się w życiu codziennym.. Tworzą one z wodą mieszaniny jednorodne, które nazywamy roztworami.. Tak teŜ jest i z wodą.. tlenek metalu aktywnego + woda.. Występuje w trzech stanach skupienia.. Poznasz takie pojęcia jak: rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona.. Do substancji dobrze rozpuszczających się w wodzie należy np. sól, cukier.. Najczęściej rozpuszczalnikiem jest ciecz.. Można ją otrzymać w wyniku destylacji.. Jest to najbardziej rozpowszechniony związek chemiczny w przyrodzie.. I chociaŜ wie, Ŝe bardzo trudno jest kształtować taką siłę jaką jest woda, on próbuje i .Woda (tlenek wodoru) to związek chemiczny tlenu z wodorem o wzorze sumarycznym H2O.. • Wyjaśnia dlaczego sporządzony roztwór jest przykładem mieszaniny jednorodnej.. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Ocena dostateczna [1 + 2] Wymagania programowe na poszczególne oceny III.. Slajd 122 -wodorowęglan wapnia, związek znany tylko w roztworach wodnych.. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt