Alternatywne źródła energii referat

alternatywne źródła energii referat.pdf

Historia kół wodnych sięga aż do I wieku n. e. służyły one wpierw do napędzania żaren w młynach, 1000 lat później ludzie zaczęli wykorzystywać energie wody do innych celów - napędzania miechów i ciężkich .Alternatywne źródła energii - rodzaje, korzyści, zastosowanie.. Zasadniczym oraz coraz częściej rozpowszechnianym powodem korzystania z alternatywnych źródeł energii jest ocieplenie się klimatu.. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów.Alternatywne źródła energii, Zawiercie.. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.12.2016 (19:46) - przydatność: 100% - głosów: 1 MarcelPl 14.12.2016 (19:46)Szacuje się, że alternatywne źródła energii mogłyby zaspokoić 90% obecnych potrzeb energetycznych.. Chcąc podnieść za pomocą dźwigu wielotonowy ciężar wykorzystujemy energię prądu elektrycznego, jazda samochodem wymaga energii zawartej w paliwie, poruszamy sie dzięki energii zawartej w pokarmie.. Jednak około 30% tego promieniowania jest dobijane przez atmosferę, a ponad 45% pochłaniane jest przez morza i lądy.Alternatywne źródła energii - przykłady Jakie znamy rodzaje alternatywnych źródeł energii elektrycznej?. W kategorii energia alternatywna mieści się: kategoria energii odnawialnej opartej na odnawialnych źródłach energii, jak również energia z nowych, dotychczas niewykorzystywanych źródeł energii takich jak np.referat o alternatywnych źródłach energi POMORZECIE..

Referat :Alternatywne źródła energii.

W pojazdach samochodowych zasilanych silnikami spalinowymi z zapłonem samoczynnym czy z zapłonem iskrowym, powszechnie stosowane są paliwa pochodzące ze źródeł nieodnawialnych np. olej napędowy czy benzyna.loveeeme.. Na przykład Unia Europejska początkowo zakładała, że do roku 2020 w .Odnawialne źródła energii zaspokajały w 2018 roku 17,9% zapotrzebowania ludzkości na energię (według REN21, w tym uwzględniono 6,9% zużycia przez tradycyjne opalanie drewnem i innego typu biomasą, oraz 11,0% - nowoczesne technologie OZE), podczas gdy zgodnie z metodologią BP w 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 10,9% (firma ta pomija tradycyjne opalanie drewnem i inną biomasą).ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII Rodzaje, wady i zalety Dlaczego powinno się korzystać z alternatywnych źródeł energii?. To do alternatywnych źródeł elektrycznej energii należeć będzie przyszłość, z uwagi na minimalny, bądź nawet zerowy .ropa naftowa hydroenergetyka biopaliwa węgiel energia jądrowa energia słoneczna gaz ziemny energia wiatrowa energia geotermalna Energetyka jądrowa - zespół zagadnień związanych z uzyskiwaniem na skalę przemysłową energii jądrowej , czyli energii pochodzącej z rozszczepiania jąder pierwiastków ciężkich (głównie uranu 235)..

:) proszę o napisanie referatu !

ALTERNATYWNE ZRODLA ENERGII W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez użytkowania energii elektrycznej.. Spis treści 1 Energetyka jądrowa na świecie 1.1 .Roczna produkcja energii: 4320 kWh Zasady bilansowania Rozliczenie roczne z opustem, w wysokości 80% energii oddanej do sieci.. Pierwsze z nich wykorzystują naturę, siły występujące w przyrodzie natomiast drugie to synteza paliw, czyli zastąpienia dobrze znanych węglowodorów występujących naturalnie.. Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu.. za najlepszą odpowiedz daje łapke w góre !. Prowadzi ono do roztapiania lodowców, a przez to mogą zostać zalane niżej .Odnawialne Źródła Energii (OZE) Kamil Łapioski Specjalista energetyczny Powiślaoskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Kwidzyn 2011 1.. Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpalne i którychAlternatywne źródła energii 91 ZN nr 106 Seria: Administracja i Zarządzanie ~ ï ï 5 Sprzyja temu proces deregulacji krajowego sektora elektroenergetycznego, którego wyrazem jest m.in. wzrost znaczenia elektrowni wykorzystujących od-nawialne źródła energii, ale funkcjonujących niezależnie od przedsiębiorstw .Geotermiczną energię (pochodzącą z wnętrza Ziemi) zaliczyć można do obu typów źródeł, ponieważ energia skał (gorących) to odnawialna energia, natomiast gejzery to nieodnawialne źródło energetyczne..

2 Według prognoz światowe zasoby energii wystarczą na: lat.

Energia wodna Bardzo istotnym źródłem energii są zapasy energii zgromadzonej w wodzie.. Szczególnie ważne staje się to zagadnienie w momencie, kiedy coraz bardziej przybliża się moment, w którym nieodnawialne surowce energetyczne, takie jak węgle kopalne i ropa naftowa .1.. Są to przede wszystkim:Alternatywne źródła energii Od 2009 roku nasz kraj obowiązuje Dyrektywa OZE 2009/28/WE, zgodnie z którą państwa Unii Europejskiej powinny ograniczyć emisję gazów cieplarnianych oraz zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii, czyli źródeł, których zasoby odnawiają się w krótkim czasie.Energia alternatywna - energia pozyskiwana metodami innymi niż podstawowe sposoby uzyskiwania energii, czyli spalanie paliw kopalnych lub rozszczepienie jąder atomów.. - Około 30% zużycie własne ( 4320* 30% = 1296 kWh) - 3024 kWh podlegają bilansowaniu, więc możemy odebrać 3024* 80% = 2419,2 kWh 1296 kWh + 2419,2 kWh = 3715,2 kWh Zbilansowalibyśmy całkowicie energię .Alternatywne źródła energii .. źródłach energii ..

Podstawowym źródłem energii dla naszej planety jest słońce.

49 Ewelina Krawczak Kompleksowe projektowanie instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem .Odnawialne źródła energii: wady i zalety.. Energie tą ludzie już od dawien wykorzystywali dla własnych potrzeb.. Odnawialne źródła energii tym różnią się od nieodnawialnych, że wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie.. Energia ta wykorzystywana jest do zasilania zakładów, miast, często wytwarzana przez gospodarstwa domowe, będące jej konsumentami.. Szacuje się, że do Ziemi dociera średnio promieniowanie o mocy około 180000 TW.. Do takich źródeł zaliczamy wiatr, promieniowanie słoneczne, opady czy wody geotermalne.Energia wodna (energia rzek) - wykorzystywana gospodarczo, energia mechaniczna płynącej wody.Współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka, często oparta na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym).Można ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn - istnieje wiele rozwiązań, w których płynąca woda .Odnawialne źródła energii - źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - ich zasób odnawia się w krótkim czasie Nieodnawialne źródła energii- to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie.. W praktyce prowadzone są różnorodne działania mające na celu stopniowe zwiększanie wykorzystania źródeł alternatywnych.. Wykonanie jakiejkolwiek pracy ( w sensie fizyki ) zwiazane jest z poborem energii.Alternatywne źródło energii - rodzaj pozyskiwania energii niezależny od dużych, instytucjonalnych dostawców.. W dobie coraz większych opłat za energię i większej świadomości jeśli chodzi o ochronę .Alternatywne źródła energii.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćAlternatywne źródła energii możemy podzielić na dwie grupy: odnawialne i nieodnawialne.. 1,3 tys. osób lubi to.. Alternatywne źródła energii są to źródła odnawialne, z których można czerpać energię bez uzależnienia od komercyjnych dostawców i bez obaw, że ta energia się wyczerpie.. Dotyczy to wytwarzania energii elektrycznej .Głównym źródłem energii dla naszej planety jest promieniowanie słoneczne.. Przed milionami lat energia słońca docierająca do ziemi została uwięziona w węglu, ropie naftowej, gazie ziemnym itp. Dzisiaj te paliwa określane są jako konwencjonalne.. Jest to oczywiście tylko teoria.. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 09.04.2013 o 14:47Odnawialne źródła energii to: - Energetyka słoneczna - Energetyka wodna - Podmorskie młyny - Energia fal - Energia Wiatru - Energia Ziemi Energetyka słoneczna: Jest jednym z najbardziej obiecujących, odnawialnych źródeł energii, przynoszących wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne.. Ale słońce póki, co świeci nadal i dostarcza .Alternatywne źródła energii zasadniczo można podzielić na odnawialne oraz syntetyczne.. Różnica między nimi polega na tym, że ze źródeł odnawialnych po .Referat:Alternatywne źródła energii..



Komentarze

Brak komentarzy.