Przeczytaj dialog i wybierz poprawne odpowiedzi are you busy
Rozwiąż zadania i sprawdź, czy są .A.. 4Ponownie przeczytaj tekst z ćwiczenia 3. i wybierz właściwe odpowiedzi (zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe lub brak informacji).. Wybierz spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.1 kwietnia, szóstoklasiści - po raz pierwszy - przystąpią do egzaminu z języka obcego.. Użyj wyrażeń z ramki lub własnych pomysłów-zeszyt ćwiczeń str. 65 ćw.. Następnie rozwiąż quiz, udzielając odpowiedzi o˝sobie, i˝uzupełnij komentarz 4.. Uwaga!. Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj dialog i wybierz poprawne odpowiedziOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2012-11-06 20:35:14; Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zaznacz poprawne zakończenie zdania.. 2009-01-25 16:32:34; Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. .Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ przeczytaj komentarze i wybierz poprawne odpowiedzi następnie rozwiąż quiz POMOCY na jutro!. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). 1 CD 02 MP 02 Usłyszysz dwukrotnie cztery teksty/dialogi.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.Articles 6 Przeczytaj zdania i wybierz prawidłowe odpowiedzi.. 2020-10-14 10:50:55wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3..

Przeczytaj dialogi i wybierz poprawne odpowiedzi Pobierz jpg.

angielski .. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.. Hi John,How are you?Przeczytaj tekst.. 4Uzupełnij dialog formą czasu przeszłego czasowników podanych w nawiasach.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Even if you're festooned inNajnowsze bez odpowiedzi Wybierz poprawne zdanie.. Dopytaj ; Obserwuj Zgłoś nadużycie!. 2 Her sister lives in a/the/0 hot city.Wydrukuj kartę pracy i zaznacz poprawną odpowiedź lub zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Z podanych odpowiedzi a, b i c wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. od Sylwiam25 19.02.2018 Odpowiedzi 2.b 3.b 4 .a 5 a Zaloguj się by dodać komentarz Odpowiedź.. 2012-10-16 15:41:25; Przeczytaj tekst i .4.Przeczytaj e-mail i wybierz poprawne odpowiedzi- zeszyt ćwiczeń str. 65 ćw.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o przeczytaj dialogi i wybierz poprawne odpowiedziPrzeczytaj dialogi i wybierz poprawne odpowiedzi Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Jeśli odpowiedzi są przedstawione za pomocą rysunków, przed wysłuchaniem nagrania nazwij po angielsku osoby, miejsca lub przedmioty widoczne na rysunkach..

Uwaga!Wybierz poprawne odpowiedzi.

zadanie 6.. Przypomnij sobie nazwy zwierząt dzikich oraz domowych.str.. włoski 2020-10-14 10:51:44 Odpowiedz na pytania według własnego upodobania, uzywając partykuły ''ci''.. 1-3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. (0 2) Uzupełnij dialogi ( ).. Napisz e-mail do kolegi, w którym zaproponujesz mu wzięcie szczeniaka.. 2 Uzupełnij tekst czasownikami w czasie present continuous lub present simple.. Koleżanka zaprasza Cię do swojego domu, ale nie możesz jej odwiedzić.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 7.1.-7.4.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Znajomy Twoich rodziców gratuluje Ci udanego występu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.2 Przeczytaj dialogi i uzupełnij nazwy zawodów.. 2Strona 6 z 14 Zadanie 7. .. 9 Przeczytaj zadanie i napisz tekst.. Co powiesz, odrzucając zaproszenie?. 2013-02-26 08:23:36Zadanie z Angielskiego .. Wpisz właściwą literę (A-F) obok numeru każdej luki.. 7 Uzupełnij dialogi wyrażeniami z ramki.. 105/1: posłuchaj i przeczytaj dialog, zaznacz poprawne odpowiedzi, str, 105/2: przepisz do zeszytu informację z ramki i znajdź 4 przysłówki w dialogu w zadaniu 1, str. 105/3: przepisz zdania , użyj wyrazów w nawiasach, str. 105/4: posłuchaj nagrania-które kraje odwiedzili Imogen i John,3 Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi..

... 3 Wybierz poprawne odpowiedzi.

Wybierz poprawna odpowiedz 1.. Use questions 1-3 to help you.Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz pawda lub fałsz.. (0-4) Przeczytaj teksty.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. .Wybierz poprawne dokończenie ponizszego zdania 2009-12-01 20:20:15 Odpowiedz na poniższe pytania- w każdym punkcie wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi spośród podanych 2019-03-17 15:28:39 Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi .. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Większość uczniów zdawać będzie test z języka angielskiego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt