Jerzy dudagracz interpretacją obrazu wieża babel 2

Budowa wieży Babel obraz (4563) Pietera Bruegela St. Wiedeń, Kunsthist.. W latach 70. kpił z ludu, wyszydzanego w tym czasie przez klasę średnią, która w krytyce lumpenproletariatu mogła zaleczyć własny kompleks niedawnego awansu społecznego.Opowieść biblijna „Wieża Babel"- starożytność opracowanie Anna Kamieńska.. Autor chciał pokazać nam różnicę pomiędzy okresem przed pomieszaniem języków i po tym wydarzeniu.Opis obrazu Wieża Babel.. Malarz - demaskator.. Artysta namalował go techniką olejną …


Czytaj więcej